Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 25 maart 2024

19:30 - 20:30
Locatie

Fractiekamer

Voorzitter
Mevr. B. Op de Laak

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel: concept agenda presidium 25-3-2024 vast te stellen.

  Besluit

  Het presidium stelt de agenda ongewijzigd vast.

 2. 2

  Voorstel: de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.


  Opmerking n.a.v. besluitenlijst:
  Tijdens de vorige presidiumvergadering is verzocht om de afdoening van moties en amendementen te agenderen voor het presidium van 25 maart 2024. Dit overzicht is bijgevoegd en donderdag 21 maart 2024 via de raadsmail verzonden.


  Daarnaast is verzocht aan de griffier om een voorstel uit te werken op welke wijze voor raadsleden de afdoening van moties en amendementen beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt.
  De griffier stelt voor om naast het aanbieden van het overzicht de wijze van afdoening (1x per kwartaal) in ibabs onder het kopje overzichten twee overzichten aan te maken voor de moties en de amendementen. De moties en amendementen kunnen op deze wijze makkelijk worden teruggevonden en de status kan worden gevolgd.
  Zie als voorbeeld: Gemeente Rotterdam.

  Besluit

  Het voorstel van de griffier mbt het aanmaken van overzichten voor de afhandeling van moties en amendementen (conform voorbeeld Rotterdam) wordt overgenomen. Met terugwerkende kracht worden de moties en amendementen tot 1 januari 2024 ingevoerd in dit nieuwe registratiesysteem. 


  Mw. Manders maakt melding dat de motie over de klachtenregeling (raad 13-12-2024) ontbreekt. De griffier zorgt ervoor dat deze motie aan het overzicht wordt toegevoegd. 


  De besluitenlijst wordt verder ongewijzigd vastgesteld.