Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 8 november 2022

16:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mevr. B. Op de Laak

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De raad besluit om, gehoord hebbende het advies van de geloofsbrievencommissie, mw. Els Vaes-Jacobs toe te laten tot de raad.

  00:00:03 - 00:01:13 - Birgit Op de Laak
  00:01:13 - 00:02:52 - Jan van Nierop
  00:02:52 - 00:04:54 - Birgit Op de Laak
  00:04:54 - 00:05:39 - Hans van Lierop
  00:05:39 - 00:07:57 - Birgit Op de Laak
  00:07:57 - 00:12:38 - interruptie microfoon
 2. 2

  00:08:10 - 00:12:38 - interruptie microfoon
  00:12:38 - 00:12:48 - Birgit Op de Laak
  00:12:48 - 00:13:04 - Charlot Koppen
  00:13:04 - 00:13:10 - Birgit Op de Laak
  00:13:10 - 00:13:20 - interruptie microfoon
  00:13:20 - 00:13:25 - Birgit Op de Laak
  00:13:25 - 00:13:41 - Jan van Nierop
  00:13:41 - 00:14:01 - interruptie microfoon
  00:14:01 - 00:14:33 - Birgit Op de Laak
  00:14:33 - 00:18:45 - interruptie microfoon
  00:18:45 - 00:18:52 - Birgit Op de Laak
  00:18:52 - 00:19:29 - Rolf Verheijen
  00:19:29 - 00:19:31 - Birgit Op de Laak
  00:19:31 - 00:20:51 - interruptie microfoon
  00:20:51 - 00:21:16 - Martin van Montfort
  00:21:16 - 00:21:19 - Birgit Op de Laak
  00:21:19 - 00:22:29 - interruptie microfoon
  00:22:29 - 00:24:02 - Birgit Op de Laak
 3. 3

  00:22:55 - 00:24:02 - Birgit Op de Laak
 4. 4

  Besluit

  De raad besluit om de agenda conform concept vast te stellen.

  00:23:19 - 00:24:02 - Birgit Op de Laak
 5. 5

  Besluit

  Bij dit voorstel zijn 6 amendementen ingediend.
  Amendement 1 is ingediend door de fracties D99, GL en NA. Dit amendement is verworpen. De fracties CDA, JAN en VVD hebben tegen het amendement gestemd.
  Amendement 2 is ingediend door de fracties D66, NA en GL en uiteindelijk gedurende de vergadering weer ingetrokken.
  Amendement 3B is ingediend door de fracties D66, NA, GL, VVD, JAN en CDA. Dit amendement is in aangepaste vorm unaniem door de raad aangenomen en verwerkt in beslispunt 1.
  Amendement 4 is ingediend door de fracties NA, GL en D66. Dit amendement is verworpen. De fracties CDA, VVD en JAN hebben tegen dit amendement gestemd.
  Amendement 5 is ingediend door de fracties NA, GL en D66. Dit amendement is verworpen. De fracties CDA, VVD en JAN hebben tegen dit amendement gestemd.
  Amendement 6 is ingediend door de fracties NA en GL. Dit amendement is verworpen. De fracties CDA, JAN, VVD en D66 hebben tegen dit amendement gestemd.


  De raad heeft in meerderheid besloten om:

  1. Vaststellen van de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026, met dien verstande dat:
   Op pagina 43 onder “Wat gaan we daarvoor doen in 2023?” een punt toe te voegen:
   7. Gymzaal Ospel
   Met de huidige gebruikers en potentiële nieuwe partners werken we scenario’s uit om te komen
   tot een toekomstbestendige gymvoorziening voor Ospel.
  2. Instemmen met het verwerken van de septembercirculaire 2023 als begrotingswijziging.

  De fracties NA en GL hebben tegen het raadsvoorstel gestemd.


  Bij dit voorstel zijn ook 8 moties ingediend.


  Motie 1B is ingediend door de fracties CDA en D66. Deze motie is in aangepaste vorm unaniem door de raad aangenomen.
  Motie 2 is ingediend door de fracties CDA en VVD. Deze motie is unaniem door de raad aangenomen.
  Motie 3 is ingediend door de fracties JAN, VVD en D66. Deze motie is door de raad aangenomen. De CDA fractie heeft tegen deze motie gestemd.
  Motie 4 is ingediend door de fracties NA, GL en D66 ingediend en uiteindelijk  aangehouden.
  Motie 5 is ingediend door de fractie JAN en uiteindelijk aangehouden tot en met de reguliere raad van november.
  Motie 6 is ingediend door de fractie JAN. Deze motie is door de raad aangenomen. De fracties D66, NA en GL hebben tegen deze moties gestemd.
  Motie 7 is ingediend door de fracties VVD, JAN, CDA en D66. Deze motie is door de raad aangenomen. De fracties NA en GL hebben tegen deze motie gestemd.
  Motie 8 is ingediend door de fractie GL en uiteindelijk aangehouden.

  00:23:31 - 00:24:02 - Birgit Op de Laak
  00:24:02 - 00:45:00 - Antoine Hekers
  00:45:00 - 00:45:24 - Birgit Op de Laak
  00:45:24 - 00:46:10 - Antoine Hekers
  00:46:10 - 00:46:15 - Birgit Op de Laak
  00:46:15 - 01:04:33 - Marcel Vossen
  01:04:33 - 01:04:53 - Birgit Op de Laak
  01:04:53 - 01:06:39 - Marcel Vossen
  01:06:39 - 01:06:44 - Birgit Op de Laak
  01:06:44 - 01:15:10 - Martin van Montfort
  01:15:10 - 01:15:30 - Birgit Op de Laak
  01:15:30 - 01:16:41 - Martin van Montfort
  01:16:41 - 01:16:51 - Birgit Op de Laak
  01:16:51 - 01:26:49 - Marijn Teunissen
  01:26:49 - 01:27:05 - Birgit Op de Laak
  01:27:05 - 01:27:36 - Marijn Teunissen
  01:27:36 - 01:27:41 - Birgit Op de Laak
  01:27:41 - 01:41:35 - Jan van Nierop
  01:41:35 - 01:41:55 - Birgit Op de Laak
  01:41:55 - 01:44:20 - Jan van Nierop
  01:44:20 - 01:44:25 - Birgit Op de Laak
  01:44:25 - 01:57:25 - Marieke Manders
  01:57:25 - 01:57:36 - Birgit Op de Laak
  01:57:36 - 01:58:08 - Marieke Manders
  01:58:08 - 01:59:21 - Birgit Op de Laak
  03:02:34 - 03:03:03 - Birgit Op de Laak
  03:03:03 - 03:13:30 - B&W Wethouder
  03:13:30 - 03:13:36 - Marcel Vossen
  03:13:36 - 03:13:43 - Birgit Op de Laak
  03:13:43 - 03:13:48 - Marcel Vossen
  03:13:48 - 03:13:53 - Birgit Op de Laak
  03:13:53 - 03:14:07 - Marcel Vossen
  03:14:13 - 03:18:13 - B&W Wethouder
  03:18:13 - 03:18:27 - Martin van Montfort
  03:18:40 - 03:20:14 - B&W Wethouder
  03:20:14 - 03:20:25 - Rolf Verheijen
  03:20:25 - 03:20:40 - Birgit Op de Laak
  03:20:47 - 03:22:34 - B&W Wethouder
  03:22:34 - 03:22:45 - Birgit Op de Laak
  03:22:45 - 03:27:34 - B&W Wethouder
  03:27:34 - 03:28:10 - Martin van Montfort
  03:28:17 - 03:29:00 - B&W Wethouder
  03:29:00 - 03:29:01 - Martin van Montfort
  03:29:01 - 03:29:05 - Birgit Op de Laak
  03:29:05 - 03:29:06 - B&W Wethouder
  03:29:11 - 03:29:18 - Martin van Montfort
  03:29:18 - 03:29:23 - Birgit Op de Laak
  03:29:23 - 03:30:29 - B&W Wethouder
  03:30:29 - 03:30:48 - Birgit Op de Laak
  03:30:48 - 03:32:28 - B&W Wethouder
  03:32:36 - 03:32:56 - Birgit Op de Laak
  03:33:01 - 03:43:04 - B&W Wethouder
  03:43:04 - 03:43:53 - Jan van Nierop
  03:43:53 - 03:45:48 - B&W Wethouder
  03:45:48 - 03:46:12 - Martin van Montfort
  03:46:12 - 03:46:45 - B&W Wethouder
  03:46:45 - 03:46:51 - Birgit Op de Laak
  03:46:51 - 03:47:11 - Rolf Verheijen
  03:47:11 - 03:47:17 - Birgit Op de Laak
  03:47:17 - 03:47:30 - B&W Wethouder
  03:47:37 - 03:47:41 - Birgit Op de Laak
  03:47:41 - 03:48:06 - B&W Wethouder
  03:48:06 - 03:48:47 - Birgit Op de Laak
  03:48:47 - 03:56:56 - B&W Wethouder
  03:56:56 - 03:57:28 - Jan van Nierop
  03:57:28 - 03:57:34 - Birgit Op de Laak
  03:57:34 - 03:58:09 - B&W Wethouder
  03:58:09 - 03:58:34 - Hans van Lierop
  03:58:34 - 03:58:39 - Birgit Op de Laak
  03:58:39 - 04:00:59 - B&W Wethouder
  04:00:59 - 04:01:01 - Marcel Vossen
  04:01:01 - 04:01:05 - Birgit Op de Laak
  04:01:05 - 04:01:33 - Marcel Vossen
  04:01:33 - 04:01:34 - Birgit Op de Laak
  04:01:34 - 04:05:10 - B&W Wethouder
  04:05:10 - 04:05:30 - Jan van Nierop
  04:05:30 - 04:06:10 - B&W Wethouder
  04:06:10 - 04:06:18 - Birgit Op de Laak
  04:06:18 - 04:06:43 - Jan van Nierop
  04:06:50 - 04:07:06 - B&W Wethouder
  04:07:06 - 04:07:13 - Birgit Op de Laak
  04:07:13 - 04:09:30 - B&W Wethouder
  04:09:30 - 04:10:06 - Jan van Nierop
  04:10:13 - 04:12:26 - B&W Wethouder
  04:12:26 - 04:12:37 - Charlot Koppen
  04:12:37 - 04:12:44 - Birgit Op de Laak
  04:12:44 - 04:13:18 - B&W Wethouder
  04:13:18 - 04:13:21 - Marijn Teunissen
  04:13:21 - 04:13:43 - Birgit Op de Laak
  04:13:43 - 04:13:47 - B&W Wethouder
  04:13:53 - 04:14:02 - Birgit Op de Laak
  04:14:02 - 04:14:19 - Marijn Teunissen
  04:14:19 - 04:14:25 - Birgit Op de Laak
  04:14:25 - 04:14:40 - B&W Wethouder
  04:14:40 - 04:14:43 - Eric van der Putten
  04:14:43 - 04:14:47 - Birgit Op de Laak
  04:14:47 - 04:16:31 - Eric van der Putten
  04:16:31 - 04:16:32 - Birgit Op de Laak
  04:16:32 - 04:16:47 - Jan van Nierop
  04:16:47 - 04:16:57 - Birgit Op de Laak
  04:16:57 - 04:17:18 - Martin van Montfort
  04:17:18 - 04:17:32 - Birgit Op de Laak
  04:17:32 - 04:19:01 - B&W Wethouder
  04:19:01 - 04:19:07 - Birgit Op de Laak
  04:19:07 - 04:20:08 - B&W Wethouder
  04:20:15 - 04:20:16 - Birgit Op de Laak
  04:20:16 - 04:20:21 - Marieke Manders
  04:20:21 - 04:20:22 - Birgit Op de Laak
  04:20:28 - 04:29:27 - Birgit Op de Laak
  04:29:27 - 04:29:34 - Marieke Manders
  04:29:34 - 04:30:19 - Birgit Op de Laak
  04:30:19 - 04:30:41 - Eric van der Putten
  04:30:41 - 04:31:22 - Birgit Op de Laak
  04:31:22 - 04:31:29 - Jan van Nierop
  04:31:29 - 04:31:33 - Birgit Op de Laak
  04:51:50 - 04:52:37 - Birgit Op de Laak
  04:52:37 - 04:53:09 - Marcel Vossen
  04:53:09 - 04:53:53 - Birgit Op de Laak
  04:53:53 - 04:54:04 - Martin van Montfort
  04:54:04 - 04:54:10 - Birgit Op de Laak
  04:54:10 - 04:54:26 - Jan van Nierop
  04:54:26 - 04:54:44 - Birgit Op de Laak
  04:54:44 - 04:54:51 - Kevin Bax
  04:54:51 - 04:55:21 - Birgit Op de Laak
  04:55:21 - 05:04:57 - Charlot Koppen
  05:04:57 - 05:05:04 - Els Vaes-Jacobs
  05:05:04 - 05:05:09 - Birgit Op de Laak
  05:05:09 - 05:05:14 - Els Vaes-Jacobs
  05:05:14 - 05:05:26 - Charlot Koppen
  05:05:26 - 05:05:31 - Els Vaes-Jacobs
  05:05:31 - 05:17:51 - Charlot Koppen
  05:17:51 - 05:18:27 - Marcel Vossen
  05:18:27 - 05:18:59 - Charlot Koppen
  05:18:59 - 05:19:11 - Eric van der Putten
  05:19:11 - 05:19:30 - Birgit Op de Laak
  05:19:30 - 05:20:11 - Jan van Nierop
  05:20:11 - 05:20:14 - Eric van der Putten
  05:20:14 - 05:20:19 - Birgit Op de Laak
  05:20:19 - 05:21:03 - Eric van der Putten
  05:21:03 - 05:21:52 - Jan van Nierop
  05:21:59 - 05:22:26 - Eric van der Putten
  05:22:26 - 05:22:43 - Kevin Bax
  05:22:43 - 05:22:55 - Birgit Op de Laak
  05:22:55 - 05:23:01 - Eric van der Putten
  05:23:01 - 05:23:06 - Birgit Op de Laak
  05:23:06 - 05:24:47 - Mark Hoeben
  05:24:47 - 05:24:56 - Marcel Vossen
  05:24:56 - 05:25:01 - Birgit Op de Laak
  05:25:01 - 05:25:51 - Marcel Vossen
  05:25:51 - 05:25:57 - Birgit Op de Laak
  05:25:57 - 05:26:35 - Mark Hoeben
  05:26:35 - 05:27:23 - Martin van Montfort
  05:27:23 - 05:27:24 - Birgit Op de Laak
  05:27:24 - 05:27:39 - Mark Hoeben
  05:27:39 - 05:27:49 - Birgit Op de Laak
  05:27:49 - 05:40:12 - Marcel Vossen
  05:40:12 - 05:40:37 - Els Vaes-Jacobs
  05:40:37 - 05:40:43 - Birgit Op de Laak
  05:40:43 - 05:40:57 - Marcel Vossen
  05:40:57 - 05:41:09 - Jan van Nierop
  05:41:09 - 05:41:14 - Birgit Op de Laak
  05:41:14 - 05:41:21 - Jan van Nierop
  05:41:21 - 05:42:01 - Marcel Vossen
  05:42:01 - 05:42:28 - Jan van Nierop
  05:42:28 - 05:42:30 - Marcel Vossen
  05:42:30 - 05:42:39 - Birgit Op de Laak
  05:42:39 - 05:44:45 - Marcel Vossen
  05:44:45 - 05:45:00 - Charlot Koppen
  05:45:00 - 05:45:05 - Birgit Op de Laak
  05:45:05 - 05:45:30 - Charlot Koppen
  05:45:37 - 05:48:05 - Marcel Vossen
  05:48:05 - 05:48:16 - Rolf Verheijen
  05:48:16 - 05:48:18 - Marcel Vossen
  05:48:18 - 05:48:22 - Birgit Op de Laak
  05:48:22 - 05:51:32 - Marcel Vossen
  05:51:32 - 05:51:57 - Birgit Op de Laak
  05:51:57 - 05:52:08 - Marcel Vossen
  05:52:08 - 05:52:13 - Birgit Op de Laak
  05:52:13 - 05:59:44 - Martin van Montfort
  05:59:44 - 05:59:54 - Birgit Op de Laak
  05:59:54 - 06:00:29 - Martin van Montfort
  06:00:29 - 06:00:35 - Birgit Op de Laak
  06:00:35 - 06:07:18 - Hans van Lierop
  06:07:18 - 06:07:24 - Birgit Op de Laak
  06:07:24 - 06:08:04 - Hans van Lierop
  06:08:04 - 06:08:18 - Birgit Op de Laak
  06:08:18 - 06:19:10 - Jan van Nierop
  06:19:10 - 06:19:18 - Birgit Op de Laak
  06:19:18 - 06:20:03 - Jan van Nierop
  06:20:03 - 06:20:09 - Birgit Op de Laak
  06:20:09 - 06:20:56 - Jan van Nierop
  06:20:56 - 06:21:03 - Birgit Op de Laak
  06:21:03 - 06:21:25 - Jan van Nierop
  06:21:25 - 06:21:26 - Birgit Op de Laak
  06:21:26 - 06:21:30 - Rolf Verheijen
  06:21:30 - 06:21:31 - Birgit Op de Laak
  06:21:40 - 06:22:14 - Rolf Verheijen
  06:22:14 - 06:22:25 - Birgit Op de Laak
  06:22:25 - 06:29:17 - Marieke Manders
  06:29:17 - 06:30:01 - Birgit Op de Laak
  06:30:01 - 06:30:53 - B&W Wethouder
  06:30:53 - 06:31:15 - Kevin Bax
  06:31:15 - 06:31:21 - Birgit Op de Laak
  06:31:21 - 06:31:42 - B&W Wethouder
  06:31:42 - 06:32:08 - Charlot Koppen
  06:32:08 - 06:32:10 - Birgit Op de Laak
  06:32:10 - 06:34:34 - B&W Wethouder
  06:34:34 - 06:34:58 - Rolf Verheijen
  06:35:03 - 06:35:27 - B&W Wethouder
  06:35:27 - 06:35:34 - Mark Hoeben
  06:35:34 - 06:35:41 - Birgit Op de Laak
  06:35:41 - 06:35:55 - Mark Hoeben
  06:35:55 - 06:36:01 - Birgit Op de Laak
  06:36:01 - 06:37:09 - B&W Wethouder
  06:37:09 - 06:37:14 - Birgit Op de Laak
  06:37:20 - 06:39:39 - B&W Wethouder
  06:39:39 - 06:39:49 - Mark Hoeben
  06:39:55 - 06:40:31 - B&W Wethouder
  06:40:31 - 06:41:00 - Birgit Op de Laak
  06:41:00 - 06:42:14 - B&W Wethouder
  06:42:14 - 06:42:15 - Birgit Op de Laak
  06:42:15 - 06:42:34 - Rolf Verheijen
  06:42:34 - 06:42:40 - Birgit Op de Laak
  06:42:40 - 06:43:53 - B&W Wethouder
  06:43:53 - 06:43:54 - Birgit Op de Laak
  06:43:54 - 06:44:18 - Jan van Nierop
  06:44:18 - 06:44:41 - B&W Wethouder
  06:44:48 - 06:45:11 - Birgit Op de Laak
  06:45:17 - 06:45:54 - B&W Wethouder
  06:45:54 - 06:46:27 - Martin van Montfort
  06:46:27 - 06:46:28 - Birgit Op de Laak
  06:46:28 - 06:46:42 - B&W Wethouder
  06:46:42 - 06:46:43 - Birgit Op de Laak
  06:46:43 - 06:47:24 - Jan van Nierop
  06:47:24 - 06:47:30 - Birgit Op de Laak
  06:47:30 - 06:47:50 - B&W Wethouder
  06:47:50 - 06:47:58 - Birgit Op de Laak
  06:47:58 - 06:48:45 - Jan van Nierop
  06:48:45 - 06:49:44 - Charlot Koppen
  06:49:44 - 06:50:12 - Jan van Nierop
  06:50:12 - 06:50:51 - Charlot Koppen
  06:50:51 - 06:50:58 - Birgit Op de Laak
  06:50:58 - 06:51:28 - B&W Wethouder
  06:51:28 - 06:51:45 - Charlot Koppen
  06:51:45 - 06:51:56 - B&W Wethouder
  06:51:56 - 06:52:07 - Birgit Op de Laak
  06:52:07 - 06:52:29 - B&W Wethouder
  06:52:37 - 06:52:43 - Birgit Op de Laak
  06:52:43 - 06:52:49 - Jan van Nierop
  06:52:49 - 06:52:54 - Birgit Op de Laak
  06:52:54 - 06:53:23 - B&W Wethouder
  06:53:23 - 06:53:35 - Birgit Op de Laak
  06:53:35 - 06:53:50 - Jan van Nierop
  06:53:50 - 06:53:55 - Birgit Op de Laak
  06:57:21 - 06:59:19 - Birgit Op de Laak
  06:59:19 - 06:59:30 - Rolf Verheijen
  06:59:30 - 07:00:22 - Birgit Op de Laak
  07:00:22 - 07:00:39 - Marcel Vossen
  07:00:39 - 07:00:44 - Birgit Op de Laak
  07:00:44 - 07:00:56 - Marijn Teunissen
  07:00:56 - 07:01:13 - Eric van der Putten
  07:01:13 - 07:02:01 - Birgit Op de Laak
  07:02:01 - 07:02:16 - Marcel Vossen
  07:02:23 - 07:02:28 - Marijn Teunissen
  07:02:28 - 07:03:27 - Birgit Op de Laak
  07:03:27 - 07:03:33 - Martin van Montfort
  07:03:33 - 07:03:35 - Eric van der Putten
  07:03:35 - 07:04:01 - Birgit Op de Laak
  07:04:01 - 07:04:38 - Mark Hoeben
  07:04:38 - 07:04:43 - Birgit Op de Laak
  07:04:43 - 07:04:50 - Marijn Teunissen
  07:04:50 - 07:04:51 - Birgit Op de Laak
  07:04:51 - 07:05:08 - Jan van Nierop
  07:05:08 - 07:05:13 - Birgit Op de Laak
  07:05:13 - 07:05:41 - Marieke Manders
  07:05:41 - 07:05:50 - Marcel Vossen
  07:05:50 - 07:06:01 - Birgit Op de Laak
  07:06:01 - 07:06:29 - B&W Wethouder
  07:06:35 - 07:07:51 - Birgit Op de Laak
  07:07:51 - 07:07:56 - Jan van Nierop
  07:07:56 - 07:09:19 - Birgit Op de Laak
  07:09:19 - 07:10:02 - Mark Hoeben
  07:10:02 - 07:10:39 - Birgit Op de Laak
  07:10:39 - 07:10:45 - Marieke Manders
  07:10:45 - 07:10:52 - Martin van Montfort
  07:10:52 - 07:11:27 - Birgit Op de Laak
  07:11:27 - 07:11:38 - Marieke Manders
  07:11:38 - 07:11:39 - Birgit Op de Laak
  07:11:39 - 07:11:50 - Jan van Nierop
  07:11:50 - 07:12:37 - Birgit Op de Laak
 6. 6
  Sluiting