Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 2 juli 2024

16:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mevr. B. Op de Laak
Toelichting

Kadernota

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:04 - 00:04:31 - Birgit Op de Laak
 2. 1.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit om, gehoord hebbende het advies van de geloofsbrievencommissie, dhr. Roeland Schelfhout toe te laten tot de raad.

  00:01:59 - 00:04:31 - Birgit Op de Laak
  00:04:42 - 00:05:11 - Birgit Op de Laak
  00:05:11 - 00:06:03 - Rolf Verheijen
  00:06:03 - 00:06:21 - Birgit Op de Laak
  00:07:24 - 00:11:55 - Birgit Op de Laak
 3. 2

  00:07:59 - 00:11:55 - Birgit Op de Laak
 4. 3

  00:08:02 - 00:11:55 - Birgit Op de Laak
 5. 4

  Besluit

  De raad besluit de agenda ongewijzigd vast te stellen.

  00:08:24 - 00:11:55 - Birgit Op de Laak
 6. 5.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (1)

  Besluit

  De raad besluit unaniem raadslid Marijn Teunissen te benoemen in de vertrouwenscommissie, het presidium en de klankbordgroep omgevingswet.

  00:08:41 - 00:11:55 - Birgit Op de Laak
 7. 5.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Dhr. T. Deckers met ingang van 1 september 2024 eervol ontslag te verlenen uit zijn functie van griffier
  2. Dhr. W. Voorter met ingang van 1 september 2024 aan te wijzen als interim-griffier

  00:09:10 - 00:11:55 - Birgit Op de Laak
  00:11:55 - 00:12:10 - Carin Sieben
  00:12:10 - 00:14:11 - Birgit Op de Laak
 8. 6

  De bijlagen 5a, 5b en 9  zijn geheim en liggen ter inzage bij de griffie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. De continuïteit van jeugdhulp die de Mutsaersstichting aan onze jeugdigen en gezinnen biedt te borgen door € 269.866 beschikbaar te stellen ter dekking van onze financiële bijdrage aan het continuïteitsplan van de Mutsaersstichting.
  2. Het bedrag van € 269.866 te dekken uit de algemene reserve.

  00:13:24 - 00:14:11 - Birgit Op de Laak
  00:14:11 - 00:15:10 - Els Vaes-Jacobs
  00:15:10 - 00:15:17 - Birgit Op de Laak
  00:15:17 - 00:16:16 - Marieke Manders
  00:16:16 - 00:18:28 - B&W Wethouder
  00:18:28 - 00:19:13 - Birgit Op de Laak
 9. 7.a

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  D66 (2), GL (1), Nederweert Anders (2)
  tegen
  CDA (6), JAN (4), VVD (2)

  Besluit

  De meerderheid van de raad stemt tegen het amendement 'fietsbruggen twee voor de prijs van één'.  De fracties D66, NA en GL hebben voor het amendement gestemd, de overige fracties tegen.

 10. 7.b

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  CDA (6), JAN (4), VVD (2)
  tegen
  D66 (2), GL (1), Nederweert Anders (2)

  Bijlagen

  Besluit

  De raad besluit in meerderheid:
  1. kennis te nemen van het aangenomen statenvoorstel 'uitwerking motie 2998 infra in control';
  2. kennis te nemen van de uitvoering Raadsbesluit inzake de N266-N275 d.d. 23-4-2024;
  3. € 750.000 beschikbaar te stellen voor de mitigerende maatregelen.


  De fracties D66, NA en GL hebben tegen het raadsvoorstel gestemd. 


  Stemverklaringen:

  • Nederweert Anders stemt tegen omdat de fractie van mening is dat het amendement van 23 april niet geldig meer is omdat het voornaamste onderdeel uit dat amendement verworpen is door de provincie.
  • D66 geeft aan op geen enkele manier in te kunnen stemmen met het schrappen van beide fietsbruggen. Ook niet met de toezegging dat die mogelijk in de (verre) toekomst nog wordt aangelegd.
  00:18:37 - 00:19:13 - Birgit Op de Laak
  00:19:13 - 00:21:18 - Kevin Bax
  00:21:18 - 00:21:23 - Birgit Op de Laak
  00:21:23 - 00:23:13 - Marieke Manders
  00:23:13 - 00:23:17 - Birgit Op de Laak
  00:23:17 - 00:26:55 - Jan van Nierop
  00:27:02 - 00:27:07 - Birgit Op de Laak
  00:27:07 - 00:32:00 - Martin van Montfort
  00:32:00 - 00:32:06 - Birgit Op de Laak
  00:32:06 - 00:32:58 - Marijn Teunissen
  00:32:58 - 00:33:00 - Martin van Montfort
  00:33:00 - 00:33:05 - Birgit Op de Laak
  00:33:05 - 00:33:15 - Martin van Montfort
  00:33:15 - 00:33:18 - Marijn Teunissen
  00:33:18 - 00:33:22 - Birgit Op de Laak
  00:33:22 - 00:34:18 - Marijn Teunissen
  00:34:24 - 00:34:30 - Birgit Op de Laak
  00:34:30 - 00:35:52 - B&W Wethouder
  00:35:52 - 00:35:56 - Birgit Op de Laak
  00:35:56 - 00:36:21 - Martin van Montfort
  00:36:21 - 00:36:31 - Birgit Op de Laak
  00:36:31 - 00:37:16 - B&W Wethouder
  00:37:16 - 00:37:21 - Birgit Op de Laak
  00:37:21 - 00:37:39 - Martin van Montfort
  00:37:39 - 00:37:44 - Birgit Op de Laak
  00:37:44 - 00:40:18 - B&W Wethouder
  00:40:18 - 00:40:25 - Jan van Nierop
  00:40:25 - 00:40:38 - Birgit Op de Laak
  00:40:38 - 00:40:58 - Jan van Nierop
  00:40:58 - 00:41:59 - B&W Wethouder
  00:41:59 - 00:42:23 - Birgit Op de Laak
  00:42:23 - 00:43:31 - Mark Hoeben
  00:43:31 - 00:43:36 - Birgit Op de Laak
  00:43:36 - 00:45:31 - Martin van Montfort
  00:45:31 - 00:46:00 - Marijn Teunissen
  00:46:06 - 00:46:28 - Martin van Montfort
  00:46:28 - 00:46:49 - Marijn Teunissen
  00:46:49 - 00:46:54 - Martin van Montfort
  00:46:54 - 00:47:01 - Birgit Op de Laak
  00:47:01 - 00:47:21 - Martin van Montfort
  00:47:21 - 00:47:26 - Birgit Op de Laak
  00:47:26 - 00:49:25 - Jan van Nierop
  00:49:25 - 00:49:31 - Birgit Op de Laak
  00:49:31 - 00:51:54 - Marieke Manders
  00:51:54 - 00:52:20 - Kevin Bax
  00:52:20 - 00:52:22 - Martin van Montfort
  00:52:22 - 00:52:27 - Birgit Op de Laak
  00:52:27 - 00:52:33 - Martin van Montfort
  00:52:33 - 00:52:34 - Birgit Op de Laak
  00:52:34 - 00:52:39 - Kevin Bax
  00:52:39 - 00:52:52 - Martin van Montfort
  00:52:52 - 00:52:58 - Birgit Op de Laak
  00:52:58 - 00:53:12 - Kevin Bax
  00:53:12 - 00:53:17 - Birgit Op de Laak
  00:53:17 - 00:56:38 - B&W Wethouder
  00:56:38 - 00:56:45 - Birgit Op de Laak
  00:56:45 - 00:56:55 - Kevin Bax
  00:56:55 - 00:56:58 - Birgit Op de Laak
  01:03:41 - 01:04:19 - Birgit Op de Laak
  01:04:19 - 01:04:24 - Martin van Montfort
  01:04:24 - 01:04:30 - Marijn Teunissen
  01:04:30 - 01:04:56 - Birgit Op de Laak
  01:04:56 - 01:05:12 - Jan van Nierop
  01:05:12 - 01:05:16 - Birgit Op de Laak
  01:05:16 - 01:05:28 - Martin van Montfort
  01:05:28 - 01:06:03 - Birgit Op de Laak
 11. 8.a

  Stemuitslag

  voor 35%
  tegen 65%
  voor
  JAN (4), VVD (2)
  tegen
  CDA (6), D66 (2), GL (1), Nederweert Anders (2)

  Besluit

  De raad stemt in meerderheid tegen het amendement 'De brug over de N275 komt er'. De fracties JAN en VVD hebben voor het amendement gestemd, de overige fracties tegen.


  Stemverklaringen:

  • Het CDA ziet negatieve kanttekeningen bij deze wijze van sparen middels een bestemmingsreserve. Het CDA begrijpt de oproep van de fractie JAN om geld op zij te leggen, maar dat kan volgens het CDA ook op andere manieren (onderdeel laten zijn van mobiliteitsplan bijvoorbeeld).
  • D66 vindt dat de bruggen nu aangelegd kunnen worden met middelen uit algemene reserve.
  • NA sluit zich aan bij stemverklaring D66
  • GL sluit zich aan bij stemverklaring van het CDA
 12. 8.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Vast te stellen rekening 2023 incl. bijlagen.
  2. Vast te stellen stand van de reserve ultimo 2023, met alle mutaties die hebben plaatsgevonden over 2023.
  3. Rekeningresultaat als volgt te bestemmen:
  a. toevoeging van € 1.000.000 aan de algemene reserve woningbouwexploitatie;
  b. toevoeging van € 1.000.000 aan de algemene reserve bedrijventerreinexploitatie
  c. toevoeging van € 720.000 ten behoeve van de Regiodeal Midden Limburg in een hiervoor nieuw op te stellen reserve
  d. aanvulling van het majeure programma transitie buitengebied met € 200.000;
  e. aanvulling van het majeure programma positieve gezondheid met € 200.000;
  f. toevoeging van € 889.646,17 aan de algemene reserve.
  4. Vast te stellen prospectie GREX begroting 2024 hierop aanpassen.

  01:05:35 - 01:06:03 - Birgit Op de Laak
  01:10:17 - 01:14:27 - Birgit Op de Laak
  01:14:27 - 01:16:52 - Birgit Op de Laak
  01:16:52 - 01:31:44 - Birgit Op de Laak
  01:31:44 - 01:33:06 - Birgit Op de Laak
  01:33:06 - 01:33:23 - Birgit Op de Laak
  02:05:40 - 02:05:58 - Birgit Op de Laak
  02:06:09 - 02:11:15 - Birgit Op de Laak
  02:11:15 - 02:11:34 - Birgit Op de Laak
  02:11:34 - 02:12:02 - Birgit Op de Laak
  02:22:54 - 02:32:39 - Birgit Op de Laak
  02:32:39 - 02:34:31 - Birgit Op de Laak
  02:34:31 - 02:48:37 - Birgit Op de Laak
  02:48:37 - 02:49:02 - Birgit Op de Laak
  02:51:43 - 02:52:04 - Birgit Op de Laak
  03:22:47 - 03:23:24 - Birgit Op de Laak
  03:23:30 - 03:29:07 - B&W Wethouder
  03:29:07 - 03:29:17 - Mark Hoeben
  03:29:17 - 03:29:24 - Birgit Op de Laak
  03:29:24 - 03:29:45 - Mark Hoeben
  03:29:45 - 03:29:51 - Birgit Op de Laak
  03:29:51 - 03:35:16 - B&W Wethouder
  03:35:16 - 03:35:50 - Marcel Vossen
  03:35:50 - 03:36:27 - B&W Wethouder
  03:36:27 - 03:36:48 - Martin van Montfort
  03:36:48 - 03:36:57 - Birgit Op de Laak
  03:36:57 - 03:37:31 - B&W Wethouder
  03:37:31 - 03:38:09 - Jan van Nierop
  03:38:09 - 03:38:18 - Birgit Op de Laak
  03:38:18 - 03:40:24 - B&W Wethouder
  03:40:24 - 03:40:55 - Eric van der Putten
  03:40:55 - 03:41:00 - Birgit Op de Laak
  03:41:00 - 03:41:05 - Jan van Nierop
  03:41:05 - 03:41:15 - Birgit Op de Laak
  03:41:15 - 03:41:32 - Jan van Nierop
  03:41:32 - 03:41:34 - Birgit Op de Laak
  03:41:34 - 03:42:32 - B&W Wethouder
  03:42:32 - 03:42:46 - Jan van Nierop
  03:42:46 - 03:44:14 - B&W Wethouder
  03:44:14 - 03:44:18 - Jan van Nierop
  03:44:18 - 03:44:19 - B&W Wethouder
  03:44:24 - 03:44:30 - Birgit Op de Laak
  03:44:30 - 03:44:45 - B&W Wethouder
  03:44:45 - 03:45:09 - Birgit Op de Laak
  03:45:15 - 03:48:00 - B&W Wethouder
  03:48:00 - 03:48:06 - Martin van Montfort
  03:48:06 - 03:48:13 - Birgit Op de Laak
  03:48:13 - 03:48:17 - Martin van Montfort
  03:48:17 - 03:50:40 - B&W Wethouder
  03:50:40 - 03:51:06 - Marieke Manders
  03:51:06 - 03:51:23 - B&W Wethouder
  03:51:30 - 03:51:31 - Martin van Montfort
  03:51:31 - 03:51:41 - B&W Wethouder
  03:51:41 - 03:52:05 - Martin van Montfort
  03:52:05 - 03:52:11 - Birgit Op de Laak
  03:52:11 - 03:54:47 - B&W Wethouder
  03:54:47 - 03:54:53 - Birgit Op de Laak
  03:54:53 - 03:55:19 - B&W Wethouder
  03:55:25 - 03:55:44 - Birgit Op de Laak
  03:55:53 - 04:01:48 - B&W Wethouder
  04:01:48 - 04:01:49 - Birgit Op de Laak
  04:01:49 - 04:02:07 - Jan van Nierop
  04:02:07 - 04:06:06 - B&W Wethouder
  04:06:06 - 04:06:13 - Birgit Op de Laak
  04:06:13 - 04:06:25 - Jan van Nierop
  04:06:25 - 04:06:36 - Birgit Op de Laak
  04:06:36 - 04:14:36 - B&W Wethouder
  04:14:36 - 04:14:42 - Marieke Manders
  04:14:42 - 04:14:47 - Birgit Op de Laak
  04:14:47 - 04:15:34 - Marieke Manders
  04:15:34 - 04:21:30 - B&W Wethouder
  04:21:30 - 04:28:26 - Birgit Op de Laak
  04:28:26 - 04:29:01 - Marcel Vossen
  04:29:01 - 04:30:03 - Birgit Op de Laak
  04:30:03 - 04:30:22 - Martin van Montfort
  04:30:22 - 04:30:32 - Birgit Op de Laak
  04:30:32 - 04:31:22 - Carin Sieben
  04:31:22 - 04:32:20 - Marieke Manders
  04:32:20 - 04:32:29 - Birgit Op de Laak
  04:32:29 - 04:32:40 - Jan van Nierop
  04:32:40 - 04:32:46 - Peter Koolen
  04:32:46 - 04:33:00 - Birgit Op de Laak
  04:52:50 - 04:53:16 - Birgit Op de Laak
  04:53:16 - 04:53:54 - Marieke Manders
  04:54:01 - 04:54:06 - Birgit Op de Laak
  04:54:06 - 04:54:16 - Martin van Montfort
  04:54:16 - 04:54:53 - Birgit Op de Laak
  04:54:53 - 05:00:30 - Mark Hoeben
  05:00:30 - 05:03:35 - Rolf Verheijen
  05:03:42 - 05:03:47 - Birgit Op de Laak
  05:03:47 - 05:05:13 - Marijn Teunissen
  05:05:18 - 05:06:36 - Martin van Montfort
  05:06:36 - 05:06:42 - Marcel Vossen
  05:06:42 - 05:06:48 - Martin van Montfort
  05:06:48 - 05:07:46 - Marcel Vossen
  05:07:46 - 05:08:29 - Martin van Montfort
  05:08:29 - 05:08:44 - Birgit Op de Laak
  05:08:44 - 05:10:20 - Martin van Montfort
  05:10:20 - 05:10:26 - Marieke Manders
  05:10:26 - 05:10:32 - Birgit Op de Laak
  05:10:32 - 05:11:01 - Martin van Montfort
  05:11:01 - 05:13:19 - Jan van Nierop
  05:13:19 - 05:13:31 - Rolf Verheijen
  05:13:31 - 05:13:37 - Birgit Op de Laak
  05:13:37 - 05:14:16 - Rolf Verheijen
  05:14:16 - 05:14:20 - Birgit Op de Laak
  05:14:20 - 05:17:35 - Jan van Nierop
  05:17:35 - 05:17:45 - Birgit Op de Laak
  05:17:45 - 05:17:55 - Marieke Manders
  05:17:55 - 05:18:09 - Birgit Op de Laak
  05:18:09 - 05:20:43 - Marieke Manders
  05:20:43 - 05:20:53 - Birgit Op de Laak
  05:20:53 - 05:22:56 - Marcel Vossen
  05:22:56 - 05:23:10 - Mark Hoeben
  05:23:10 - 05:28:37 - Marcel Vossen
  05:28:37 - 05:28:39 - Birgit Op de Laak
  05:28:39 - 05:29:54 - Mark Hoeben
  05:29:54 - 05:30:22 - Birgit Op de Laak
  05:46:21 - 05:47:05 - Birgit Op de Laak
  05:47:05 - 05:49:23 - B&W Wethouder
  05:49:23 - 05:49:47 - Birgit Op de Laak
  05:50:00 - 05:51:27 - B&W Wethouder
  05:51:27 - 05:51:42 - Marieke Manders
  05:51:42 - 05:51:43 - Birgit Op de Laak
  05:51:43 - 05:53:18 - B&W Wethouder
  05:53:18 - 05:53:24 - Birgit Op de Laak
  05:53:24 - 05:53:42 - Martin van Montfort
  05:53:42 - 05:54:03 - Birgit Op de Laak
  05:54:03 - 05:54:38 - B&W Wethouder
  05:54:38 - 05:55:18 - Birgit Op de Laak
  05:55:18 - 05:55:29 - Marieke Manders
  05:55:29 - 05:55:43 - Birgit Op de Laak
  05:55:43 - 05:55:59 - Marijn Teunissen
  05:55:59 - 05:56:28 - Birgit Op de Laak
  05:56:28 - 05:57:08 - Mark Hoeben
  05:57:08 - 05:57:18 - Birgit Op de Laak
  05:57:18 - 05:57:32 - Martin van Montfort
  05:57:32 - 05:57:37 - Birgit Op de Laak
  05:57:37 - 05:57:43 - Marijn Teunissen
  05:57:43 - 05:57:54 - Jan van Nierop
  05:57:54 - 05:57:55 - Birgit Op de Laak
  05:57:55 - 05:58:00 - Marieke Manders
  05:58:00 - 05:58:24 - Birgit Op de Laak
  05:58:47 - 05:59:25 - Birgit Op de Laak
  05:59:25 - 05:59:30 - Marijn Teunissen
  05:59:30 - 05:59:44 - Birgit Op de Laak
  05:59:44 - 05:59:51 - Marcel Vossen
  05:59:51 - 06:00:19 - Birgit Op de Laak
  06:00:19 - 06:00:29 - Martin van Montfort
  06:00:29 - 06:01:31 - Birgit Op de Laak
  06:01:31 - 06:01:37 - Marijn Teunissen
  06:01:37 - 06:01:43 - Birgit Op de Laak
  06:01:43 - 06:01:49 - Marcel Vossen
  06:01:49 - 06:02:20 - Birgit Op de Laak
  06:02:20 - 06:02:27 - Marieke Manders
  06:02:27 - 06:02:47 - Birgit Op de Laak
  06:02:47 - 06:02:57 - Marieke Manders
  06:02:57 - 06:03:09 - Birgit Op de Laak
  06:03:09 - 06:03:16 - Antoine Hekers
  06:03:16 - 06:03:40 - Birgit Op de Laak
  06:03:40 - 06:04:07 - Antoine Hekers
  06:04:07 - 06:04:12 - Birgit Op de Laak
  06:04:12 - 06:04:23 - Martin van Montfort
  06:04:23 - 06:04:29 - Birgit Op de Laak
  06:04:29 - 06:04:40 - Jan van Nierop
  06:04:40 - 06:04:59 - Birgit Op de Laak
  06:04:59 - 06:05:18 - Mark Hoeben
  06:05:18 - 06:05:42 - Birgit Op de Laak
  06:05:42 - 06:05:55 - Mark Hoeben
  06:05:55 - 06:05:57 - Martin van Montfort
  06:05:57 - 06:06:02 - Birgit Op de Laak
  06:06:02 - 06:06:08 - Martin van Montfort
  06:06:08 - 06:06:29 - Birgit Op de Laak
  06:06:29 - 06:06:51 - Marcel Vossen
  06:06:51 - 06:07:08 - Birgit Op de Laak
  06:07:08 - 06:07:29 - Martin van Montfort
  06:07:29 - 06:08:24 - Birgit Op de Laak
 13. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad stemt unaniem in met het amendement 'Verenigingsleven onder druk'.

 14. 9.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. In te stemmen met aanpassing meerjaren begroting 2024-2027 conform berap 1-2024
  2. In te stemmen met het investeringsbedrag van € 150.000 tbv zonnepanelen & accupakket
  3. In te stemmen met de mutaties rioolmaatregelen Pannenweg

 15. 10.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Bijlagen

  Besluit

  De raad besluit unaniem in te stemmen met de Kadernota 2025-2028.

 16. 10.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad stemt unaniem in met de motie 'Meerjarig financiele bandbreedte 2025-2030.'

 17. 10.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad stemt unaniem in met de motie 'Aansluiting bij techniekcampus Weerterland'.

 18. 10.d

  Stemuitslag

  voor 65%
  tegen 35%
  voor
  D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)
  tegen
  CDA (6)

  Besluit

  De raad stemt in meerderheid in met de motie 'Impuls recreatie en toerisme'. De CDA fractie stemt tegen de motie.

 19. 10.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad stemt unaniem in met de motie 'Hulp bij aanpak alcohol en drugsgebruik'.

 20. 10.f

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  D66 (2), GL (1), Nederweert Anders (2)
  tegen
  CDA (6), JAN (4), VVD (2)

  Besluit

  De raad stemt in meerderheid tegen de motie 'Handreiking veehouderijen en volksgezondheid'. De fracties GL, Na en D66 hebben voor de motie gestemd, de overige fracties tegen.

 21. 11
  Sluiting