Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 4 juni 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mevr. B. Op de Laak

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:09 - 00:01:35 - Birgit Op de Laak
 2. 2

  00:00:38 - 00:01:35 - Birgit Op de Laak
  00:01:35 - 00:02:16 - Rolf Verheijen
  00:02:19 - 00:03:50 - B&W Wethouder
  00:03:50 - 00:03:52 - Birgit Op de Laak
  00:03:52 - 00:04:03 - Rolf Verheijen
  00:04:03 - 00:04:33 - B&W Wethouder
  00:04:33 - 00:04:43 - Birgit Op de Laak
  00:04:43 - 00:04:52 - Marieke Manders
  00:04:52 - 00:04:57 - Birgit Op de Laak
  00:04:57 - 00:09:01 - Marieke Manders
  00:09:07 - 00:09:12 - Birgit Op de Laak
  00:09:12 - 00:11:30 - Peter van Lierop
  00:11:36 - 00:16:55 - B&W Wethouder
  00:16:55 - 00:17:00 - Birgit Op de Laak
  00:17:00 - 00:17:51 - Els Vaes-Jacobs
  00:17:51 - 00:18:00 - Birgit Op de Laak
  00:18:00 - 00:18:10 - Peter van Lierop
  00:18:10 - 00:18:15 - Birgit Op de Laak
  00:18:15 - 00:19:09 - B&W Wethouder
  00:19:09 - 00:19:22 - Birgit Op de Laak
  00:19:22 - 00:20:24 - Marieke Manders
  00:20:24 - 00:20:30 - Birgit Op de Laak
  00:20:30 - 00:21:11 - Els Vaes-Jacobs
  00:21:11 - 00:21:15 - Birgit Op de Laak
  00:21:15 - 00:22:32 - B&W Wethouder
  00:22:32 - 00:23:08 - Els Vaes-Jacobs
  00:23:15 - 00:23:31 - B&W Wethouder
  00:23:31 - 00:23:45 - Birgit Op de Laak
  00:23:45 - 00:26:20 - Kevin Bax
  00:26:20 - 00:26:24 - Birgit Op de Laak
  00:26:34 - 00:30:11 - B&W Wethouder
  00:30:11 - 00:30:12 - Birgit Op de Laak
  00:30:12 - 00:30:16 - Kevin Bax
  00:30:16 - 00:30:44 - Birgit Op de Laak
  00:30:44 - 00:32:08 - Martin van Montfort
  00:32:08 - 00:32:15 - Birgit Op de Laak
  00:32:15 - 00:33:34 - B&W Wethouder
  00:33:34 - 00:33:36 - Martin van Montfort
  00:33:36 - 00:33:41 - Birgit Op de Laak
  00:33:41 - 00:34:07 - Martin van Montfort
  00:34:07 - 00:34:16 - Birgit Op de Laak
  00:34:16 - 00:34:34 - Kevin Bax
  00:34:34 - 00:34:40 - Marieke Manders
  00:34:40 - 00:34:54 - Birgit Op de Laak
  00:34:54 - 00:35:58 - B&W Wethouder
  00:35:58 - 00:36:04 - Birgit Op de Laak
  00:36:04 - 00:36:24 - Martin van Montfort
  00:36:30 - 00:36:44 - Birgit Op de Laak
  00:36:44 - 00:37:45 - Marieke Manders
  00:37:45 - 00:39:24 - B&W Wethouder
  00:39:24 - 00:40:20 - Birgit Op de Laak
 3. 3

  00:39:31 - 00:40:20 - Birgit Op de Laak
  00:40:20 - 00:45:28 - B&W Wethouder
  00:45:28 - 00:45:37 - Birgit Op de Laak
  00:45:37 - 00:46:14 - Marieke Manders
  00:46:14 - 00:46:20 - Birgit Op de Laak
  00:46:20 - 00:46:54 - Martin van Montfort
  00:46:54 - 00:46:59 - Birgit Op de Laak
  00:46:59 - 00:48:37 - B&W Wethouder
  00:48:37 - 00:49:10 - Birgit Op de Laak
  00:49:10 - 00:51:16 - B&W Wethouder
  00:51:16 - 00:51:21 - Birgit Op de Laak
  00:51:21 - 00:51:41 - Marieke Manders
  00:51:41 - 00:52:35 - B&W Wethouder
  00:52:35 - 00:53:40 - Birgit Op de Laak
 4. 4

  00:53:09 - 00:53:40 - Birgit Op de Laak
 5. 5

  Besluit

  Door de fracties van het CDA en D66 wordt een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend met als onderwerp 'gymzaal Ospel'. De motie wordt als agendapunt 12A aan de agenda toegevoegd.


  De agenda wordt verder ongewijzigd door de gemeenteraad vastgesteld.

  00:53:27 - 00:53:40 - Birgit Op de Laak
  00:53:40 - 00:53:50 - Peter Koolen
  00:53:50 - 00:53:55 - Birgit Op de Laak
  00:53:55 - 00:54:13 - Mark Hoeben
  00:54:13 - 00:54:46 - Birgit Op de Laak
  00:54:46 - 00:55:33 - Els Vaes-Jacobs
 6. 6

  Besluit

  Door de fractie NA wordt gevraagd naar de stand van zaken omtrent actiepunt 2023-18 Status NP Groote Peel.


  De actielijst en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

  00:54:58 - 00:55:33 - Els Vaes-Jacobs
  00:55:33 - 00:55:51 - Birgit Op de Laak
  00:55:51 - 00:57:46 - B&W Wethouder
  00:57:46 - 00:57:47 - Birgit Op de Laak
  00:57:47 - 00:57:57 - Els Vaes-Jacobs
  00:57:57 - 01:00:24 - Birgit Op de Laak
 7. 7

  Besluit

  De afdoening van de ingekomen stukken wordt conform voorstel vastgesteld.

  00:58:08 - 01:00:24 - Birgit Op de Laak
 8. 7.a

  Besluit

  De raad besluit kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften.

  00:58:17 - 01:00:24 - Birgit Op de Laak
 9. 8.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (1), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Het verwerkingsregister van de verwerkingsactiviteiten van de raad vast te stellen.
  2. Het verwerkingsregister van de verwerkingsactiviteiten van de raad, vastgesteld op 27 juni 2023, in te trekken.

  00:58:40 - 01:00:24 - Birgit Op de Laak
 10. 8.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (1), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2024-1, de conceptbegroting 2025 & meerjarenperspectief
  2026-2028 en het jaarverslag 2023 van Omnibuzz;
  2. De financiele effecten te verwerken in de (meerjaren)begroting;
  3. Een zienswijze in te dienen;
  4. De Landelijke Tarieven Index (LTI) voor 2024 buiten werking te stellen.

  00:58:43 - 01:00:24 - Birgit Op de Laak
 11. 8.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (1), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. In te stemmen met de jaarverantwoording 2023 en de begroting 2025-2028 inclusief gewijzigde begroting 2024 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord;
  2. De financiele effecten te verwerken in de (meerjaren)begroting;
  3. Geen zienswijze in te dienen.

  00:58:58 - 01:00:24 - Birgit Op de Laak
 12. 8.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (1), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 en ontwerp-meerjarenbegroting 2026-2029 van Risse Groep.
  2. De financiële effecten te verwerken in de (meerjaren)begroting.
  3. Geen zienswijze in te dienen op de primaire begroting 2025.

  00:59:45 - 01:00:24 - Birgit Op de Laak
 13. 8.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (1), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. In te stemmen met het jaarverslag ICTNML 2023
  2. In te stemmen met de ontwerpbegroting ICTNML 2025
  3. Verwerken van de financiële effecten in de meerjarenbegroting
  4. Geen zienswijze in te dienen aan ICTNML

  00:59:47 - 01:00:24 - Birgit Op de Laak
 14. 8.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (1), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 en ontwerp-meerjarenbegroting 2026-2028 GR RUD-LN;
  2. De financiële effecten te verwerken in de meerjarenbegroting;
  3. Geen zienswijze in te dienen.

  00:59:48 - 01:00:24 - Birgit Op de Laak
 15. 8.g

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (1), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit uanniem:
  1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 en ontwerp-meerjarenbegroting 2026-2029 BsGW.
  2. Verwerken van de financiële effecten in de meerjarenbegroting.
  3. Een zienswijze in te dienen.
  4. In te stemmen met de conceptbrief aan BsGW.

  00:59:49 - 01:00:24 - Birgit Op de Laak
 16. 8.h

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (1), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem om bijgevoegde klacht buiten behandeling te laten: gericht tegen het besluit van de raad om Bestemmingsplan De Riet 4 Nederweert-Eind niet vast te stellen.

  00:59:52 - 01:00:24 - Birgit Op de Laak
 17. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (1), VVD (2)
 18. 9.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (1), VVD (2)
  00:59:55 - 01:00:24 - Birgit Op de Laak
  01:00:24 - 01:03:58 - Frank Kurstjens
  01:03:58 - 01:04:03 - Birgit Op de Laak
  01:04:03 - 01:06:00 - Els Vaes-Jacobs
  01:06:00 - 01:06:05 - Birgit Op de Laak
  01:06:05 - 01:08:27 - Marieke Manders
  01:08:27 - 01:08:32 - Birgit Op de Laak
  01:08:32 - 01:09:30 - Peter van Lierop
  01:09:36 - 01:09:46 - Birgit Op de Laak
  01:09:46 - 01:11:17 - B&W Wethouder
  01:11:17 - 01:11:23 - Birgit Op de Laak
  01:11:23 - 01:13:14 - B&W Wethouder
  01:13:14 - 01:14:43 - Birgit Op de Laak
 19. 10.a

  Stemuitslag

  voor 19%
  tegen 81%
  voor
  D66 (2), GL (1)
  tegen
  CDA (6), JAN (4), Nederweert Anders (1), VVD (2)
 20. 10.b

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  CDA (6), GL (1), JAN (4), VVD (2)
  tegen
  D66 (2), Nederweert Anders (1)
 21. 10.c

  Stemuitslag

  voor 75%
  tegen 25%
  voor
  CDA (6), JAN (4), VVD (2)
  tegen
  D66 (2), GL (1), Nederweert Anders (1)
 22. 10.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (1), VVD (2)
  01:14:13 - 01:14:43 - Birgit Op de Laak
  01:14:43 - 01:20:50 - Antoine Hekers
  01:20:55 - 01:21:16 - Marieke Manders
  01:21:16 - 01:21:32 - Antoine Hekers
  01:21:32 - 01:21:37 - Birgit Op de Laak
  01:21:37 - 01:23:10 - Marijn Teunissen
  01:23:10 - 01:26:01 - Martin van Montfort
  01:26:01 - 01:28:45 - Els Vaes-Jacobs
  01:28:45 - 01:28:56 - Birgit Op de Laak
  01:28:56 - 01:29:15 - Martin van Montfort
  01:29:15 - 01:29:20 - Birgit Op de Laak
  01:29:20 - 01:34:13 - Marieke Manders
  01:34:13 - 01:38:58 - Marcel Vossen
  01:38:58 - 01:39:18 - Marieke Manders
  01:39:18 - 01:39:24 - Birgit Op de Laak
  01:39:24 - 01:40:40 - Marcel Vossen
  01:40:40 - 01:40:47 - Marieke Manders
  01:40:47 - 01:40:51 - Birgit Op de Laak
  01:40:51 - 01:41:21 - Marieke Manders
  01:41:21 - 01:41:22 - Marcel Vossen
  01:41:22 - 01:41:28 - Birgit Op de Laak
  01:41:28 - 01:42:03 - Marcel Vossen
  01:42:03 - 01:42:08 - Birgit Op de Laak
  01:42:08 - 01:42:17 - Marieke Manders
  01:42:17 - 01:42:19 - Peter van Lierop
  01:42:19 - 01:42:23 - Birgit Op de Laak
  01:42:29 - 01:42:35 - Birgit Op de Laak
  01:42:35 - 01:43:10 - Marieke Manders
  01:43:10 - 01:43:11 - Marcel Vossen
  01:43:11 - 01:43:15 - Birgit Op de Laak
  01:43:15 - 01:44:10 - Marcel Vossen
  01:44:10 - 01:44:23 - Birgit Op de Laak
  01:44:23 - 01:58:51 - B&W Wethouder
  01:58:51 - 01:59:09 - Marcel Vossen
  01:59:14 - 02:01:29 - B&W Wethouder
  02:01:29 - 02:01:40 - Birgit Op de Laak
  02:01:40 - 02:02:08 - Marieke Manders
  02:02:08 - 02:02:13 - Birgit Op de Laak
  02:02:13 - 02:02:55 - B&W Wethouder
  02:02:55 - 02:02:57 - Birgit Op de Laak
  02:02:57 - 02:03:06 - Antoine Hekers
  02:03:06 - 02:03:11 - Martin van Montfort
  02:03:11 - 02:03:13 - Birgit Op de Laak
  02:03:13 - 02:03:29 - Antoine Hekers
  02:22:15 - 02:23:28 - Birgit Op de Laak
  02:23:28 - 02:23:33 - Martin van Montfort
  02:23:33 - 02:23:38 - Birgit Op de Laak
  02:23:38 - 02:23:49 - Antoine Hekers
  02:23:49 - 02:23:53 - Birgit Op de Laak
  02:23:53 - 02:25:28 - Mark Hoeben
  02:25:28 - 02:25:37 - Birgit Op de Laak
  02:25:37 - 02:26:37 - Mark Hoeben
  02:26:37 - 02:26:43 - Birgit Op de Laak
  02:26:54 - 02:27:03 - Antoine Hekers
  02:27:08 - 02:28:05 - Marijn Teunissen
  02:28:11 - 02:30:58 - Martin van Montfort
  02:30:58 - 02:31:05 - Birgit Op de Laak
  02:31:05 - 02:32:31 - Els Vaes-Jacobs
  02:32:31 - 02:32:35 - Birgit Op de Laak
  02:32:35 - 02:35:08 - Marieke Manders
  02:35:08 - 02:35:12 - Birgit Op de Laak
  02:35:12 - 02:37:46 - Marcel Vossen
  02:37:46 - 02:37:54 - Birgit Op de Laak
  02:37:54 - 02:38:00 - B&W Wethouder
  02:38:00 - 02:38:05 - Birgit Op de Laak
  02:38:05 - 02:38:26 - B&W Wethouder
  02:38:26 - 02:38:41 - Birgit Op de Laak
  02:38:41 - 02:38:46 - Mark Hoeben
  02:38:46 - 02:39:05 - Birgit Op de Laak
  02:56:02 - 02:56:26 - Birgit Op de Laak
  02:56:26 - 02:58:15 - B&W Wethouder
  02:58:15 - 02:58:23 - Birgit Op de Laak
  02:58:23 - 02:58:29 - Martin van Montfort
  02:58:29 - 02:58:40 - Birgit Op de Laak
  02:58:40 - 02:58:49 - Antoine Hekers
  02:58:49 - 02:59:04 - Birgit Op de Laak
  02:59:04 - 02:59:40 - Marcel Vossen
  02:59:40 - 03:01:34 - Birgit Op de Laak
  03:01:34 - 03:01:43 - Els Vaes-Jacobs
  03:01:43 - 03:02:25 - Birgit Op de Laak
  03:02:25 - 03:02:32 - Marieke Manders
  03:02:32 - 03:02:44 - Els Vaes-Jacobs
  03:02:44 - 03:02:59 - Martin van Montfort
  03:02:59 - 03:03:04 - Birgit Op de Laak
  03:03:04 - 03:03:10 - Antoine Hekers
  03:03:10 - 03:03:33 - Birgit Op de Laak
  03:03:33 - 03:03:48 - Martin van Montfort
  03:03:48 - 03:03:53 - Marijn Teunissen
  03:03:53 - 03:04:10 - Birgit Op de Laak
  03:04:10 - 03:04:15 - Martin van Montfort
  03:04:15 - 03:04:23 - Antoine Hekers
  03:04:23 - 03:04:59 - Birgit Op de Laak
  03:04:59 - 03:06:30 - Marcel Vossen
  03:06:30 - 03:09:25 - Marieke Manders
  03:09:25 - 03:10:30 - Els Vaes-Jacobs
 23. 11.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (1), VVD (2)
  03:09:34 - 03:10:30 - Els Vaes-Jacobs
  03:10:30 - 03:12:42 - Martin van Montfort
  03:12:42 - 03:12:47 - Birgit Op de Laak
  03:12:47 - 03:13:29 - Marijn Teunissen
  03:13:29 - 03:13:34 - Birgit Op de Laak
  03:13:34 - 03:16:26 - Eric van der Putten
  03:16:26 - 03:21:37 - B&W Wethouder
  03:21:37 - 03:21:42 - Birgit Op de Laak
  03:21:42 - 03:22:53 - Martin van Montfort
  03:22:53 - 03:23:17 - Birgit Op de Laak
  03:23:17 - 03:23:36 - B&W Wethouder
  03:23:36 - 03:23:40 - Birgit Op de Laak
  03:23:40 - 03:23:51 - Antoine Hekers
  03:23:51 - 03:23:55 - Birgit Op de Laak
  03:26:25 - 03:26:44 - Birgit Op de Laak
  03:26:44 - 03:27:06 - Antoine Hekers
  03:27:06 - 03:27:20 - Birgit Op de Laak
  03:27:20 - 03:28:31 - Marcel Vossen
  03:28:31 - 03:28:35 - Birgit Op de Laak
  03:28:35 - 03:29:20 - Marieke Manders
  03:29:20 - 03:29:25 - Birgit Op de Laak
  03:29:25 - 03:30:04 - Martin van Montfort
  03:30:04 - 03:30:40 - Marcel Vossen
  03:30:40 - 03:30:46 - Birgit Op de Laak
  03:30:46 - 03:31:19 - Martin van Montfort
  03:31:19 - 03:31:44 - Birgit Op de Laak
  03:31:44 - 03:31:51 - Marieke Manders
  03:31:51 - 03:31:52 - Birgit Op de Laak
  03:31:52 - 03:32:02 - Els Vaes-Jacobs
  03:32:02 - 03:32:15 - Birgit Op de Laak
  03:32:15 - 03:32:20 - Marieke Manders
  03:32:20 - 03:32:25 - Birgit Op de Laak
  03:32:25 - 03:32:31 - Marijn Teunissen
  03:32:31 - 03:33:20 - Birgit Op de Laak
 24. 11.b

  Stemuitslag

  voor 19%
  tegen 81%
  voor
  D66 (2), Nederweert Anders (1)
  tegen
  CDA (6), GL (1), JAN (4), VVD (2)
 25. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (1), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem kennis te nemen van het overzicht begrotingsmutaties, die het verloop laat zien vanaf het vaststellen van de begroting.

  03:32:53 - 03:33:20 - Birgit Op de Laak
  03:33:20 - 03:37:07 - Mark Hoeben
  03:37:07 - 03:37:14 - Marcel Vossen
  03:37:14 - 03:37:41 - Birgit Op de Laak
  03:37:41 - 03:38:46 - Mark Hoeben
  03:38:46 - 03:38:59 - Birgit Op de Laak
  03:38:59 - 03:39:35 - Mark Hoeben
  03:39:35 - 03:39:44 - Birgit Op de Laak
  03:39:44 - 03:40:23 - Els Vaes-Jacobs
  03:40:23 - 03:40:28 - Birgit Op de Laak
  03:40:28 - 03:41:34 - Mark Hoeben
  03:41:34 - 03:41:40 - Birgit Op de Laak
  03:41:40 - 03:42:24 - Peter Koolen
  03:42:24 - 03:42:38 - Birgit Op de Laak
  03:42:38 - 03:42:48 - Carin Sieben
  03:42:48 - 03:43:00 - Birgit Op de Laak
  03:43:00 - 03:45:27 - B&W Wethouder
  03:45:27 - 03:46:53 - Birgit Op de Laak
  03:46:53 - 03:47:16 - Birgit Op de Laak
  03:47:16 - 03:47:22 - Mark Hoeben
  03:47:22 - 03:47:28 - Birgit Op de Laak
  03:49:07 - 03:49:13 - B&W Wethouder
  03:51:59 - 03:52:13 - Birgit Op de Laak
  03:52:13 - 03:53:07 - Mark Hoeben
  03:53:07 - 03:54:27 - Birgit Op de Laak
  03:54:27 - 03:54:41 - Birgit Op de Laak
  03:54:41 - 03:54:47 - Marcel Vossen
  03:54:47 - 03:54:51 - Birgit Op de Laak
  03:54:51 - 03:55:03 - Peter Koolen
  03:55:03 - 03:55:32 - Birgit Op de Laak
 26. 12.a

  Stemuitslag

  voor 56%
  tegen 44%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1)
  tegen
  JAN (4), Nederweert Anders (1), VVD (2)
 27. 13

  03:55:37 - 03:56:04 - Birgit Op de Laak
 28. 14

  03:55:42 - 03:56:04 - Birgit Op de Laak