Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 23 april 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mevr. B. Op de Laak

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:08 - 00:01:58 - Birgit Op de Laak
 2. 2

  00:00:31 - 00:01:58 - Birgit Op de Laak
  00:01:58 - 00:02:50 - Marieke Manders
  00:02:50 - 00:02:54 - Birgit Op de Laak
  00:02:54 - 00:03:39 - B&W Wethouder
  00:03:39 - 00:04:19 - Birgit Op de Laak
 3. 3

  00:03:52 - 00:04:19 - Birgit Op de Laak
  00:04:28 - 00:04:50 - Birgit Op de Laak
  00:04:50 - 00:09:31 - B&W Wethouder
  00:09:31 - 00:10:06 - Birgit Op de Laak
  00:10:06 - 00:10:12 - Marieke Manders
  00:10:12 - 00:10:40 - Birgit Op de Laak
  00:10:40 - 00:15:19 - B&W Wethouder
  00:15:19 - 00:16:29 - Birgit Op de Laak
  00:16:29 - 00:23:39 - B&W Wethouder
  00:23:39 - 00:23:51 - Birgit Op de Laak
  00:23:51 - 00:24:15 - Martin van Montfort
  00:24:15 - 00:24:20 - Birgit Op de Laak
  00:24:20 - 00:24:48 - B&W Wethouder
  00:24:48 - 00:24:52 - Birgit Op de Laak
  00:24:52 - 00:25:45 - Marieke Manders
  00:25:45 - 00:25:50 - Birgit Op de Laak
  00:25:50 - 00:26:54 - B&W Wethouder
  00:26:54 - 00:26:59 - Birgit Op de Laak
  00:26:59 - 00:27:35 - Marcel Vossen
  00:27:35 - 00:27:40 - Birgit Op de Laak
  00:27:40 - 00:28:09 - B&W Wethouder
  00:28:09 - 00:28:57 - Birgit Op de Laak
  00:28:57 - 00:35:23 - B&W Wethouder
  00:35:23 - 00:35:37 - Birgit Op de Laak
  00:35:37 - 00:35:54 - Martin van Montfort
  00:35:54 - 00:35:56 - Birgit Op de Laak
  00:35:56 - 00:36:24 - B&W Wethouder
  00:36:24 - 00:36:29 - Birgit Op de Laak
  00:36:29 - 00:36:54 - Marieke Manders
  00:36:54 - 00:37:00 - Birgit Op de Laak
  00:37:00 - 00:38:11 - B&W Wethouder
  00:38:11 - 00:38:40 - Birgit Op de Laak
  00:38:40 - 00:43:58 - B&W Wethouder
  00:43:58 - 00:45:10 - Birgit Op de Laak
 4. 4

  00:44:26 - 00:45:10 - Birgit Op de Laak
 5. 5

  Besluit

  De fractie CDA verzoekt om de volgende onderwerpen voor het agendapunt politiek bestuurlijke actualiteiten actualiteiten te agenderen:
  - pinupdate nr. 12 
  - rib reactie op motie ondersteuning kermis in de kleine kernen


  De fractie van Nederweert Anders dient een Motie vreemd aan de orde van de dag in inzake de extra investering van het Rijk aan de techregio Eindhoven.


  De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

  00:44:41 - 00:45:10 - Birgit Op de Laak
  00:45:10 - 00:45:26 - Jan van Nierop
  00:45:26 - 00:45:42 - Birgit Op de Laak
  00:45:42 - 00:46:07 - Marieke Manders
  00:46:07 - 00:46:35 - Birgit Op de Laak
 6. 6

  Besluit

  Raadslid J. van Nierop verzoekt om bij actiepunt 2024-01 de wijze van afdoening als volgt aan te vullen:
  Afgesproken is tijdens de vergadering van de klankbordgroep van 25 maart 2024 dat op het moment dat een binnenplanse wijziging zich voordoet vanuit het college vroegtijdig een brief naar de raad wordt verzonden. In het presidiium kan dan besproken worden hoe wordt omgegaan met de aanvraag .
  De actie- en besluitenlijst worden verder ongewijzigd vastgesteld.

  00:46:21 - 00:46:35 - Birgit Op de Laak
  00:46:35 - 00:47:20 - Jan van Nierop
  00:47:20 - 00:48:56 - Birgit Op de Laak
 7. 7

  Besluit

  De afdoening van de ingekomen stukken wordt conform voorstel vastgesteld.

  00:47:33 - 00:48:56 - Birgit Op de Laak
 8. 8.A

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  D66 (2), GL (1), Nederweert Anders (2)
  tegen
  CDA (6), JAN (4), VVD (2)
 9. 8.B

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)
 10. 8.C

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  Bij dit voorstel worden drie amendementen ingediend:
  - Amendement raadsvoorstel project N266-N275 (GL)
  - Amendement dit gaat een brug te ver (D66 en NA)
  - Amendement kom over de brug (CDA, JAN en VVD)


  Na behandeling van het raadsvoorstel in twee termijnen worden de amendementen in volgorde van verstrekkendheid in stemming gebracht. Voor aanvang van stemming besluit de fractie van GL het amendement raadsvoorstel project N266-N275 in te trekken,


  De fractie van D66 vraagt bij stemming over het amendement 'dit gaat een brug te ver' hoofdelijke stemming aan.
  Stemming over amendement 'dit gaat een brug te ver':
  M. Hoeben tegen
  C. Koppen tegen
  R. Verheijen tegen
  H. van Lierop tegen
  M. Teunissen tegen
  M. van Montfort voor
  P. Koolen voor
  J. van Nierop voor
  E. Vaes voor
  M. Manders voor
  K. Bax tegen
  M. Vossen tegen
  C. Sieben tegen
  P. van Lierop tegen
  F. Kurstjens tegen
  E. van der Putten tegen
  A. Hekers tegen


  Het amendement 'dit gaat een brug te ver' is met 5 stemmen voor en 12 tegen verworpen.


  Het amendement 'kom over de brug' wordt vervolgens unaniem aangenomen door de raad. Het geamendeerde raasbesluit wordt vervolgens unaniem aangenomen.


  Stemverklaringen:
  - Nederweert Anders is geen voorstander van het schrappen van de brug over de N266, maar stemt in met het amendement omdat er anders nog minder maatregelen worden genomen.
  - D66 blijft strijden voor een fiets- en voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart tussen Budsschop en Nederweert. Op dat punt is D66 het pertinent oneens met de coalitie. Toch is het amendement van de coalitie nog steeds beter dan het voorstel van het college, omdat daarmee de fietsbrug over de N275 behouden blijft. Met die argumentatie stemt D66, deels met tegenzin, in met het amendement en verwacht D66 dat het college de stemverklaring meeneemt richting de reactie naar de provincie.

  00:47:47 - 00:48:56 - Birgit Op de Laak
  00:48:56 - 00:50:50 - Mark Hoeben
  00:50:50 - 00:50:56 - Birgit Op de Laak
  00:50:56 - 00:51:04 - Marieke Manders
  00:51:04 - 00:51:07 - Birgit Op de Laak
  00:51:07 - 00:53:04 - Mark Hoeben
  00:53:04 - 00:53:22 - Birgit Op de Laak
  00:53:22 - 00:55:28 - Mark Hoeben
  00:55:28 - 00:55:32 - Birgit Op de Laak
  00:55:32 - 00:55:38 - Marieke Manders
  00:55:38 - 00:55:44 - Birgit Op de Laak
  00:55:44 - 00:56:18 - Marieke Manders
  00:56:18 - 00:57:49 - Mark Hoeben
  00:57:49 - 00:57:51 - Martin van Montfort
  00:57:51 - 00:57:53 - Birgit Op de Laak
  00:57:53 - 00:57:55 - Marieke Manders
  00:57:55 - 00:58:02 - Birgit Op de Laak
  00:58:02 - 00:58:49 - Martin van Montfort
  00:58:49 - 00:58:53 - Birgit Op de Laak
  00:58:53 - 00:59:04 - Marieke Manders
  00:59:04 - 01:02:22 - Mark Hoeben
  01:02:22 - 01:02:24 - Martin van Montfort
  01:02:24 - 01:02:28 - Birgit Op de Laak
  01:02:28 - 01:02:38 - Martin van Montfort
  01:02:38 - 01:02:39 - Birgit Op de Laak
  01:02:39 - 01:04:07 - Mark Hoeben
  01:04:07 - 01:04:16 - Birgit Op de Laak
  01:04:16 - 01:08:18 - Marijn Teunissen
  01:08:18 - 01:08:22 - Birgit Op de Laak
  01:08:22 - 01:14:06 - Martin van Montfort
  01:14:06 - 01:14:41 - Marcel Vossen
  01:14:41 - 01:14:45 - Birgit Op de Laak
  01:14:45 - 01:16:46 - Martin van Montfort
  01:16:46 - 01:16:51 - Birgit Op de Laak
  01:16:51 - 01:17:34 - Martin van Montfort
  01:17:34 - 01:17:39 - Birgit Op de Laak
  01:17:39 - 01:21:31 - Jan van Nierop
  01:21:31 - 01:21:36 - Birgit Op de Laak
  01:21:36 - 01:25:53 - Marieke Manders
  01:25:53 - 01:25:57 - Birgit Op de Laak
  01:25:57 - 01:28:04 - Marcel Vossen
  01:28:04 - 01:28:07 - Birgit Op de Laak
  01:28:07 - 01:28:17 - Marieke Manders
  01:28:17 - 01:28:47 - Marcel Vossen
  01:28:47 - 01:28:49 - Martin van Montfort
  01:28:49 - 01:28:53 - Birgit Op de Laak
  01:28:53 - 01:29:04 - Martin van Montfort
  01:29:04 - 01:29:59 - Marcel Vossen
  01:29:59 - 01:30:05 - Marieke Manders
  01:30:05 - 01:30:15 - Birgit Op de Laak
  01:30:15 - 01:32:59 - Marcel Vossen
  01:32:59 - 01:33:01 - Martin van Montfort
  01:33:01 - 01:33:06 - Birgit Op de Laak
  01:33:06 - 01:33:13 - Martin van Montfort
  01:33:13 - 01:33:18 - Birgit Op de Laak
  01:33:18 - 01:34:37 - Marcel Vossen
  01:34:37 - 01:34:38 - Birgit Op de Laak
  01:34:38 - 01:35:06 - Jan van Nierop
  01:35:06 - 01:35:08 - Marcel Vossen
  01:35:08 - 01:35:12 - Birgit Op de Laak
  01:35:12 - 01:36:37 - Marcel Vossen
  01:36:37 - 01:36:39 - Martin van Montfort
  01:36:39 - 01:36:44 - Birgit Op de Laak
  01:36:44 - 01:37:26 - Martin van Montfort
  01:37:26 - 01:37:29 - Marcel Vossen
  01:37:29 - 01:37:33 - Birgit Op de Laak
  01:37:33 - 01:38:22 - Marcel Vossen
  01:38:22 - 01:38:24 - Martin van Montfort
  01:38:24 - 01:38:28 - Birgit Op de Laak
  01:38:28 - 01:38:47 - Martin van Montfort
  01:38:47 - 01:39:18 - Marcel Vossen
  01:39:18 - 01:39:26 - Birgit Op de Laak
  01:39:26 - 01:41:13 - Marcel Vossen
  01:41:13 - 01:41:17 - Birgit Op de Laak
  01:41:17 - 01:42:18 - Marieke Manders
  01:42:18 - 01:42:23 - Birgit Op de Laak
  01:42:23 - 01:45:17 - Marcel Vossen
  01:45:17 - 01:45:33 - Birgit Op de Laak
  02:07:47 - 02:08:19 - Birgit Op de Laak
  02:08:19 - 02:13:34 - B&W Wethouder
  02:13:34 - 02:13:57 - Martin van Montfort
  02:13:57 - 02:14:04 - Birgit Op de Laak
  02:14:04 - 02:14:57 - B&W Wethouder
  02:14:57 - 02:15:02 - Jan van Nierop
  02:15:02 - 02:15:16 - Birgit Op de Laak
  02:15:16 - 02:15:40 - Jan van Nierop
  02:15:40 - 02:15:44 - Birgit Op de Laak
  02:15:44 - 02:16:11 - Martin van Montfort
  02:16:11 - 02:16:16 - Birgit Op de Laak
  02:16:16 - 02:17:42 - B&W Wethouder
  02:17:42 - 02:17:48 - Birgit Op de Laak
  02:17:48 - 02:18:42 - B&W Wethouder
  02:18:42 - 02:18:55 - Birgit Op de Laak
  02:18:55 - 02:22:44 - B&W Wethouder
  02:22:44 - 02:22:46 - Birgit Op de Laak
  02:22:46 - 02:23:37 - Marieke Manders
  02:23:37 - 02:24:09 - Birgit Op de Laak
  02:24:09 - 02:24:25 - Marieke Manders
  02:24:25 - 02:24:30 - Birgit Op de Laak
  02:24:30 - 02:25:49 - B&W Wethouder
  02:25:49 - 02:26:14 - Marieke Manders
  02:26:14 - 02:26:25 - Birgit Op de Laak
  02:26:25 - 02:26:54 - Marcel Vossen
  02:26:54 - 02:27:07 - Birgit Op de Laak
  02:27:07 - 02:28:26 - B&W Wethouder
  02:28:26 - 02:28:32 - Birgit Op de Laak
  02:28:32 - 02:28:41 - Martin van Montfort
  02:28:41 - 02:28:50 - Birgit Op de Laak
  02:36:26 - 02:37:18 - Birgit Op de Laak
  02:37:18 - 02:39:09 - Marcel Vossen
  02:39:09 - 02:39:14 - Birgit Op de Laak
  02:39:14 - 02:40:46 - Marieke Manders
  02:40:46 - 02:40:50 - Birgit Op de Laak
  02:40:50 - 02:41:28 - Marieke Manders
  02:41:28 - 02:41:39 - Birgit Op de Laak
  02:41:39 - 02:45:35 - Jan van Nierop
  02:45:35 - 02:45:39 - Birgit Op de Laak
  02:45:39 - 02:49:59 - Martin van Montfort
  02:49:59 - 02:50:03 - Birgit Op de Laak
  02:50:03 - 02:51:09 - Marijn Teunissen
  02:51:09 - 02:51:13 - Birgit Op de Laak
  02:51:13 - 02:52:15 - Mark Hoeben
  02:52:15 - 02:52:25 - Martin van Montfort
  02:52:31 - 02:54:58 - Mark Hoeben
  02:54:58 - 02:54:59 - Martin van Montfort
  02:54:59 - 02:55:03 - Birgit Op de Laak
  02:55:03 - 02:55:47 - Martin van Montfort
  02:55:47 - 02:55:48 - Birgit Op de Laak
  02:55:48 - 02:56:37 - Mark Hoeben
  02:56:37 - 02:56:43 - Els Vaes-Jacobs
  02:56:43 - 02:56:50 - Birgit Op de Laak
  02:56:50 - 02:57:23 - Els Vaes-Jacobs
  02:57:23 - 02:57:24 - Birgit Op de Laak
  02:57:24 - 02:58:18 - Mark Hoeben
  02:58:18 - 02:58:24 - Marieke Manders
  02:58:24 - 02:58:58 - Mark Hoeben
  02:58:58 - 02:59:18 - Birgit Op de Laak
  02:59:18 - 03:01:02 - B&W Wethouder
  03:01:02 - 03:01:07 - Birgit Op de Laak
  03:01:07 - 03:01:29 - Jan van Nierop
  03:01:29 - 03:01:34 - Birgit Op de Laak
  03:01:34 - 03:01:54 - B&W Wethouder
  03:01:54 - 03:02:04 - Birgit Op de Laak
  03:02:04 - 03:03:20 - B&W Wethouder
  03:03:20 - 03:03:22 - Martin van Montfort
  03:03:22 - 03:03:31 - Birgit Op de Laak
  03:03:31 - 03:03:41 - Martin van Montfort
  03:03:41 - 03:03:42 - Birgit Op de Laak
  03:03:42 - 03:04:00 - B&W Wethouder
  03:04:07 - 03:04:58 - Peter Koolen
  03:04:58 - 03:05:59 - B&W Wethouder
  03:06:05 - 03:06:23 - Birgit Op de Laak
  03:06:23 - 03:06:44 - Martin van Montfort
  03:06:44 - 03:06:45 - Birgit Op de Laak
  03:06:45 - 03:06:59 - Marieke Manders
  03:07:04 - 03:07:36 - Birgit Op de Laak
  03:07:36 - 03:07:43 - Hans van Lierop
  03:07:43 - 03:07:53 - Birgit Op de Laak
  03:07:53 - 03:07:57 - Kevin Bax
  03:07:57 - 03:08:04 - Carin Sieben
  03:08:04 - 03:08:08 - Birgit Op de Laak
  03:08:08 - 03:08:13 - Eric van der Putten
  03:08:13 - 03:08:45 - Birgit Op de Laak
  03:08:45 - 03:08:50 - Marcel Vossen
  03:08:50 - 03:09:00 - Birgit Op de Laak
  03:09:00 - 03:09:30 - Els Vaes-Jacobs
  03:09:30 - 03:09:39 - Birgit Op de Laak
  03:09:39 - 03:10:15 - Martin van Montfort
  03:10:15 - 03:10:47 - Birgit Op de Laak
  03:10:47 - 03:10:52 - Marieke Manders
  03:10:52 - 03:10:58 - Els Vaes-Jacobs
  03:10:58 - 03:11:25 - Birgit Op de Laak
 11. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Het Parkeerbeleid voor Nederweert vast te stellen 
  2. Het parkeerbeleid uit 2008 (als onderdeel van het Beleidsplan Verkeer en Vervoer Nederweert) in te trekken

  03:11:19 - 03:11:25 - Birgit Op de Laak
  03:11:55 - 03:12:39 - Birgit Op de Laak
  03:12:39 - 03:13:39 - Peter van Lierop
  03:13:39 - 03:14:33 - Marieke Manders
  03:14:33 - 03:14:40 - Birgit Op de Laak
  03:14:40 - 03:17:13 - Els Vaes-Jacobs
  03:17:13 - 03:17:15 - Peter Koolen
  03:17:15 - 03:17:19 - Birgit Op de Laak
  03:17:19 - 03:18:30 - Peter Koolen
  03:18:30 - 03:18:35 - Birgit Op de Laak
  03:18:35 - 03:20:51 - Rolf Verheijen
  03:20:51 - 03:20:56 - Birgit Op de Laak
  03:20:56 - 03:24:02 - B&W Wethouder
  03:24:02 - 03:24:18 - Birgit Op de Laak
  03:24:18 - 03:24:23 - Peter Koolen
  03:24:23 - 03:25:04 - Birgit Op de Laak
 12. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  Te besluiten het verzoek tot intrekking van de verleende verklaringen van geen bedenkingen af te wijzen.

  03:24:27 - 03:25:04 - Birgit Op de Laak
  03:25:04 - 03:26:17 - Mark Hoeben
  03:26:17 - 03:26:21 - Birgit Op de Laak
  03:26:21 - 03:27:43 - Hans van Lierop
  03:27:43 - 03:27:48 - Birgit Op de Laak
  03:27:48 - 03:28:29 - Martin van Montfort
  03:28:29 - 03:28:30 - Birgit Op de Laak
  03:28:30 - 03:28:38 - Jan van Nierop
  03:28:38 - 03:29:35 - Marieke Manders
  03:29:35 - 03:29:44 - Birgit Op de Laak
  03:29:44 - 03:30:17 - B&W Wethouder
  03:30:17 - 03:30:22 - Marieke Manders
  03:30:22 - 03:30:23 - B&W Wethouder
  03:30:27 - 03:30:57 - B&W Wethouder
  03:30:57 - 03:31:03 - Birgit Op de Laak
  03:31:03 - 03:31:08 - B&W Wethouder
  03:31:08 - 03:32:13 - Birgit Op de Laak
  03:32:13 - 03:32:19 - Marieke Manders
  03:32:19 - 03:32:25 - Hans van Lierop
 13. 11

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  CDA (6), JAN (4), VVD (2)
  tegen
  D66 (2), GL (1), Nederweert Anders (2)

  Besluit

  De raad besluit in meerderheid:
  1. De subsidieverordening sloop overtollige gebouwen buitengebied gemeente Nederweert vast te stellen.


  2. Een budget van € 300.000,- uit de begrotingsruimte beschikbaar te stellen voor de sloop van overtollige gebouwen in het buitengebied van gemeente Nederweert.


  De fracties GL, D66 en NA hebben tegen het voorstel gestemd.

  03:32:24 - 03:32:25 - Hans van Lierop
  03:32:25 - 03:33:12 - Birgit Op de Laak
  03:33:12 - 03:34:24 - Martin van Montfort
  03:34:24 - 03:34:28 - Birgit Op de Laak
  03:34:28 - 03:34:59 - Eric van der Putten
  03:34:59 - 03:35:03 - Birgit Op de Laak
  03:35:03 - 03:36:38 - Marcel Vossen
  03:36:38 - 03:39:30 - Marieke Manders
  03:39:30 - 03:39:35 - Birgit Op de Laak
  03:39:35 - 03:40:23 - Jan van Nierop
  03:40:23 - 03:40:28 - Birgit Op de Laak
  03:40:28 - 03:46:13 - B&W Wethouder
  03:46:13 - 03:46:28 - Birgit Op de Laak
  03:46:28 - 03:46:38 - Marcel Vossen
  03:46:38 - 03:46:39 - Birgit Op de Laak
  03:46:39 - 03:46:43 - Marieke Manders
  03:46:43 - 03:46:57 - Birgit Op de Laak
 14. 12

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA (6), D66 (2), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)
  tegen
  GL (1)

  Besluit

  De raad besluit in meerderheid:
  1. Het bestemmingsplan 'Baldessenweg ong. Nederweert-Eind' vast te stellen;
  2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze, zoals opgenomen in de ‘Nota van zienswijzen’;
  3. Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken om toestemming te verlenen voor het eerder publiceren van het vastgestelde het bestemmingsplan;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen.


  De fractie GL heeft tegen het voorstel gestemd.

  03:46:56 - 03:46:57 - Birgit Op de Laak
  03:47:04 - 03:47:49 - Birgit Op de Laak
  03:47:49 - 03:48:17 - Hans van Lierop
  03:48:17 - 03:48:42 - Peter Koolen
  03:48:42 - 03:48:47 - Birgit Op de Laak
  03:48:47 - 03:50:11 - Marieke Manders
  03:50:11 - 03:50:22 - Birgit Op de Laak
  03:50:22 - 03:50:31 - Marieke Manders
  03:50:31 - 03:50:40 - Birgit Op de Laak
  03:50:40 - 03:50:45 - Marcel Vossen
  03:50:45 - 03:50:46 - Birgit Op de Laak
  03:50:46 - 03:51:08 - Marieke Manders
  03:53:42 - 03:53:48 - Birgit Op de Laak
  03:53:48 - 03:54:10 - Peter Koolen
  03:54:10 - 03:54:20 - Marieke Manders
  03:54:20 - 03:54:33 - Birgit Op de Laak
  03:54:33 - 03:55:31 - Peter van Lierop
  03:55:31 - 03:55:40 - Birgit Op de Laak
  03:55:40 - 03:57:26 - B&W Wethouder
  03:57:26 - 03:58:13 - Birgit Op de Laak
 15. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Het bestemmingplan ‘Plattepeeldijk 17-19, Ospel’, met het planidentificatiekenmerk NL.IMRO.0946. BPPlattepeeldk1719-VA01, ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen; 
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  03:57:43 - 03:58:13 - Birgit Op de Laak
  03:58:13 - 03:59:13 - Peter van Lierop
  03:59:13 - 04:00:38 - Marieke Manders
  04:00:43 - 04:01:19 - Antoine Hekers
  04:01:19 - 04:01:24 - Birgit Op de Laak
  04:01:24 - 04:01:49 - B&W Wethouder
  04:01:49 - 04:03:01 - Birgit Op de Laak
 16. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  Mandaat te verlenen aan het college van B&W voor het besluit tot het treffen van de gemeenschappelijke regeling Centrumregeling RES NML.

  04:01:56 - 04:03:01 - Birgit Op de Laak
 17. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Kennis te nemen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regelingen voor BsGW, MGR Sociaal Domein Limburg Noord, Omnibuzz, RUD, Veiligheidsregio Limburg Noord 
  2. Het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 1, vierde en vijfde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen tot het besluiten tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling voor BsGW, MGR Sociaal Domein Limburg Noord, Omnibuzz, RUD, Veiligheidsregio Limburg Noord overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluiten.

  04:02:18 - 04:03:01 - Birgit Op de Laak
 18. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem kennis te nemen van het overzicht begrotingsmutaties, die het verloop laat zien vanaf het vaststellen van de begroting.

  04:02:49 - 04:03:01 - Birgit Op de Laak
  04:03:01 - 04:03:06 - Jan van Nierop
  04:03:06 - 04:03:31 - Birgit Op de Laak
  04:03:31 - 04:03:52 - Marcel Vossen
  04:03:52 - 04:03:58 - Martin van Montfort
  04:03:58 - 04:04:05 - Birgit Op de Laak
  04:04:05 - 04:04:21 - Martin van Montfort
  04:04:27 - 04:04:53 - Birgit Op de Laak
  04:04:53 - 04:05:55 - Jan van Nierop
  04:05:55 - 04:06:08 - Birgit Op de Laak
  04:06:08 - 04:07:18 - B&W Wethouder
 19. 16.A

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De motie vreemd aan de orde van de dag wordt unaniem door de raad aangenomen.

  04:06:26 - 04:07:18 - B&W Wethouder
  04:07:18 - 04:07:36 - Birgit Op de Laak
  04:07:36 - 04:07:41 - Marieke Manders
  04:07:41 - 04:08:06 - Birgit Op de Laak
 20. 17

  04:07:44 - 04:08:06 - Birgit Op de Laak
  04:08:06 - 04:09:02 - Frank Kurstjens
  04:09:02 - 04:09:06 - Birgit Op de Laak
  04:09:06 - 04:10:00 - B&W Wethouder
  04:10:00 - 04:10:06 - Birgit Op de Laak
  04:10:06 - 04:10:19 - Frank Kurstjens
  04:10:19 - 04:10:21 - Birgit Op de Laak
  04:10:21 - 04:10:30 - B&W Wethouder
  04:10:30 - 04:10:35 - Birgit Op de Laak
  04:10:35 - 04:10:50 - Frank Kurstjens
  04:10:50 - 04:10:57 - Birgit Op de Laak
  04:10:57 - 04:11:02 - Frank Kurstjens
  04:11:02 - 04:11:33 - B&W Wethouder
  04:11:33 - 04:11:49 - Marieke Manders
  04:11:49 - 04:12:10 - Birgit Op de Laak
  04:12:10 - 04:13:30 - Mark Hoeben
  04:13:30 - 04:14:29 - B&W Wethouder
  04:14:29 - 04:14:44 - Mark Hoeben
  04:14:44 - 04:15:16 - Birgit Op de Laak
 21. 18

  04:14:48 - 04:15:16 - Birgit Op de Laak