Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 6 februari 2024

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mevr. B. Op de Laak

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:08 - 00:01:02 - Birgit Op de Laak
  00:01:02 - 00:02:05 - Peter Koolen
  00:02:05 - 00:03:52 - Birgit Op de Laak
 2. 2

  00:02:46 - 00:03:52 - Birgit Op de Laak
  00:03:52 - 00:04:18 - Charlot Koppen
  00:04:18 - 00:04:53 - Birgit Op de Laak
  00:04:53 - 00:05:15 - Mark Hoeben
  00:05:15 - 00:06:08 - Birgit Op de Laak
  00:06:08 - 00:07:33 - Marieke Manders
  00:07:37 - 00:08:18 - Birgit Op de Laak
  00:08:18 - 00:08:41 - Marieke Manders
  00:08:41 - 00:08:59 - Birgit Op de Laak
  00:08:59 - 00:09:27 - Mark Hoeben
  00:09:27 - 00:10:30 - Birgit Op de Laak
  00:10:30 - 00:13:01 - Marieke Manders
  00:13:01 - 00:13:06 - Birgit Op de Laak
  00:13:06 - 00:15:07 - B&W Wethouder
  00:15:07 - 00:15:12 - Birgit Op de Laak
  00:15:12 - 00:15:47 - Marieke Manders
  00:15:47 - 00:15:51 - Birgit Op de Laak
  00:15:51 - 00:16:24 - Peter Koolen
  00:16:24 - 00:16:40 - Birgit Op de Laak
  00:16:40 - 00:16:59 - Rolf Verheijen
  00:16:59 - 00:17:12 - Birgit Op de Laak
  00:17:12 - 00:18:05 - Rolf Verheijen
  00:18:05 - 00:19:07 - Birgit Op de Laak
  00:19:07 - 00:19:28 - Rolf Verheijen
  00:19:28 - 00:20:11 - Birgit Op de Laak
 3. 3

  00:09:50 - 00:10:30 - Birgit Op de Laak
  00:10:30 - 00:13:01 - Marieke Manders
  00:13:01 - 00:13:06 - Birgit Op de Laak
  00:13:06 - 00:15:07 - B&W Wethouder
  00:15:07 - 00:15:12 - Birgit Op de Laak
  00:15:12 - 00:15:47 - Marieke Manders
  00:15:47 - 00:15:51 - Birgit Op de Laak
  00:15:51 - 00:16:24 - Peter Koolen
  00:16:24 - 00:16:40 - Birgit Op de Laak
  00:16:40 - 00:16:59 - Rolf Verheijen
  00:16:59 - 00:17:12 - Birgit Op de Laak
  00:17:12 - 00:18:05 - Rolf Verheijen
  00:18:05 - 00:19:07 - Birgit Op de Laak
  00:19:07 - 00:19:28 - Rolf Verheijen
  00:19:28 - 00:20:11 - Birgit Op de Laak
  00:20:29 - 00:24:17 - B&W Wethouder
  00:24:17 - 00:24:34 - Birgit Op de Laak
  00:24:34 - 00:25:41 - Marieke Manders
  00:25:46 - 00:26:01 - Birgit Op de Laak
  00:26:01 - 00:27:33 - B&W Wethouder
  00:27:33 - 00:27:37 - Birgit Op de Laak
  00:27:37 - 00:29:34 - Els Vaes-Jacobs
  00:29:34 - 00:29:39 - Birgit Op de Laak
  00:29:39 - 00:32:53 - B&W Wethouder
  00:32:53 - 00:33:19 - Martin van Montfort
  00:33:19 - 00:33:24 - Birgit Op de Laak
  00:33:24 - 00:33:47 - B&W Wethouder
  00:33:47 - 00:33:52 - Birgit Op de Laak
  00:33:52 - 00:34:11 - Hans van Lierop
  00:34:11 - 00:34:16 - Birgit Op de Laak
  00:34:16 - 00:34:36 - B&W Wethouder
  00:34:36 - 00:34:38 - Birgit Op de Laak
  00:34:38 - 00:35:33 - Charlot Koppen
  00:35:33 - 00:35:38 - Birgit Op de Laak
  00:35:38 - 00:36:53 - B&W Wethouder
  00:36:53 - 00:37:44 - Birgit Op de Laak
  00:37:44 - 00:42:30 - B&W Wethouder
  00:42:30 - 00:42:43 - Birgit Op de Laak
  00:42:43 - 00:43:30 - Marieke Manders
  00:43:37 - 00:44:09 - B&W Wethouder
  00:44:18 - 00:44:40 - Birgit Op de Laak
  00:44:40 - 00:52:27 - B&W Wethouder
  00:52:27 - 00:53:16 - Birgit Op de Laak
 4. 4

  00:52:54 - 00:53:16 - Birgit Op de Laak
 5. 5

  Besluit

  De volgende fracties verzoeken om de volgende punten te agenderen voor agendapunt 12 politiek bestuurlijke actualiteiten:  GL:

  • OLS
  • Brief vogelwerkgroep (969) Reactie op brief gemeente inzake bermbeheer
  • Brief Natuurlijk Platform (939) Zienswijze op concept beleidsregel intrekken omgevingsvergunningen
  • Beantwoordingsbrief artikel 35 vragen inzake het ontwerp bestemmingsplan ‘Heijsterstraat 4, Nederweert’ en het ontwerp wijzigingsplan ‘Lage Kuilen 11, Nederweert’


  D66:

  • OLS
  • Bouwen in zijtuinen en het programmaplan woningbouw
  • Haaze-Hoof
  • Kerk in Leveroy

  CDA:

  • Vragen n.a.v. laatste nieuwsbrief Pinnenhof

  NA:

  • Brieven 955 (kwartaalrapportage Q3 2023 Risse Groep) en 956 (1e wijziging begroting)

  De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

  00:53:08 - 00:53:16 - Birgit Op de Laak
  00:53:16 - 00:53:31 - Martin van Montfort
  00:53:31 - 00:54:04 - Birgit Op de Laak
  00:54:04 - 00:54:09 - Marieke Manders
  00:54:09 - 00:54:53 - Birgit Op de Laak
 6. 6

  Besluit

  De besluitenlijst en actielijst worden ongewijzigd vastgesteld.

  00:54:18 - 00:54:53 - Birgit Op de Laak
 7. 7

  Besluit

  De afdoening van de ingekomen stukken wordt conform voorstel vastgesteld.

  00:54:35 - 00:54:53 - Birgit Op de Laak
  00:54:53 - 00:55:08 - Jan van Nierop
  00:55:08 - 00:55:09 - Birgit Op de Laak
  00:55:09 - 00:55:13 - Kevin Bax
  00:55:13 - 00:55:22 - Birgit Op de Laak
  00:55:22 - 00:56:43 - Kevin Bax
  00:56:43 - 00:58:49 - Birgit Op de Laak
 8. 8.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. De instructie voor de griffier van de gemeente Nederweert 2024 vast te stellen.
  2. De ‘instructie voor de griffier van de gemeente Nederweert’ zoals vastgesteld op 22 april 2003, in te trekken.

  00:56:51 - 00:58:49 - Birgit Op de Laak
 9. 8.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  P.H.F. Verkennis te herbenoemen als stadsbouwmeester voor een periode van maximaal 4 jaar per 9 februari 2024

  00:57:09 - 00:58:49 - Birgit Op de Laak
 10. 8.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. De gedragscode bestuurders, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Nederweert d.d. 24 april 2006, in te trekken.
  2. Degedragscode voor burgemeester en wethouders gemeente Nederweert 2024 vast te stellen.
  3. Degedragscode voor raadsleden gemeente Nederweert 2024 vast te stellen.

  00:57:21 - 00:58:49 - Birgit Op de Laak
 11. 9

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA (6), D66 (2), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)
  tegen
  GL (1)

  Besluit

  De raad besluit in meerderheid:
  1. Het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Aan Veertien 2023'met bijbehorende regels, verbeelding en toelichting vast te stellen, zoals ze in ontwerp ter inzage hebben gelegen.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  3. De provincie te verzoeken het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan vooruitlopend op de termijn van 6 weken bekend te mogen maken.
  4. Met de vaststelling van het bestemmingsplan tevens de digitale versie van het bestemmingsplan met het IDN-nummer NL.IMRO.0946.BPAanVeertien2023-ON01 vast te stellen.


  De fractie GroenLinks wenst een stemverklaring af te leggen: GroenLinks vindt dat de gezondheid van inwoners beschermd moet worden tegen de economische belangen van ondernemers uit alle sectoren en dus ook de industrie.
  De fractie GroenLinks stemt tegen het voorstel.

  00:57:43 - 00:58:49 - Birgit Op de Laak
  00:58:49 - 00:59:25 - Marijn Teunissen
  00:59:31 - 01:00:30 - Martin van Montfort
  01:00:30 - 01:00:36 - Birgit Op de Laak
  01:00:36 - 01:02:45 - Jan van Nierop
  01:02:45 - 01:04:58 - Marieke Manders
  01:04:58 - 01:05:03 - Birgit Op de Laak
  01:05:03 - 01:07:18 - Kevin Bax
  01:07:18 - 01:07:26 - Birgit Op de Laak
  01:07:26 - 01:08:29 - Antoine Hekers
  01:08:29 - 01:08:35 - Birgit Op de Laak
  01:08:40 - 01:15:51 - B&W Wethouder
  01:15:51 - 01:15:52 - Marcel Vossen
  01:15:52 - 01:15:57 - Birgit Op de Laak
  01:15:57 - 01:16:15 - Marcel Vossen
  01:16:15 - 01:16:35 - B&W Wethouder
  01:16:35 - 01:16:53 - Birgit Op de Laak
  01:16:53 - 01:18:01 - Martin van Montfort
  01:18:01 - 01:18:07 - Birgit Op de Laak
  01:18:07 - 01:19:01 - Jan van Nierop
  01:19:01 - 01:19:06 - Marcel Vossen
  01:19:06 - 01:19:12 - Birgit Op de Laak
  01:19:12 - 01:19:21 - Marcel Vossen
  01:19:21 - 01:20:08 - Jan van Nierop
  01:20:08 - 01:20:12 - Birgit Op de Laak
  01:20:12 - 01:20:31 - Kevin Bax
  01:20:31 - 01:20:36 - Birgit Op de Laak
  01:20:36 - 01:21:45 - B&W Wethouder
  01:21:45 - 01:21:51 - Birgit Op de Laak
  01:21:51 - 01:22:24 - B&W Wethouder
  01:22:24 - 01:22:45 - Birgit Op de Laak
  01:22:45 - 01:23:42 - B&W Wethouder
  01:23:42 - 01:23:48 - Marieke Manders
  01:23:48 - 01:24:34 - Birgit Op de Laak
  01:24:34 - 01:25:34 - Jan van Nierop
  01:25:34 - 01:26:30 - B&W Wethouder
  01:26:30 - 01:26:36 - Birgit Op de Laak
  01:26:36 - 01:26:44 - Jan van Nierop
  01:26:44 - 01:26:58 - Birgit Op de Laak
  01:26:58 - 01:27:11 - Marieke Manders
  01:27:18 - 01:28:09 - Birgit Op de Laak
 12. 10.A

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)
 13. 10.B

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  Bij dit voorstel wordt een amendement ingediend. Alle raadsfracties stellen voor beslispunt 1 van het raadsvoorstel als volgt aan te passen:


  I. Het bestemmingplan ‘Partiële herziening De Riet 4 Nederweert-Eind’, met het planidentificatiekenmerk NL.IMRO.0946.BPbgbpartherz7e-VA01, gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan niet vast te stellen.
  Beslispunt 2 komt daarmee te vervallen.
  Het amendement wordt unaniem aangenomen. Het geamendeerde raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

  01:27:34 - 01:28:09 - Birgit Op de Laak
  01:28:09 - 01:31:44 - Marcel Vossen
  01:31:49 - 01:35:27 - Marieke Manders
  01:35:27 - 01:35:28 - Martin van Montfort
  01:35:28 - 01:35:40 - Birgit Op de Laak
  01:35:40 - 01:36:00 - Marieke Manders
  01:36:05 - 01:40:03 - Els Vaes-Jacobs
  01:40:03 - 01:40:09 - Birgit Op de Laak
  01:40:09 - 01:46:20 - Martin van Montfort
  01:46:20 - 01:46:29 - Birgit Op de Laak
  01:46:29 - 01:46:43 - Martin van Montfort
  01:46:43 - 01:47:11 - Marcel Vossen
  01:47:11 - 01:47:46 - Martin van Montfort
  01:47:46 - 01:47:52 - Birgit Op de Laak
  01:47:52 - 01:47:53 - Hans van Lierop
  01:47:53 - 01:48:07 - Jan van Nierop
  01:48:07 - 01:48:13 - Birgit Op de Laak
  01:48:13 - 01:50:04 - Hans van Lierop
  01:50:04 - 01:51:31 - Eric van der Putten
  01:51:31 - 01:51:55 - Birgit Op de Laak
  01:52:01 - 01:58:24 - B&W Wethouder
  01:58:24 - 01:58:29 - Birgit Op de Laak
  01:58:29 - 01:58:43 - Marcel Vossen
  01:58:43 - 02:12:16 - B&W Wethouder
  02:12:16 - 02:12:29 - Marcel Vossen
  02:12:29 - 02:12:34 - Birgit Op de Laak
  02:12:34 - 02:13:19 - B&W Wethouder
  02:13:19 - 02:13:33 - Marieke Manders
  02:13:33 - 02:16:15 - B&W Wethouder
  02:16:15 - 02:16:20 - Marieke Manders
  02:16:26 - 02:19:50 - B&W Wethouder
  02:19:50 - 02:20:34 - Martin van Montfort
  02:20:34 - 02:20:38 - Birgit Op de Laak
  02:20:38 - 02:21:11 - Marieke Manders
  02:21:11 - 02:21:16 - Birgit Op de Laak
  02:21:16 - 02:21:30 - B&W Wethouder
  02:21:30 - 02:21:39 - Birgit Op de Laak
  02:21:39 - 02:21:48 - B&W Wethouder
  02:21:48 - 02:22:11 - Jan van Nierop
  02:22:11 - 02:22:16 - Birgit Op de Laak
  02:22:16 - 02:22:22 - Jan van Nierop
  02:22:22 - 02:22:24 - Birgit Op de Laak
  02:22:24 - 02:22:31 - B&W Wethouder
  02:22:38 - 02:24:59 - B&W Wethouder
  02:24:59 - 02:25:00 - Hans van Lierop
  02:25:00 - 02:25:05 - Birgit Op de Laak
  02:25:05 - 02:26:20 - Hans van Lierop
  02:26:25 - 02:27:16 - B&W Wethouder
  02:27:16 - 02:27:27 - Birgit Op de Laak
  02:27:27 - 02:27:48 - B&W Wethouder
  02:27:48 - 02:27:50 - Eric van der Putten
  02:27:50 - 02:27:55 - Birgit Op de Laak
  02:27:55 - 02:28:56 - Eric van der Putten
  02:28:56 - 02:29:02 - Birgit Op de Laak
  02:29:02 - 02:31:58 - B&W Wethouder
  02:31:58 - 02:32:02 - Birgit Op de Laak
  02:32:02 - 02:32:08 - Marieke Manders
  02:32:08 - 02:32:22 - Marcel Vossen
  02:32:22 - 02:32:38 - Birgit Op de Laak
  03:22:43 - 03:23:46 - Birgit Op de Laak
  03:23:46 - 03:28:27 - Marcel Vossen
  03:28:27 - 03:28:32 - Birgit Op de Laak
  03:28:32 - 03:29:16 - Marieke Manders
  03:29:16 - 03:29:23 - Birgit Op de Laak
  03:29:23 - 03:30:11 - Martin van Montfort
  03:30:11 - 03:30:16 - Birgit Op de Laak
  03:30:16 - 03:33:01 - Martin van Montfort
  03:33:08 - 03:33:29 - Birgit Op de Laak
  03:33:29 - 03:34:02 - B&W Wethouder
  03:34:08 - 03:34:49 - Birgit Op de Laak
  03:34:49 - 03:34:54 - Martin van Montfort
  03:34:54 - 03:35:39 - Birgit Op de Laak
 14. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem kennis te nemen van het overzicht begrotingsmutaties, die het verloop laat zien vanaf het vaststellen van de begroting.

  03:34:57 - 03:35:39 - Birgit Op de Laak
  03:35:57 - 03:36:40 - Birgit Op de Laak
 15. 12

  03:36:16 - 03:36:40 - Birgit Op de Laak
  03:36:40 - 03:39:40 - Martin van Montfort
  03:39:40 - 03:39:45 - Birgit Op de Laak
  03:39:45 - 03:41:25 - Marieke Manders
  03:41:25 - 03:48:43 - Birgit Op de Laak
  03:48:43 - 03:52:28 - Kevin Bax
  03:52:28 - 03:53:39 - Jan van Nierop
  03:53:39 - 03:53:45 - Mark Hoeben
  03:53:45 - 03:54:56 - Martin van Montfort
  03:54:56 - 03:55:00 - Birgit Op de Laak
  03:55:00 - 03:55:25 - Mark Hoeben
  03:55:31 - 03:58:38 - Birgit Op de Laak
  03:58:38 - 03:59:25 - Rolf Verheijen
  03:59:30 - 03:59:32 - Marcel Vossen
  03:59:32 - 03:59:35 - Birgit Op de Laak
  03:59:35 - 03:59:49 - Marcel Vossen
  03:59:49 - 04:00:15 - Birgit Op de Laak
  04:00:15 - 04:01:16 - Martin van Montfort
  04:01:16 - 04:01:23 - Birgit Op de Laak
  04:01:23 - 04:03:23 - B&W Wethouder
  04:03:23 - 04:03:42 - Birgit Op de Laak
  04:03:42 - 04:07:01 - Rolf Verheijen
  04:07:01 - 04:07:06 - Birgit Op de Laak
  04:07:06 - 04:09:13 - B&W Wethouder
  04:09:13 - 04:09:16 - Birgit Op de Laak
  04:09:16 - 04:09:58 - Rolf Verheijen
  04:09:58 - 04:10:03 - Birgit Op de Laak
  04:10:03 - 04:10:20 - B&W Wethouder
  04:10:25 - 04:10:30 - Birgit Op de Laak
  04:10:30 - 04:12:59 - Jan van Nierop
  04:12:59 - 04:16:37 - B&W Wethouder
  04:16:37 - 04:16:39 - Birgit Op de Laak
  04:16:39 - 04:17:26 - Jan van Nierop
  04:17:26 - 04:17:31 - Birgit Op de Laak
  04:17:31 - 04:18:08 - B&W Wethouder
  04:18:08 - 04:18:34 - Birgit Op de Laak
  04:18:34 - 04:20:00 - Marieke Manders
  04:20:00 - 04:20:04 - Birgit Op de Laak
  04:20:04 - 04:22:25 - B&W Wethouder
  04:22:25 - 04:22:29 - Birgit Op de Laak
  04:22:29 - 04:22:56 - Marieke Manders
  04:22:56 - 04:24:01 - B&W Wethouder
  04:24:01 - 04:24:27 - Birgit Op de Laak
  04:24:27 - 04:26:28 - Marieke Manders
  04:26:28 - 04:26:33 - Birgit Op de Laak
  04:26:33 - 04:27:27 - B&W Wethouder
  04:27:32 - 04:27:51 - Birgit Op de Laak
  04:27:51 - 04:29:58 - Marieke Manders
  04:29:58 - 04:30:03 - Birgit Op de Laak
  04:30:03 - 04:30:14 - Marcel Vossen
  04:30:14 - 04:30:15 - Birgit Op de Laak
  04:30:15 - 04:30:31 - Marieke Manders
  04:30:37 - 04:31:21 - Eric van der Putten
  04:31:21 - 04:31:23 - Birgit Op de Laak
  04:31:23 - 04:31:50 - Marieke Manders
  04:31:50 - 04:32:23 - B&W Wethouder
  04:32:23 - 04:32:30 - Birgit Op de Laak
  04:32:30 - 04:35:15 - Peter Koolen
  04:35:15 - 04:36:50 - B&W Wethouder
  04:36:50 - 04:36:59 - Birgit Op de Laak
  04:36:59 - 04:38:02 - Martin van Montfort
  04:38:02 - 04:38:06 - Birgit Op de Laak
  04:38:13 - 04:38:22 - B&W Wethouder
  04:38:27 - 04:38:51 - Birgit Op de Laak
 16. 13

  04:38:29 - 04:38:51 - Birgit Op de Laak