Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 10 oktober 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mevr. B. Op de Laak

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:24 - 00:01:39 - Birgit Op de Laak
 2. 2

  00:00:48 - 00:01:39 - Birgit Op de Laak
  00:01:39 - 00:02:11 - Hans van Lierop
  00:02:11 - 00:05:14 - Birgit Op de Laak
  00:05:14 - 00:06:10 - Jan van Nierop
  00:06:10 - 00:06:20 - Birgit Op de Laak
  00:06:20 - 00:08:07 - B&W Wethouder
  00:08:07 - 00:08:13 - Birgit Op de Laak
  00:08:13 - 00:08:42 - Jan van Nierop
  00:08:42 - 00:09:35 - B&W Wethouder
  00:09:39 - 00:10:00 - Birgit Op de Laak
  00:10:00 - 00:11:04 - Marieke Manders
  00:11:04 - 00:11:24 - B&W Wethouder
  00:11:24 - 00:11:30 - Marieke Manders
  00:11:30 - 00:11:39 - B&W Wethouder
  00:11:39 - 00:11:50 - Birgit Op de Laak
  00:11:50 - 00:12:01 - Marieke Manders
  00:12:07 - 00:12:33 - Birgit Op de Laak
  00:12:33 - 00:13:13 - Marieke Manders
  00:13:13 - 00:14:13 - B&W Wethouder
  00:14:13 - 00:14:18 - Birgit Op de Laak
  00:14:18 - 00:14:25 - Marieke Manders
  00:14:25 - 00:14:59 - B&W Wethouder
  00:14:59 - 00:15:09 - Birgit Op de Laak
  00:15:09 - 00:16:27 - Frank Kurstjens
  00:16:27 - 00:18:37 - B&W Wethouder
  00:18:37 - 00:18:43 - Birgit Op de Laak
  00:18:43 - 00:18:48 - Frank Kurstjens
  00:18:48 - 00:19:24 - Marcel Vossen
  00:19:24 - 00:19:30 - Birgit Op de Laak
  00:19:30 - 00:19:55 - B&W Wethouder
  00:19:55 - 00:20:04 - Birgit Op de Laak
  00:20:04 - 00:21:08 - Jan van Nierop
  00:21:08 - 00:21:13 - Birgit Op de Laak
  00:21:13 - 00:22:06 - B&W Wethouder
  00:22:06 - 00:22:08 - Birgit Op de Laak
  00:22:08 - 00:22:33 - Jan van Nierop
  00:22:33 - 00:22:34 - Birgit Op de Laak
  00:22:34 - 00:22:53 - Marieke Manders
  00:22:53 - 00:22:59 - Birgit Op de Laak
  00:22:59 - 00:24:58 - Marieke Manders
  00:25:05 - 00:25:11 - Birgit Op de Laak
  00:25:11 - 00:25:16 - Marieke Manders
  00:25:16 - 00:25:27 - Birgit Op de Laak
  00:25:27 - 00:27:00 - B&W Wethouder
  00:27:00 - 00:27:10 - Birgit Op de Laak
  00:27:10 - 00:27:46 - Marieke Manders
  00:27:46 - 00:27:51 - Birgit Op de Laak
  00:27:51 - 00:28:07 - B&W Wethouder
  00:28:07 - 00:28:20 - Birgit Op de Laak
  00:28:20 - 00:29:34 - Martin van Montfort
  00:29:34 - 00:30:40 - B&W Wethouder
  00:30:40 - 00:30:47 - Birgit Op de Laak
  00:30:47 - 00:30:57 - Martin van Montfort
  00:30:59 - 00:31:17 - Martin van Montfort
  00:31:17 - 00:31:19 - Birgit Op de Laak
  00:31:19 - 00:31:43 - B&W Wethouder
  00:31:43 - 00:32:26 - Birgit Op de Laak
 3. 3

  00:31:45 - 00:32:26 - Birgit Op de Laak
 4. 4

  00:31:50 - 00:32:26 - Birgit Op de Laak
 5. 5

  Besluit

  De GroenLinks fractie verzoekt om van hamerstukken 9b en 9c bespreekstukken te maken. De raad stemt hiermee in.


  Daarnaast verzoekt de fractie GroenLinks om agendapunten 10 en 11 van de raadsagenda af te voeren. De raad besluit de behandeling van agendapunt 10 (verordening voor de behandeling van bezwaarschriften) te handhaven en agendapunt 11 (verordening klachtenregeling Nederweert) van de agenda af te voeren. Verzocht wordt om de verordening klachtenregeling Nederweert op korte termijn op een informatieavond te bespreken alvorens er door de raad een besluit genomen zal worden over het raadsvoorstel.


  De agenda van de raad wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

  00:32:10 - 00:32:26 - Birgit Op de Laak
  00:32:26 - 00:33:47 - Marieke Manders
  00:33:47 - 00:34:46 - Birgit Op de Laak
  00:34:46 - 00:34:57 - Marcel Vossen
  00:34:57 - 00:35:07 - Birgit Op de Laak
  00:35:07 - 00:35:22 - Marieke Manders
  00:35:22 - 00:35:23 - Birgit Op de Laak
  00:35:29 - 00:36:07 - Birgit Op de Laak
  00:36:07 - 00:36:19 - Martin van Montfort
  00:36:19 - 00:36:36 - Birgit Op de Laak
  00:36:36 - 00:37:20 - Marcel Vossen
  00:37:20 - 00:37:38 - Birgit Op de Laak
  00:37:38 - 00:37:45 - Jan van Nierop
  00:37:45 - 00:37:59 - Birgit Op de Laak
  00:46:25 - 00:46:41 - Birgit Op de Laak
  00:46:41 - 00:46:50 - Jan van Nierop
  00:46:57 - 00:46:59 - Birgit Op de Laak
  00:46:59 - 00:47:05 - Jan van Nierop
  00:47:05 - 00:47:14 - Birgit Op de Laak
  00:47:14 - 00:47:50 - Martin van Montfort
  00:47:50 - 00:47:55 - Birgit Op de Laak
  00:47:55 - 00:48:01 - Marieke Manders
  00:48:01 - 00:48:51 - Birgit Op de Laak
 6. 6

  Besluit

  De actielijst en besluitenlijst zijn ongewijzigd vastgesteld.

  00:48:23 - 00:48:51 - Birgit Op de Laak
 7. 7

  Besluit

  De afdoening van de ingekomen stukken wordt conform voorstel vastgesteld.

  00:48:35 - 00:48:51 - Birgit Op de Laak
  00:48:51 - 00:49:07 - Marieke Manders
  00:49:13 - 00:49:29 - Birgit Op de Laak
  00:49:29 - 00:49:34 - Marieke Manders
  00:49:34 - 00:49:52 - Birgit Op de Laak
  00:49:52 - 00:50:28 - Marieke Manders
 8. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem aan te wijzen als grond waar begraven mag worden : de grond die in genoemd bestemmingsplan is aangeduid met de bestemming ‘Maatschappelijk en de functieaanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk – natuurbegraafplaats’. Deze grond is plaatselijk bekend als gelegen in de oksel van Bissebranddijk en de Molswingelsdwarsdijk in Nederweert.

  00:51:15 - 00:51:43 - Birgit Op de Laak
 9. 9.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  In het raadsvoorstel en het interne-controleplan 2023 zijn tekstuele onjuistheden geconstateerd waarvan de raad middels een mondeling amendement heeft besloten deze aan te passen. Het betreft de volgende wijzigingen:
  - Op pagina 18 van het interne controleplan moet bij aanbestedingsanalyse kans 2, impact 4 het risicoprofiel hoog vermeld staan in plaats van middelmatig.


  - de portefeuillehouder van het raadsvoorstel wordt aangepast (dhr. Heldens i.p.v. dhr. Franssen). 


  De raad besluit verder unaniem:
  1 Het Normen- en Toetsingskader 2023 vast te stellen
  2. Het interne Controleplan 2023 vast te stellen.

  00:51:21 - 00:51:43 - Birgit Op de Laak
  00:51:43 - 00:53:24 - Marieke Manders
  00:53:24 - 00:53:29 - Birgit Op de Laak
  00:53:29 - 00:54:42 - B&W Wethouder
  00:54:42 - 00:54:47 - Birgit Op de Laak
  00:54:47 - 00:54:54 - Marieke Manders
  00:54:54 - 00:54:55 - Birgit Op de Laak
  00:55:06 - 00:55:12 - B&W Wethouder
  00:55:12 - 00:55:23 - Birgit Op de Laak
  00:55:23 - 00:55:38 - Marieke Manders
  00:55:45 - 00:55:50 - Birgit Op de Laak
  00:55:50 - 00:55:55 - Marieke Manders
 10. 9.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit op p.4 van het raadsvoorstel een tekstuele fout te corrigeren (aanpassen verwijzing artikel 2.14 in artikel 2.1.4.).


  De raad besluit verder unaniem de Verordening maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2023 te wijzigen conform raadsbesluit.

  00:55:53 - 00:55:55 - Marieke Manders
  00:55:55 - 00:56:11 - Birgit Op de Laak
  00:56:11 - 01:00:06 - Marieke Manders
  01:00:13 - 01:02:25 - B&W Wethouder
  01:02:31 - 01:02:46 - Marieke Manders
  01:02:46 - 01:04:15 - B&W Wethouder
 11. 10.A

  Stemuitslag

  voor 6%
  tegen 94%
  voor
  GL (1)
  tegen
  CDA (5), D66 (2), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)
 12. 10.B

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA (5), D66 (2), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)
  tegen
  GL (1)

  Besluit

  Door de fractie van GroenLinks is het amendement verordening voor de behandeling van bezwaarschriften ingediend.
  Het amendement is door een meerderheid van de raad afgewezen. Enkel de fractie GroenLinks heeft voor het amendement gestemd.


  Alvorens tot stemming wordt overgegaan wenst de fractie GroenLinks een stemverklaring af te leggen. De fractie GroenLinks geeft aan de gang van zaken ernstig te betreuren.


  De raad besluit in meerderheid:
  1. De Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften Nederweert 2023, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, vast te stellen;
  2. Het Mandaatbesluit commissie bezwaarschriften gemeente Nederweert 2023, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, vast te stellen


  De fractie van GroenLinks heeft tegen het raadsvoorstel gestemd, de overige fracties hebben voor het raadsvoorstel gestemd.

  01:03:04 - 01:04:15 - B&W Wethouder
  01:04:15 - 01:06:24 - Mark Hoeben
  01:06:24 - 01:06:30 - Birgit Op de Laak
  01:06:30 - 01:08:35 - Marieke Manders
  01:08:35 - 01:08:53 - Hans van Lierop
  01:08:53 - 01:08:55 - Birgit Op de Laak
  01:08:55 - 01:09:50 - Marieke Manders
  01:09:50 - 01:10:02 - Kevin Bax
  01:10:02 - 01:10:05 - Birgit Op de Laak
  01:10:05 - 01:10:22 - Marieke Manders
  01:10:34 - 01:13:22 - Marieke Manders
  01:13:22 - 01:13:43 - Birgit Op de Laak
  01:13:43 - 01:15:16 - Marcel Vossen
  01:15:16 - 01:19:34 - Birgit Op de Laak
  01:19:34 - 01:19:58 - Marieke Manders
  01:19:58 - 01:22:18 - Birgit Op de Laak
  01:22:18 - 01:22:24 - Marieke Manders
  01:22:24 - 01:22:43 - Jan van Nierop
  01:22:43 - 01:23:02 - Marieke Manders
  01:23:02 - 01:23:04 - Marcel Vossen
  01:23:04 - 01:23:19 - Birgit Op de Laak
  01:23:19 - 01:23:45 - Marcel Vossen
  01:23:45 - 01:23:47 - Birgit Op de Laak
  01:23:47 - 01:24:02 - Marieke Manders
  01:24:14 - 01:24:50 - Birgit Op de Laak
  01:24:50 - 01:25:05 - Marieke Manders
  01:25:05 - 01:26:43 - Birgit Op de Laak
  01:26:43 - 01:26:59 - Marieke Manders
  01:26:59 - 01:28:23 - Birgit Op de Laak
  01:28:23 - 01:29:24 - Marieke Manders
  01:29:24 - 01:29:55 - Birgit Op de Laak
  01:30:01 - 01:31:42 - Birgit Op de Laak
  01:31:42 - 01:33:19 - Marcel Vossen
  01:33:19 - 01:33:21 - Birgit Op de Laak
  01:33:21 - 01:33:26 - Marieke Manders
  01:33:26 - 01:33:33 - Birgit Op de Laak
  01:33:33 - 01:33:44 - Marieke Manders
  01:33:44 - 01:34:06 - Birgit Op de Laak
  01:34:06 - 01:34:12 - Marieke Manders
  01:34:12 - 01:34:30 - Birgit Op de Laak
  01:34:36 - 01:36:44 - Mark Hoeben
  01:36:44 - 01:36:50 - Birgit Op de Laak
  01:36:50 - 01:37:37 - Hans van Lierop
  01:37:44 - 01:38:49 - Martin van Montfort
  01:38:49 - 01:38:54 - Birgit Op de Laak
  01:38:54 - 01:39:28 - Jan van Nierop
  01:39:28 - 01:39:33 - Birgit Op de Laak
  01:39:33 - 01:40:14 - Marieke Manders
  01:40:14 - 01:40:46 - Martin van Montfort
  01:40:46 - 01:40:49 - Birgit Op de Laak
  01:40:49 - 01:40:55 - Marieke Manders
  01:40:55 - 01:41:42 - Birgit Op de Laak
  01:41:42 - 01:41:48 - Marieke Manders
  01:41:48 - 01:41:58 - Birgit Op de Laak
  01:41:58 - 01:42:09 - Marieke Manders
  01:42:09 - 01:42:41 - Birgit Op de Laak
  01:42:41 - 01:42:48 - Marcel Vossen
  01:42:48 - 01:42:53 - Marieke Manders
  01:42:53 - 01:42:59 - Jan van Nierop
  01:42:59 - 01:43:05 - Martin van Montfort
  01:43:05 - 01:43:12 - Mark Hoeben
  01:43:12 - 01:43:39 - Birgit Op de Laak
  01:43:39 - 01:43:46 - Marieke Manders
  01:43:46 - 01:43:50 - Birgit Op de Laak
  01:43:50 - 01:43:56 - Mark Hoeben
  01:43:56 - 01:44:38 - Kevin Bax
  01:44:44 - 01:44:56 - Marieke Manders
 13. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Bijlagen

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Kennis te nemen van de ontwerpbesluiten over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van RUD, Veiligheidsregio Limburg Noord, Omnibuzz, BsgW, MGR Sociaal domein Limburg Noord per 1 juli 2024. 
  2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbesluiten over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van RUD, Veiligheidsregio Limburg Noord, Omnibuzz, BsgW, MGR Sociaal domein Limburg Noord per 1 juli 2024.

  01:45:01 - 01:46:17 - Birgit Op de Laak
 14. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem het Beleidsplan Sociaal Domein Midden-Limburg West 2024-2027 vast te stellen.

  01:45:40 - 01:46:17 - Birgit Op de Laak
  01:46:17 - 01:46:57 - Marieke Manders
  01:46:57 - 01:51:40 - Els Vaes-Jacobs
  01:51:40 - 01:51:47 - Birgit Op de Laak
  01:51:47 - 01:53:31 - Peter Koolen
  01:53:31 - 01:57:15 - Frank Kurstjens
  01:57:15 - 01:57:26 - Birgit Op de Laak
  01:57:26 - 02:00:23 - B&W Wethouder
  02:00:23 - 02:01:00 - Els Vaes-Jacobs
  02:01:00 - 02:06:21 - B&W Wethouder
  02:06:21 - 02:06:32 - Birgit Op de Laak
  02:06:32 - 02:07:50 - Peter Koolen
  02:07:50 - 02:08:06 - Marieke Manders
  02:08:06 - 02:08:12 - Birgit Op de Laak
  02:08:12 - 02:09:11 - B&W Wethouder
  02:09:11 - 02:10:04 - Birgit Op de Laak
 15. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1 Het bestemmingsplan ‘Onze Lieve Vrouwestraat ong. te Ospel’ met bijbehorende regels, verbeelding en toelichting ongewijzigd vast te stellen, zoals ze in het ontwerp ter inzage hebben gelegen. 
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  3. Met de vaststelling van het bestemmingsplan tevens de digitale versie van het bestemmingsplan met het IDN-nummer NL.IMRO.BPOLVouwesong2022VA01 vast te stellen.

  02:09:15 - 02:10:04 - Birgit Op de Laak
  02:10:04 - 02:10:49 - Antoine Hekers
  02:10:49 - 02:11:28 - Hans van Lierop
  02:11:28 - 02:12:59 - Peter Koolen
  02:12:59 - 02:13:01 - Peter van Lierop
  02:13:01 - 02:13:07 - Birgit Op de Laak
  02:13:07 - 02:13:18 - Peter van Lierop
  02:13:18 - 02:13:27 - Birgit Op de Laak
  02:13:27 - 02:15:22 - B&W Wethouder
  02:15:22 - 02:15:59 - Peter Koolen
  02:16:06 - 02:17:04 - B&W Wethouder
  02:17:04 - 02:17:57 - Birgit Op de Laak
 16. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem kennis te nemen van het overzicht begrotingsmutaties, die het verloop laat zien vanaf het vaststellen van de begroting.

  02:17:15 - 02:17:57 - Birgit Op de Laak
 17. 16

  02:17:39 - 02:17:57 - Birgit Op de Laak
  02:17:57 - 02:19:06 - Marieke Manders
  02:19:06 - 02:21:01 - B&W Wethouder
  02:21:01 - 02:21:19 - Marieke Manders
  02:21:19 - 02:22:26 - B&W Wethouder
  02:22:26 - 02:22:31 - Marieke Manders
  02:22:31 - 02:22:37 - Birgit Op de Laak
  02:22:37 - 02:23:17 - Marcel Vossen
  02:23:17 - 02:23:33 - B&W Wethouder
  02:23:33 - 02:24:04 - Marieke Manders
  02:24:04 - 02:24:28 - Birgit Op de Laak
  02:24:28 - 02:24:56 - Marieke Manders
  02:24:56 - 02:25:02 - Birgit Op de Laak
  02:25:02 - 02:25:53 - Marieke Manders
  02:25:53 - 02:26:34 - B&W Wethouder
  02:26:34 - 02:26:48 - Marieke Manders
  02:26:56 - 02:27:19 - B&W Wethouder
  02:27:19 - 02:27:32 - Birgit Op de Laak
  02:27:32 - 02:31:12 - Marieke Manders
  02:31:12 - 02:31:19 - Birgit Op de Laak
  02:31:19 - 02:33:10 - B&W Wethouder
  02:33:10 - 02:33:16 - Birgit Op de Laak
  02:33:16 - 02:34:50 - Marieke Manders
  02:34:50 - 02:34:55 - Birgit Op de Laak
  02:34:55 - 02:35:14 - B&W Wethouder
  02:35:21 - 02:35:51 - Birgit Op de Laak
  02:35:51 - 02:38:02 - Jan van Nierop
  02:38:02 - 02:38:08 - Birgit Op de Laak
  02:38:08 - 02:39:58 - B&W Wethouder
  02:39:58 - 02:40:00 - Birgit Op de Laak
  02:40:00 - 02:40:32 - Jan van Nierop
  02:40:32 - 02:40:52 - B&W Wethouder
  02:40:52 - 02:41:29 - Birgit Op de Laak
 18. 17

  02:40:58 - 02:41:29 - Birgit Op de Laak