Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 7 november 2023

16:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mevr. B. Op de Laak

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:28 - 00:01:51 - Birgit Op de Laak
  00:01:51 - 00:09:14 - Birgit Op de Laak
 2. 2
  Spreekrecht
 3. 3
  Loting bij hoofdelijke stemming
 4. 4

  Besluit

  De raad besluit om de concept agenda vast te stellen.

  00:02:12 - 00:09:14 - Birgit Op de Laak
 5. 5.A.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)
 6. 5.A.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)
 7. 5.B

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Bijlagen

  Besluit

  Bij dit voorstel zijn 4 amendementen ingediend.
  Amendement A1A is ingediend door de fracties D66, JAN, VVD en Nederweert Anders. Dit amendement is unaniem aangenomen.
  Amendement A3 is ingediend door de fracties Nederweert Anders en D66. Dit amendement is unaniem aangenomen.
  Amendement A4 is ingediend door de fractie GroenLinks en gedurende de vergadering aangehouden.
  Amendement A5is ingediend door de fractie GroenLinks en gedurende de vergadering ingetrokken.


  De raad heeft unaniem besloten om in te stemmen met het geamendeerde raadsvoorstel:


  1. Vaststellen van de begroting 2024-2027_, met dien verstande dat:_


  Amendement 1 Hondenbelasting afschaffen:


  · Per 1 januari 2024 de hondenbelasting wordt afgeschaft.
  · Alle verwijzingen naar de hondenbelasting voor 2024 en verder uit de begroting 2024 te verwijderen.
  · De mindere opbrengsten (€ 55.000) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
  · De voorzieningen voor de honden end e maatregelen tegen de overlast blijven behouden en bekostigd uit de algemene middelen.


  Amendement 3 Groen:
  · Voor groen in de kernen voor een periode van vier jaar een bedrag van €50.000 per jaar extra beschikbaar te maken en te dekken uit het begrotingsoverschot.
  · Dit op te nemen in de begroting op bladzijde 41 waar het gaat over openbaar groen en dit te vertalen op bladzijde 88 en 121.


  2. Instemmen met het verwerken van de septembercirculaire 2023 als begrotingswijziging in de begroting 2024


  Bij de behandeling van dit agendapunt zijn 11 moties ingediend.


  Motie 1 is ingediend door de fracties CDA, JAN, VVD en D66 en is unaniem aangenomen door de raad.
  Motie 2 is ingediend door de fracties CDA, JAN en VVD. Deze motie is in meerderheid door de raad aangenomen. De fracties D66, Nederweert Anders en GroenLinks hebben tegen de motie gestemd. 
  Motie 3 is ingediend door de fractie JAN. Deze motie is door de raad aangenomen. De fracties CDA en D66 hebben tegen de motie gestemd.
  Motie 4 is ingediend door de fracties JAN, D66 en Nederweert Anders en is unaniem door de raad aangenomen.
  Motie 5 is ingediend door de fractie JAN en uiteindelijk aangehouden.
  Motie 6A is ingediend door de fracties D66, GroenLinks en Nederweert Anders. Deze motie is in meerderheid door de raad aangenomen. De fractie van het CDA heeft tegen deze motie gestemd.
  Motie 7 is ingediend door de fracties D66, GroenLinks en Nederweert Anders. Deze motie is unaniem door de raad aangenomen. 
  Motie 8 is ingediend door de fracties D66, GroenLinks en Nederweert Anders  en is ingetrokken na een toezegging door wethouder Heldens.
  Motie 9 is ingediend door de fracties D66, GroenLinks en Nederweert Anders en is ingetrokken na een toezegging door wethouder Heldens. 
  Motie 10 is ingediend door de fractie GroenLinks en is uiteindelijk aangehouden.
  Motie 11 is ingediend door de fractie GroenLinks en is uiteindelijk ingetrokken.

  Stemverklaringen:


  Motie 2
  D66: De D66 fractie wil dat er voor iedereen die in Nederweert wil wonen er een passende woning is en pleit ervoor om extra woningen te bouwen i.p.v. extra verordeningen op te stellen.


  Motie 3
  GL: De fractie GroenLinks stemt in met de motie en wenst dat de wandel- en fiets routes in het groen in gebed gaan worden.
  NA: Stemt in met de motie, maar geeft aan dat dit in de prioriteitstelling laag op de kalender mag staan.
  D66: De fractie van D66 stemt tegen de motie en geeft aan dat dit voorstel geen prioriteit in vergelijk tot de andere voorstellen. Hoe sympathiek het voorstel ook is.
  CDA: Het CDA geeft aan de stemverklaring van D66 te volgen. 


  Motie 6
  JAN: Geeft aan vaker aan te hebben gegeven dat er nog geen kerkenvisie en erfgoedbeleid is, maar dat dat geen reden kan zijn om nu geen voorbescherming te geven en stemt daarom in met de motie. 


  Motie 7
  JAN: De fractie JAN stemt in met de motie en is van mening dat er een grote rol ligt bij de woningcorporaties. Het JAN wil dat er een workshop/debatavond wordt georganiseerd en de uitkomst van deze bijeenkomst wordt meegenomen in de prestatieafspraken.

  00:02:16 - 00:09:14 - Birgit Op de Laak
  00:09:14 - 00:10:21 - Birgit Op de Laak
  00:10:21 - 00:10:47 - Birgit Op de Laak
  00:27:23 - 00:29:30 - Birgit Op de Laak
  00:29:30 - 00:30:06 - Birgit Op de Laak
  00:30:06 - 00:30:30 - Birgit Op de Laak
  00:30:30 - 00:35:09 - Birgit Op de Laak
  00:35:09 - 00:36:09 - Birgit Op de Laak
  00:36:09 - 00:36:45 - Birgit Op de Laak
  00:36:45 - 00:37:07 - Birgit Op de Laak
  00:48:20 - 00:48:45 - Birgit Op de Laak
  00:59:34 - 01:00:27 - Birgit Op de Laak
  01:00:27 - 01:15:50 - Birgit Op de Laak
  01:15:50 - 01:18:33 - Birgit Op de Laak
  01:18:33 - 01:19:14 - Birgit Op de Laak
  02:22:50 - 02:23:39 - Birgit Op de Laak
  02:23:39 - 02:25:00 - B&W Wethouder
  02:25:00 - 02:25:07 - Martin van Montfort
  02:25:07 - 02:25:14 - Birgit Op de Laak
  02:25:14 - 02:25:44 - Martin van Montfort
  02:25:44 - 02:26:02 - Birgit Op de Laak
  02:26:02 - 02:32:34 - B&W Wethouder
  02:32:34 - 02:32:46 - Kevin Bax
  02:32:46 - 02:32:59 - Birgit Op de Laak
  02:32:59 - 02:33:07 - Kevin Bax
  02:33:07 - 02:33:27 - Birgit Op de Laak
  02:33:27 - 02:35:26 - B&W Wethouder
  02:35:26 - 02:36:04 - Birgit Op de Laak
  02:36:04 - 02:36:53 - Martin van Montfort
  02:36:53 - 02:37:33 - B&W Wethouder
  02:37:33 - 02:37:56 - Kevin Bax
  02:38:03 - 02:38:05 - Birgit Op de Laak
  02:38:05 - 02:38:12 - Kevin Bax
  02:38:12 - 02:38:17 - Birgit Op de Laak
  02:38:17 - 02:38:35 - B&W Wethouder
  02:38:35 - 02:38:42 - Marieke Manders
  02:38:42 - 02:38:48 - Birgit Op de Laak
  02:38:48 - 02:39:05 - B&W Wethouder
  02:39:05 - 02:39:12 - Birgit Op de Laak
  02:39:12 - 02:39:18 - Martin van Montfort
  02:39:26 - 02:40:04 - B&W Wethouder
  02:40:04 - 02:40:21 - Birgit Op de Laak
  02:40:21 - 02:40:57 - B&W Wethouder
  02:41:04 - 02:41:25 - Birgit Op de Laak
  02:41:25 - 02:52:05 - B&W Wethouder
  02:52:05 - 02:52:17 - Martin van Montfort
  02:52:17 - 02:52:23 - Birgit Op de Laak
  02:52:23 - 02:53:29 - Charlot Koppen
  02:53:29 - 02:55:17 - B&W Wethouder
  02:55:17 - 02:55:25 - Birgit Op de Laak
  02:55:25 - 02:56:00 - Charlot Koppen
  02:56:00 - 02:56:12 - Birgit Op de Laak
  02:56:12 - 02:56:33 - B&W Wethouder
  02:56:33 - 02:57:16 - Marieke Manders
  02:57:16 - 02:57:30 - Birgit Op de Laak
  02:57:30 - 02:57:59 - B&W Wethouder
  02:57:59 - 02:58:06 - Birgit Op de Laak
  02:58:06 - 02:58:07 - B&W Wethouder
  02:58:14 - 02:58:15 - Birgit Op de Laak
  02:58:15 - 02:58:40 - Jan van Nierop
  02:58:40 - 02:58:46 - Birgit Op de Laak
  02:58:46 - 02:59:03 - B&W Wethouder
  02:59:03 - 02:59:09 - Birgit Op de Laak
  02:59:09 - 02:59:21 - Marieke Manders
  02:59:21 - 02:59:28 - Birgit Op de Laak
  02:59:28 - 03:00:00 - B&W Wethouder
  03:00:00 - 03:00:44 - Birgit Op de Laak
  03:00:44 - 03:14:40 - B&W Wethouder
  03:14:40 - 03:14:47 - Charlot Koppen
  03:14:47 - 03:14:54 - Birgit Op de Laak
  03:14:54 - 03:17:09 - B&W Wethouder
  03:17:09 - 03:18:15 - Marieke Manders
  03:18:15 - 03:20:53 - B&W Wethouder
  03:20:53 - 03:21:23 - Martin van Montfort
  03:21:23 - 03:21:51 - B&W Wethouder
  03:21:51 - 03:22:12 - Martin van Montfort
  03:22:12 - 03:22:20 - Birgit Op de Laak
  03:22:20 - 03:23:51 - B&W Wethouder
  03:23:51 - 03:24:07 - Martin van Montfort
  03:24:07 - 03:24:10 - Birgit Op de Laak
  03:24:10 - 03:26:25 - B&W Wethouder
  03:26:25 - 03:26:52 - Eric van der Putten
  03:26:52 - 03:26:58 - Birgit Op de Laak
  03:26:58 - 03:27:26 - B&W Wethouder
  03:27:26 - 03:27:32 - Birgit Op de Laak
  03:27:32 - 03:27:39 - Marieke Manders
  03:27:39 - 03:27:40 - Birgit Op de Laak
  03:27:40 - 03:27:48 - B&W Wethouder
  03:27:48 - 03:34:26 - Birgit Op de Laak
  03:34:26 - 03:34:32 - Marcel Vossen
  03:34:32 - 03:34:38 - Birgit Op de Laak
  03:34:38 - 03:34:50 - Marieke Manders
  03:34:50 - 03:34:51 - Marcel Vossen
  03:34:51 - 03:34:58 - Birgit Op de Laak
  03:34:58 - 03:35:36 - Marcel Vossen
  03:35:36 - 03:37:09 - Birgit Op de Laak
  03:37:09 - 03:37:34 - Mark Hoeben
  03:37:34 - 03:38:20 - Birgit Op de Laak
  03:38:20 - 03:38:28 - Charlot Koppen
  03:38:28 - 03:38:43 - Birgit Op de Laak
  04:01:03 - 04:01:56 - Birgit Op de Laak
  04:01:56 - 04:02:49 - Martin van Montfort
  04:02:49 - 04:03:05 - Birgit Op de Laak
  04:03:05 - 04:03:46 - Marieke Manders
  04:03:53 - 04:04:08 - Birgit Op de Laak
  04:04:08 - 04:07:42 - Charlot Koppen
  04:07:42 - 04:08:33 - Marcel Vossen
  04:08:33 - 04:08:49 - Charlot Koppen
  04:08:49 - 04:08:56 - Marcel Vossen
  04:08:56 - 04:09:03 - Birgit Op de Laak
  04:09:03 - 04:09:24 - Marcel Vossen
  04:09:24 - 04:09:31 - Birgit Op de Laak
  04:09:31 - 04:09:51 - Charlot Koppen
  04:09:51 - 04:09:58 - Birgit Op de Laak
  04:09:58 - 04:10:33 - Marcel Vossen
  04:10:33 - 04:11:40 - Charlot Koppen
  04:11:40 - 04:12:11 - Jan van Nierop
  04:12:11 - 04:12:49 - Charlot Koppen
  04:12:49 - 04:13:00 - Birgit Op de Laak
  04:13:00 - 04:13:07 - Charlot Koppen
  04:13:07 - 04:13:13 - Birgit Op de Laak
  04:13:13 - 04:14:16 - Charlot Koppen
  04:14:16 - 04:14:37 - Martin van Montfort
  04:14:37 - 04:14:38 - Birgit Op de Laak
  04:14:38 - 04:15:16 - Charlot Koppen
  04:15:16 - 04:18:31 - Mark Hoeben
  04:18:31 - 04:18:37 - Birgit Op de Laak
  04:18:37 - 04:19:06 - Martin van Montfort
  04:19:06 - 04:19:12 - Birgit Op de Laak
  04:19:12 - 04:20:55 - Eric van der Putten
  04:20:55 - 04:20:58 - Martin van Montfort
  04:20:58 - 04:21:23 - Birgit Op de Laak
  04:21:23 - 04:22:53 - Marcel Vossen
  04:22:53 - 04:23:35 - Mark Hoeben
  04:23:35 - 04:23:41 - Birgit Op de Laak
  04:23:41 - 04:29:19 - Marcel Vossen
  04:29:19 - 04:29:25 - Birgit Op de Laak
  04:29:25 - 04:29:33 - Charlot Koppen
  04:29:33 - 04:30:46 - Marcel Vossen
  04:30:46 - 04:30:53 - Birgit Op de Laak
  04:30:53 - 04:31:06 - Charlot Koppen
  04:31:06 - 04:31:39 - Marcel Vossen
  04:31:39 - 04:31:47 - Birgit Op de Laak
  04:31:47 - 04:35:09 - Kevin Bax
  04:35:09 - 04:35:15 - Birgit Op de Laak
  04:35:15 - 04:37:35 - Carin Sieben
  04:37:35 - 04:37:51 - Birgit Op de Laak
  04:37:51 - 04:40:48 - Martin van Montfort
  04:40:48 - 04:41:05 - Marieke Manders
  04:41:05 - 04:42:48 - Martin van Montfort
  04:42:48 - 04:43:05 - Marcel Vossen
  04:43:05 - 04:43:15 - Birgit Op de Laak
  04:43:15 - 04:47:28 - Martin van Montfort
  04:47:28 - 04:48:36 - Kevin Bax
  04:48:36 - 04:49:37 - Martin van Montfort
  04:49:37 - 04:50:25 - Hans van Lierop
  04:50:25 - 04:50:32 - Birgit Op de Laak
  04:50:32 - 04:50:56 - Martin van Montfort
  04:50:56 - 04:51:02 - Birgit Op de Laak
  04:51:02 - 04:53:39 - Marijn Teunissen
  04:53:39 - 04:53:45 - Birgit Op de Laak
  04:53:45 - 05:00:42 - Jan van Nierop
  05:00:42 - 05:00:53 - Birgit Op de Laak
  05:00:53 - 05:05:21 - Marieke Manders
  05:05:21 - 05:05:23 - Marcel Vossen
  05:05:23 - 05:05:25 - Birgit Op de Laak
  05:05:25 - 05:05:33 - Jan van Nierop
  05:05:33 - 05:05:35 - Birgit Op de Laak
  05:05:35 - 05:06:22 - Marcel Vossen
  05:06:22 - 05:06:29 - Birgit Op de Laak
  05:06:29 - 05:07:17 - Jan van Nierop
  05:07:17 - 05:08:40 - Marieke Manders
  05:08:40 - 05:09:04 - Marcel Vossen
  05:09:04 - 05:12:44 - Marieke Manders
  05:12:44 - 05:13:36 - Martin van Montfort
  05:13:36 - 05:13:37 - Marcel Vossen
  05:13:37 - 05:13:45 - Birgit Op de Laak
  05:13:45 - 05:14:57 - Marieke Manders
  05:14:57 - 05:15:36 - Eric van der Putten
  05:15:36 - 05:17:07 - Marieke Manders
  05:17:07 - 05:17:24 - Birgit Op de Laak
  05:17:24 - 05:17:54 - Marcel Vossen
  05:17:54 - 05:18:08 - Birgit Op de Laak
  05:31:21 - 05:31:30 - Birgit Op de Laak
  05:31:57 - 05:33:06 - Birgit Op de Laak
  05:33:12 - 05:34:13 - B&W Wethouder
  05:34:13 - 05:34:14 - Martin van Montfort
  05:34:14 - 05:34:21 - Birgit Op de Laak
  05:34:21 - 05:34:33 - Martin van Montfort
  05:34:33 - 05:34:40 - Birgit Op de Laak
  05:34:40 - 05:37:30 - B&W Wethouder
  05:37:30 - 05:37:31 - Mark Hoeben
  05:37:31 - 05:37:38 - Jan van Nierop
  05:37:38 - 05:37:55 - Mark Hoeben
  05:37:55 - 05:38:05 - Jan van Nierop
  05:38:11 - 05:39:44 - B&W Wethouder
  05:39:44 - 05:40:04 - Birgit Op de Laak
  05:40:04 - 05:40:34 - B&W Wethouder
  05:40:34 - 05:40:35 - Birgit Op de Laak
  05:40:35 - 05:40:43 - Marieke Manders
  05:40:43 - 05:40:44 - Birgit Op de Laak
  05:40:44 - 05:40:45 - B&W Wethouder
  05:40:52 - 05:41:48 - B&W Wethouder
  05:41:48 - 05:41:56 - Birgit Op de Laak
  05:41:56 - 05:43:13 - B&W Wethouder
  05:43:13 - 05:43:23 - Birgit Op de Laak
  05:43:31 - 05:48:03 - B&W Wethouder
  05:48:03 - 05:48:19 - Marieke Manders
  05:48:19 - 05:48:20 - Birgit Op de Laak
  05:48:20 - 05:48:26 - B&W Wethouder
  05:48:26 - 05:48:49 - Marcel Vossen
  05:48:49 - 05:48:55 - Birgit Op de Laak
  05:48:55 - 05:49:44 - B&W Wethouder
  05:49:44 - 05:50:00 - Birgit Op de Laak
  05:50:00 - 05:51:05 - Martin van Montfort
  05:51:05 - 05:51:30 - Birgit Op de Laak
  06:01:32 - 06:02:35 - Birgit Op de Laak
  06:02:35 - 06:02:43 - Charlot Koppen
  06:02:43 - 06:03:01 - Birgit Op de Laak
  06:03:01 - 06:03:54 - Marieke Manders
  06:03:54 - 06:05:39 - Birgit Op de Laak
  06:05:46 - 06:05:57 - Jan van Nierop
  06:06:04 - 06:06:39 - Birgit Op de Laak
  06:06:39 - 06:06:46 - Marieke Manders
  06:06:46 - 06:07:17 - Birgit Op de Laak
  06:07:17 - 06:07:29 - Martin van Montfort
  06:07:29 - 06:07:50 - Birgit Op de Laak
  06:07:57 - 06:08:04 - Marieke Manders
  06:08:11 - 06:08:23 - Jan van Nierop
  06:08:23 - 06:08:31 - Birgit Op de Laak
  06:08:31 - 06:08:38 - Martin van Montfort
  06:08:38 - 06:08:53 - Marijn Teunissen
  06:08:53 - 06:09:13 - Birgit Op de Laak
  06:09:13 - 06:09:21 - Marieke Manders
  06:09:21 - 06:09:27 - Birgit Op de Laak
  06:09:35 - 06:10:01 - Birgit Op de Laak
  06:10:01 - 06:10:06 - Marcel Vossen
  06:10:14 - 06:10:20 - Birgit Op de Laak
  06:10:20 - 06:10:28 - Charlot Koppen
  06:10:28 - 06:10:48 - Birgit Op de Laak
  06:10:48 - 06:11:09 - Marcel Vossen
  06:11:09 - 06:11:20 - Birgit Op de Laak
  06:11:28 - 06:11:52 - Birgit Op de Laak
  06:11:52 - 06:12:16 - Charlot Koppen
  06:12:16 - 06:12:32 - Birgit Op de Laak
  06:12:32 - 06:13:09 - B&W Wethouder
  06:13:09 - 06:13:20 - Birgit Op de Laak
  06:13:20 - 06:14:44 - Marieke Manders
  06:14:44 - 06:15:07 - Birgit Op de Laak
  06:17:39 - 06:17:44 - Birgit Op de Laak
  06:17:44 - 06:18:15 - Marieke Manders
  06:18:15 - 06:18:22 - Birgit Op de Laak
  06:18:22 - 06:19:35 - B&W Wethouder
  06:19:35 - 06:19:42 - Birgit Op de Laak
  06:19:42 - 06:20:08 - Marieke Manders
  06:20:08 - 06:20:46 - Birgit Op de Laak
 8. 5.C.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)
 9. 5.C.2

  Stemuitslag

  voor 69%
  tegen 31%
  voor
  CDA (5), JAN (4), VVD (2)
  tegen
  D66 (2), GL (1), Nederweert Anders (2)
 10. 5.C.3

  Stemuitslag

  voor 56%
  tegen 44%
  voor
  GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)
  tegen
  CDA (5), D66 (2)
 11. 5.C.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)
 12. 5.C.5

  Stemuitslag

  voor 69%
  tegen 31%
  voor
  D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)
  tegen
  CDA (5)
 13. 5.C.6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (5), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)
 14. 6
  Sluiting