Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 19 september 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mevr. B. Op de Laak

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:07 - 00:03:00 - Birgit Op de Laak
 2. 1.A

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit om een commissie in te stellen die onderzoekt of kandidaat-wethouder T. Heldens aan de eisen van de Gemeentewet voldoet. De raad benoemt de heren A. Hekers, P. Koolen en J. van Nierop in deze commissie.


  Voornoemde commissie rapporteert dat de kandidaat-wethouder geen ingezetene is van de gemeente Nederweert en dat de raad daarom na benoeming middels een raadsbesluit een ontheffing zal moeten verlenen voor het vereiste van ingezetenschap voor de duur van maximaal één jaar.
  De kandidaat-wethouder voldoet verder aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen en de commissie adviseert positief ten aanzien van de benoembaarheid van de kandidaat-wethouder.


  De raad benoemt vervolgens dhr. Van Montfort en mw. C. Sieben tot leden van het stembureau.


  Met 17 stemmen op zijn naam wordt dhr. T. Heldens benoemd tot vervangend wethouder van wethouder Jorik Franssen met een tijdsbestedingsnorm van 0,95 fte. Dhr. Heldens aanvaart zijn benoeming.


  De raad besluit tenslotte unaniem de heer T.M. Heldens voor de duur van maximaal 1 jaar een ontheffing te verlenen van het vereiste van
  ingezetenschap van de gemeente Nederweert.

  00:01:43 - 00:03:00 - Birgit Op de Laak
  00:03:00 - 00:03:28 - Hans van Lierop
  00:03:28 - 00:04:49 - Birgit Op de Laak
  00:04:49 - 00:05:48 - Antoine Hekers
  00:05:48 - 00:08:11 - Birgit Op de Laak
  00:08:11 - 00:08:54 - B&W Wethouder
  00:08:54 - 00:09:03 - Birgit Op de Laak
  00:09:03 - 00:09:37 - B&W Wethouder
  00:09:37 - 00:10:12 - Birgit Op de Laak
  00:15:06 - 00:15:57 - Birgit Op de Laak
  00:22:23 - 00:23:44 - Birgit Op de Laak
 3. 2

  00:23:02 - 00:23:44 - Birgit Op de Laak
  00:23:44 - 00:24:58 - Mark Hoeben
  00:24:58 - 00:25:27 - Marieke Manders
  00:25:27 - 00:26:20 - Birgit Op de Laak
  00:26:20 - 00:26:34 - Jan van Nierop
  00:26:34 - 00:26:43 - Birgit Op de Laak
  00:26:43 - 00:27:04 - Martin van Montfort
  00:27:04 - 00:27:10 - Birgit Op de Laak
  00:27:10 - 00:27:42 - Marcel Vossen
  00:27:42 - 00:27:47 - Birgit Op de Laak
  00:27:47 - 00:27:54 - Hans van Lierop
  00:27:54 - 00:28:14 - Antoine Hekers
  00:28:14 - 00:28:47 - Birgit Op de Laak
  00:28:47 - 00:29:05 - Marieke Manders
  00:29:15 - 00:29:21 - Birgit Op de Laak
  00:29:21 - 00:30:04 - Jan van Nierop
  00:30:04 - 00:30:10 - Birgit Op de Laak
  00:30:10 - 00:30:28 - Charlot Koppen
  00:30:28 - 00:30:33 - Birgit Op de Laak
  00:30:33 - 00:31:58 - Mark Hoeben
  00:32:04 - 00:32:08 - Birgit Op de Laak
  00:32:08 - 00:32:20 - Kevin Bax
  00:32:20 - 00:32:21 - Birgit Op de Laak
  00:32:21 - 00:33:11 - Marieke Manders
  00:33:17 - 00:33:22 - Birgit Op de Laak
  00:33:22 - 00:33:54 - Marieke Manders
  00:34:01 - 00:34:09 - Birgit Op de Laak
  00:34:09 - 00:34:48 - Jan van Nierop
  00:34:54 - 00:40:30 - Birgit Op de Laak
 4. 3

  00:35:16 - 00:40:30 - Birgit Op de Laak
  00:40:30 - 00:41:00 - Birgit Op de Laak
  00:41:00 - 00:41:30 - Marieke Manders
  00:41:30 - 00:49:14 - Birgit Op de Laak
  00:49:19 - 00:49:37 - Birgit Op de Laak
  00:49:37 - 00:50:09 - Mark Hoeben
  00:50:09 - 00:50:15 - Birgit Op de Laak
  00:50:15 - 00:50:39 - Charlot Koppen
  00:50:39 - 00:50:44 - Birgit Op de Laak
  00:50:44 - 00:50:59 - Hans van Lierop
  00:51:04 - 00:51:28 - Marieke Manders
  00:51:28 - 00:51:45 - Birgit Op de Laak
  00:51:45 - 00:51:57 - Birgit Op de Laak
  00:51:57 - 00:52:42 - Birgit Op de Laak
 5. 4

  00:52:13 - 00:52:42 - Birgit Op de Laak
 6. 5

  Besluit

  De raad besluit op verzoek van de fractie van GL om van agendapunt 9c een bespreekstuk te maken.


  De fractie van D66 dient een motie vreemd aan de orde van de dag in inzake het project N266/N275 oversteek Lindenstraat. De raad besluit om deze motie vreemd aan de orde van de dag als agendapunt 20 aan de agenda van de raad toe te voegen.


  De agenda van de raad wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

  00:52:26 - 00:52:42 - Birgit Op de Laak
  00:52:42 - 00:52:53 - Marieke Manders
  00:52:53 - 00:52:58 - Birgit Op de Laak
  00:52:58 - 00:53:08 - Martin van Montfort
  00:53:08 - 00:53:37 - Birgit Op de Laak
 7. 6

  Besluit

  De actielijsten en besluitenlijsten van 27 juni 2023 en 11 juli 2023 worden ongewijzigd vastgesteld.

  00:53:29 - 00:53:37 - Birgit Op de Laak
  00:53:37 - 00:53:54 - Marieke Manders
  00:53:54 - 00:54:15 - Birgit Op de Laak
  00:54:15 - 00:54:38 - Els Vaes-Jacobs
  00:54:44 - 00:55:02 - Birgit Op de Laak
 8. 7

  Besluit

  De afdoening van de ingekomen stukken wordt conform voorstel vastgesteld.

  00:54:46 - 00:55:02 - Birgit Op de Laak
  00:55:02 - 00:55:30 - Jan van Nierop
  00:55:30 - 00:55:35 - Birgit Op de Laak
  00:55:35 - 00:55:51 - Marieke Manders
  00:55:51 - 00:56:08 - Birgit Op de Laak
  00:56:08 - 00:56:29 - Carin Sieben
  00:56:29 - 00:57:40 - Birgit Op de Laak
 9. 9.A

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem het vergaderschema 2024 vast te stellen.

  00:57:01 - 00:57:40 - Birgit Op de Laak
 10. 9.B

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. De verordening gemeentelijke rekenkamer Nederweert 2023 vast te stellen;
  2. Dhr. Frank Sampers te benoemen tot voorzitter van de rekenkamer;
  3. Mw. Ayla Hermans te benoemen tot lid van de rekenkamer;
  4. Het budget van de rekenkamer ongewijzigd vast te stellen op €17.663,00.

  00:57:04 - 00:57:40 - Birgit Op de Laak
 11. 9.C

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA (6), D66 (2), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)
  tegen
  GL (1)

  Besluit

  Het raadsvoorstel wordt met 16 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. De fractie GL heeft tegen het voorstel gestemd.


  De raad besluit daarmee in meerderheid art. 15 lid 2.b te schrappen uit het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de
  raad van de gemeente Nederweert 2023.

  00:57:25 - 00:57:40 - Birgit Op de Laak
  00:57:40 - 00:58:59 - Marieke Manders
  00:58:59 - 00:59:21 - Martin van Montfort
  00:59:21 - 00:59:26 - Birgit Op de Laak
  00:59:26 - 01:00:33 - Marieke Manders
  01:00:33 - 01:00:43 - Birgit Op de Laak
  01:00:43 - 01:01:19 - Mark Hoeben
  01:01:19 - 01:01:24 - Birgit Op de Laak
  01:01:24 - 01:01:37 - Mark Hoeben
  01:01:37 - 01:01:39 - Birgit Op de Laak
  01:01:39 - 01:01:44 - Marieke Manders
  01:01:44 - 01:01:49 - Birgit Op de Laak
  01:01:49 - 01:02:29 - Martin van Montfort
  01:02:29 - 01:02:33 - Birgit Op de Laak
  01:02:33 - 01:03:23 - Charlot Koppen
  01:03:23 - 01:03:27 - Birgit Op de Laak
  01:03:27 - 01:04:20 - Marcel Vossen
  01:04:20 - 01:04:45 - Birgit Op de Laak
  01:04:45 - 01:05:05 - Kevin Bax
  01:05:05 - 01:05:19 - Birgit Op de Laak
  01:05:19 - 01:05:26 - Martin van Montfort
  01:05:26 - 01:05:31 - Birgit Op de Laak
  01:05:31 - 01:05:47 - Martin van Montfort
  01:05:57 - 01:06:30 - Birgit Op de Laak
  01:06:30 - 01:06:44 - Birgit Op de Laak
  01:06:44 - 01:07:33 - Mark Hoeben
  01:07:33 - 01:08:47 - Birgit Op de Laak
 12. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem kennis te nemen van het rapport, inclusief conclusies & aanbevelingen en de reacties naar aanleiding van bestuurlijk hoor en wederhoor.

  01:08:01 - 01:08:47 - Birgit Op de Laak
  01:08:47 - 01:09:48 - Carin Sieben
  01:09:48 - 01:12:52 - Marieke Manders
  01:12:52 - 01:12:57 - Birgit Op de Laak
  01:12:57 - 01:14:04 - Els Vaes-Jacobs
  01:14:04 - 01:14:10 - Birgit Op de Laak
  01:14:10 - 01:16:56 - Peter Koolen
  01:16:56 - 01:17:01 - Birgit Op de Laak
  01:17:01 - 01:17:40 - Marijn Teunissen
  01:17:40 - 01:17:53 - Birgit Op de Laak
  01:17:53 - 01:18:56 - Mark Hoeben
  01:19:02 - 01:19:14 - B&W Wethouder
  01:19:19 - 01:22:21 - B&W Wethouder
  01:22:21 - 01:22:30 - Birgit Op de Laak
  01:22:30 - 01:22:48 - Marieke Manders
  01:22:48 - 01:22:49 - Birgit Op de Laak
  01:22:49 - 01:23:12 - B&W Wethouder
  01:23:12 - 01:23:17 - Birgit Op de Laak
  01:23:17 - 01:23:55 - Peter Koolen
  01:23:55 - 01:24:18 - Birgit Op de Laak
  01:24:18 - 01:24:27 - Peter Koolen
  01:24:27 - 01:25:35 - Birgit Op de Laak
 13. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De fracties van het CDA en GL geven de volgende stemverklaringen af:


  • GroenLinks spreekt de hoop uit dat er naar oplossingen voor omwonenden gezocht blijft worden;
  • Het CDA geeft aan niet te kunnen overzien wat er zal gebeuren op het moment dat het principeverzoek wordt afgewezen en wat dat juridisch zal betekenen voor de gemeente. Het CDA besluit om die reden met het voorstel in te stemmen, maar roept het college wel op om te bezien of er meer dialoog kan plaatsvinden met omwonenden.

  De raad besluit unaniem het verzoek tot intrekking van de verleende verklaringen van geen bedenkingen in ontwerp af te wijzen.

  01:24:49 - 01:25:35 - Birgit Op de Laak
  01:25:35 - 01:28:31 - Mark Hoeben
  01:28:31 - 01:30:10 - Hans van Lierop
  01:30:10 - 01:30:17 - Marieke Manders
  01:30:17 - 01:30:22 - Birgit Op de Laak
  01:30:22 - 01:30:32 - Marieke Manders
  01:30:32 - 01:30:48 - Birgit Op de Laak
  01:30:48 - 01:31:25 - Hans van Lierop
  01:31:25 - 01:32:36 - Martin van Montfort
  01:32:36 - 01:32:41 - Birgit Op de Laak
  01:32:41 - 01:32:51 - Jan van Nierop
  01:32:51 - 01:35:14 - Marieke Manders
  01:35:14 - 01:35:15 - Marcel Vossen
  01:35:15 - 01:35:21 - Birgit Op de Laak
  01:35:21 - 01:35:31 - Marcel Vossen
  01:35:31 - 01:35:33 - Birgit Op de Laak
  01:35:33 - 01:35:42 - Marieke Manders
  01:35:42 - 01:36:15 - Birgit Op de Laak
  01:36:20 - 01:36:34 - Birgit Op de Laak
  01:36:34 - 01:37:10 - B&W Wethouder
  01:37:10 - 01:37:25 - Marcel Vossen
  01:37:25 - 01:37:26 - Birgit Op de Laak
  01:37:26 - 01:38:59 - B&W Wethouder
  01:38:59 - 01:39:29 - Marieke Manders
  01:39:29 - 01:39:35 - Birgit Op de Laak
  01:39:35 - 01:40:17 - B&W Wethouder
  01:40:17 - 01:40:29 - Birgit Op de Laak
  01:40:29 - 01:40:36 - Hans van Lierop
  01:40:36 - 01:40:44 - Birgit Op de Laak
  01:40:44 - 01:41:33 - Mark Hoeben
  01:41:33 - 01:42:18 - Birgit Op de Laak
  01:42:18 - 01:42:47 - Mark Hoeben
  01:42:47 - 01:42:48 - Birgit Op de Laak
  01:42:48 - 01:44:33 - Marieke Manders
 14. 12.A

  Het presidium heeft verzocht om de raadsstukken m.b.t. dit onderwerp van 21 december 2021 als bijlagen toe te voegen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. De opzet voor het voorkeursscenario en bijbehorende fasering van het omgevingsprogramma luchtkwaliteit
  sonderend te bespreken
  2. Kennis te nemen van het onderzoek naar emissiereductie


  De motie M1 (luchtkwaliteit) van GroenLinks en de moties M2 (extra maatregelen verbetering luchtkwaliteit) en M4 (Nederweert pilotgemeente) van de fracties D66 en NA zijn ingetrokken na het doen van een toezegging door de wethouder.


  De motie M3 (D66, NA) en de gewijzigde motie M5 (CDA) zijn in stemming gebracht.


  • M3 Stop met uitbreiding veehouderijen (D66, NA)

  Stemming: aangenomen (JAN, GL, NA, D66 voor en VVD, CDA tegen)


  • M5 Oprichting projectbureau luchtkwaliteit (CDA)

  Stemming: unaniem aangenomen

  01:43:23 - 01:44:33 - Marieke Manders
  01:44:33 - 01:44:55 - Antoine Hekers
  01:45:05 - 01:46:11 - Hans van Lierop
  01:46:11 - 01:46:18 - Birgit Op de Laak
  01:46:18 - 01:52:23 - Martin van Montfort
  01:52:23 - 01:52:40 - Birgit Op de Laak
  01:52:40 - 01:57:08 - Jan van Nierop
  01:57:08 - 01:57:18 - Birgit Op de Laak
  01:57:18 - 02:06:05 - Marieke Manders
  02:06:05 - 02:06:14 - Birgit Op de Laak
  02:06:14 - 02:11:16 - Marcel Vossen
  02:11:16 - 02:11:43 - Martin van Montfort
  02:11:43 - 02:11:57 - Marcel Vossen
  02:11:57 - 02:12:03 - Jan van Nierop
  02:12:03 - 02:12:08 - Birgit Op de Laak
  02:12:08 - 02:12:19 - Marieke Manders
  02:12:19 - 02:12:21 - Birgit Op de Laak
  02:12:21 - 02:12:39 - Jan van Nierop
  02:12:39 - 02:12:48 - Birgit Op de Laak
  02:12:48 - 02:13:40 - Marcel Vossen
  02:13:40 - 02:13:44 - Birgit Op de Laak
  02:13:44 - 02:13:59 - Marieke Manders
  02:13:59 - 02:15:53 - Marcel Vossen
  02:15:53 - 02:15:59 - Birgit Op de Laak
  02:15:59 - 02:16:52 - Marcel Vossen
  02:16:52 - 02:16:53 - Birgit Op de Laak
  02:16:53 - 02:17:06 - Jan van Nierop
  02:17:06 - 02:17:43 - Marcel Vossen
  02:17:43 - 02:17:59 - Birgit Op de Laak
  02:17:59 - 02:21:25 - B&W Wethouder
  02:21:25 - 02:21:26 - Marcel Vossen
  02:21:26 - 02:21:35 - Birgit Op de Laak
  02:21:35 - 02:22:02 - Marcel Vossen
  02:22:02 - 02:22:21 - Birgit Op de Laak
  02:22:27 - 02:28:26 - B&W Wethouder
  02:28:26 - 02:28:31 - Birgit Op de Laak
  02:28:31 - 02:28:40 - Marieke Manders
  02:28:40 - 02:28:46 - Birgit Op de Laak
  02:28:46 - 02:30:31 - B&W Wethouder
  02:30:31 - 02:30:37 - Martin van Montfort
  02:30:37 - 02:30:42 - Birgit Op de Laak
  02:30:42 - 02:31:18 - Martin van Montfort
  02:31:18 - 02:31:19 - Birgit Op de Laak
  02:31:19 - 02:32:22 - B&W Wethouder
  02:32:22 - 02:32:32 - Marieke Manders
  02:32:32 - 02:36:52 - B&W Wethouder
  02:36:52 - 02:37:27 - Birgit Op de Laak
  02:37:27 - 02:37:32 - Marieke Manders
  02:37:32 - 02:37:38 - Birgit Op de Laak
  02:37:38 - 02:37:42 - Martin van Montfort
  02:37:42 - 02:37:49 - Marieke Manders
  02:37:49 - 02:37:57 - Birgit Op de Laak
  02:47:01 - 02:48:47 - Birgit Op de Laak
  02:48:47 - 02:52:17 - Marcel Vossen
  02:52:17 - 02:52:21 - Birgit Op de Laak
  02:52:21 - 02:52:32 - Marieke Manders
  02:52:32 - 02:55:52 - Marcel Vossen
  02:55:52 - 02:55:59 - Birgit Op de Laak
  02:55:59 - 02:56:22 - Marieke Manders
  02:56:22 - 02:56:23 - Birgit Op de Laak
  02:56:23 - 02:56:47 - B&W Wethouder
  02:56:47 - 03:00:07 - Marieke Manders
  03:00:07 - 03:01:01 - Marcel Vossen
  03:01:01 - 03:03:30 - Marieke Manders
  03:03:30 - 03:03:35 - Birgit Op de Laak
  03:03:35 - 03:05:42 - Jan van Nierop
  03:05:47 - 03:07:47 - Martin van Montfort
  03:07:47 - 03:08:48 - Rolf Verheijen
  03:08:48 - 03:08:49 - Martin van Montfort
  03:08:49 - 03:08:54 - Birgit Op de Laak
  03:08:54 - 03:11:51 - Martin van Montfort
  03:11:51 - 03:12:36 - Marcel Vossen
  03:12:36 - 03:13:34 - Martin van Montfort
  03:13:34 - 03:13:36 - Marcel Vossen
  03:13:36 - 03:13:42 - Birgit Op de Laak
  03:13:42 - 03:14:13 - Marcel Vossen
  03:14:13 - 03:15:15 - Marieke Manders
  03:15:15 - 03:15:23 - Birgit Op de Laak
  03:15:23 - 03:17:17 - Martin van Montfort
  03:17:17 - 03:17:21 - Birgit Op de Laak
  03:17:21 - 03:18:02 - Hans van Lierop
  03:18:02 - 03:18:25 - Marieke Manders
  03:18:25 - 03:18:27 - Hans van Lierop
  03:18:27 - 03:18:33 - Birgit Op de Laak
  03:18:33 - 03:18:42 - Hans van Lierop
  03:18:42 - 03:19:08 - Martin van Montfort
  03:19:08 - 03:19:22 - Birgit Op de Laak
  03:19:22 - 03:20:05 - Hans van Lierop
  03:20:05 - 03:20:39 - Marieke Manders
  03:20:39 - 03:20:41 - Hans van Lierop
  03:20:41 - 03:20:46 - Birgit Op de Laak
  03:20:46 - 03:21:57 - Hans van Lierop
  03:21:57 - 03:22:17 - Jan van Nierop
  03:22:17 - 03:22:22 - Birgit Op de Laak
  03:22:22 - 03:22:54 - Martin van Montfort
  03:22:54 - 03:23:00 - Hans van Lierop
  03:23:00 - 03:23:51 - Marieke Manders
  03:23:51 - 03:24:06 - Hans van Lierop
  03:24:06 - 03:24:11 - Marieke Manders
  03:24:11 - 03:24:17 - Hans van Lierop
  03:24:17 - 03:24:22 - Birgit Op de Laak
  03:24:22 - 03:25:00 - Mark Hoeben
  03:25:00 - 03:25:47 - Marieke Manders
  03:25:47 - 03:25:53 - Mark Hoeben
  03:25:53 - 03:26:11 - Birgit Op de Laak
  03:26:11 - 03:30:15 - Mark Hoeben
  03:30:21 - 03:30:27 - Birgit Op de Laak
  03:30:27 - 03:30:48 - B&W Wethouder
  03:30:48 - 03:30:54 - Marcel Vossen
  03:30:54 - 03:31:21 - Birgit Op de Laak
  03:47:05 - 03:47:40 - Birgit Op de Laak
  03:47:40 - 03:50:59 - B&W Wethouder
  03:50:59 - 03:51:17 - Marcel Vossen
  03:51:17 - 03:51:18 - Birgit Op de Laak
  03:51:18 - 03:51:52 - B&W Wethouder
  03:51:52 - 03:52:10 - Marieke Manders
  03:52:10 - 03:52:20 - B&W Wethouder
  03:52:20 - 03:52:39 - Marieke Manders
  03:52:39 - 03:54:34 - B&W Wethouder
  03:54:34 - 03:55:13 - Birgit Op de Laak
  03:55:13 - 03:55:23 - Birgit Op de Laak
  03:55:23 - 03:55:29 - Marieke Manders
  03:55:35 - 03:56:01 - Birgit Op de Laak
  03:56:01 - 03:56:48 - Els Vaes-Jacobs
  03:56:48 - 03:56:54 - Birgit Op de Laak
  03:56:54 - 03:57:25 - B&W Wethouder
  03:57:32 - 03:58:24 - Martin van Montfort
  03:58:24 - 03:58:48 - Birgit Op de Laak
  03:58:48 - 03:59:33 - Martin van Montfort
  03:59:33 - 04:00:10 - B&W Wethouder
  04:00:10 - 04:00:28 - Martin van Montfort
  04:00:28 - 04:00:29 - B&W Wethouder
  04:00:29 - 04:00:53 - Marieke Manders
  04:00:53 - 04:00:54 - Martin van Montfort
  04:00:54 - 04:01:06 - Birgit Op de Laak
  04:01:06 - 04:01:11 - Martin van Montfort
  04:01:11 - 04:01:44 - Birgit Op de Laak
  04:01:44 - 04:01:52 - Martin van Montfort
  04:01:52 - 04:01:57 - Birgit Op de Laak
  04:01:57 - 04:03:15 - Marcel Vossen
  04:03:15 - 04:03:41 - Martin van Montfort
  04:03:41 - 04:03:46 - Birgit Op de Laak
  04:03:46 - 04:04:25 - Marcel Vossen
  04:04:25 - 04:04:27 - Martin van Montfort
  04:04:27 - 04:04:31 - Birgit Op de Laak
  04:04:31 - 04:05:15 - Mark Hoeben
  04:05:15 - 04:05:24 - Birgit Op de Laak
  04:05:24 - 04:05:31 - Marieke Manders
  04:05:31 - 04:06:22 - Birgit Op de Laak
  04:06:22 - 04:06:40 - Martin van Montfort
  04:06:40 - 04:06:46 - Birgit Op de Laak
  04:06:46 - 04:07:03 - Marieke Manders
  04:07:03 - 04:10:56 - Birgit Op de Laak
  04:10:56 - 04:11:02 - B&W Wethouder
  04:11:09 - 04:11:10 - Birgit Op de Laak
  04:11:10 - 04:11:14 - B&W Wethouder
  04:11:14 - 04:11:25 - Birgit Op de Laak
 15. 12.B.1

  Stemuitslag

  voor 53%
  tegen 47%
  voor
  D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2)
  tegen
  CDA (6), VVD (2)
 16. 12.B.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)
 17. 13

  Doorgeschoven naar vergadering 20 september 2023

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA (6), D66 (2), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)
  tegen
  GL (1)
 18. 14

  Doorgeschoven naar vergadering 20 september 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)
 19. 15

  Doorgeschoven naar vergadering 20 september 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)
 20. 16

  Doorgeschoven naar vergadering 20 september 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)
 21. 17

  Doorgeschoven naar vergadering 20 september 2023.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA (6), D66 (2), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)
  tegen
  GL (1)
 22. 18

  Doorgeschoven naar vergadering 20 september 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)
 23. 19

  Doorgeschoven naar vergadering 20 september 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (6), D66 (2), GL (1), JAN (4), Nederweert Anders (2), VVD (2)
 24. 20

  Doorgeschoven naar vergadering 20 september 2023.

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  D66 (2), GL (1), Nederweert Anders (2)
  tegen
  CDA (6), JAN (4), VVD (2)
 25. 21

  Doorgeschoven naar vergadering 20 september 2023.

 26. 22

  Doorgeschoven naar vergadering 20 september 2023.