Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 11 juli 2023

16:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mevr. B. Op de Laak
Toelichting

Kadernota

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vragenuur
 3. 3
  Spreekrecht
 4. 4
  Loting bij hoofdelijke stemming
 5. 5

  Besluit

  De rad besluit de agenda ongewijzigd vast te stellen.

 6. 6

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. Vast te stellen rekening 2022 incl. bijlagen
  2. Vast te stellen stand van de reserves ultimo 2022, met alle mutaties die hebben plaatsgevonden over 2022
  3. Rekeningresultaat toe te voegen aan algemene reserve € 3.168.219
  4. Vast te stellen prospectie GREX begroting 2023 hierop aanpassen

 7. 7

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. In te stemmen met de aanpassing van de meerjarige begroting 2023 t/m 2027 conform financiële
  mutaties berap 1-2023;
  2. In te stemmen met het investeringsbedrag van € 40.000 t.b.v. aanschaf robotmaaiers Merefeldia.

 8. 8

  Besluit

  De raad besluit unaniem in te stemmen met de Kadernota 2024-2027.


  Bij dit voorstel zijn 16 moties ingediend:

  • M1 Efficiënte organisatie en evaluatie VTH-beleid (CDA)

  Stemming: unaniem aangenomen.

  • M2 Openbare besluitenlijst college (CDA, GL, VVD)

  Stemming: motie is ingetrokken.

  • M3 Prioriteringskader woningbouw en actieve grondpolitiek (CDA, NA, VVD, D66) 

  Stemming: Aangenomen (GL tegen, overige partijen voor).

  • M4 Edens model transitie buitengebied (CDA)_

  Stemming: motie is ingetrokken.

  • M5 Zonneladder (CDA, VVD)

  Stemming: Aangenomen (GL tegen, overige partijen voor)

  • M6 OLS 2024 (CDA, VVD, D66, JAN, GL, NA)

  Stemming: unaniem aangenomen.

  • M7 Groenfonds (JAN, D66)

  Stemming: unaniem aangenomen.

  • M8 Majeur programma wonen (JAN, D66, CDA, VVD)

  Stemming: unaniem aangenomen.

  • M9 Veilige ongelijkvloerse oversteek N275 (D66, NA)

  Stemming: motie is aangehouden.

  • M10 Behoud bomen snelfietsroute Nederweert-Weert (D66, NA, GL)

  Stemming: Motie is ingetrokken.

  • M11 Ondersteuning kermis in de kleine kernen (D66, VVD, CDA, NA, GL)

  Stemming: unaniem aangenomen.

  • M12 Voetbalkooi in het park op Budschop (D66, NA)

  Stemming: de motie is ingetrokken.

  • M13 Lokale belastingen (VVD, CDA, JAN, D66)

  Stemming: Aangenomen (GL en NA tegen, overige partijen voor).

  • M14 Niet alles kan overal (GL)

  Stemming: aangenomen (VVD tegen, overige partijen voor).

  • M15 Luchtkwaliteit (GL)

  Stemming: de motie is ingetrokken.

  • M16 Drinkwater (GL, VVD)

  Stemming: de motie is ingetrokken.

 9. 9
  Sluiting