Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 18 april 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mevr. B. Op de Laak

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:07 - 00:01:41 - Birgit Op de Laak
 2. 1.a

  Besluit

  Besloten wordt om een commissie in te stellen die onderzoekt of kandidaat-wethouder B. Meessen aan de eisen van de Gemeentewet voldoet. De raad benoemt mw. C. Sieben, mw. E. Vaes en dhr. M. Teunissen in deze commissie.
  Voornoemde commissie rapporteerde dat de kandidaat-wethouder geen ingezetene is van de gemeente Nederweert en dat de raad daarom na benoeming middels een raadsbesluit een ontheffing zal moeten verlenen voor het vereiste van ingezetenschap voor de duur van één jaar.
  De kandidaat-wethouder voldoet verder aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen en de commissie adviseert positief ten aanzien van de benoembaarheid van de kandidaat-wethouder.


  De raad benoemt vervolgens dhr. Van Montfort en mw. M. Manders tot leden van het stembureau. Met 16 stemmen op zijn naam wordt dhr. B. Meessen namens het CDA voor 0,95 fte benoemd tot wethouder van de gemeente Nederweert. Dhr. Meessen aanvaart zijn benoeming en legt, in de handen van de voorzitter, de eed af.

  00:01:39 - 00:01:41 - Birgit Op de Laak
  00:01:41 - 00:02:21 - Antoine Hekers
  00:02:21 - 00:06:26 - Birgit Op de Laak
  00:11:36 - 00:11:58 - Birgit Op de Laak
  00:11:58 - 00:13:02 - Carin Sieben
  00:13:02 - 00:13:35 - Birgit Op de Laak
  00:14:11 - 00:14:50 - Birgit Op de Laak
  00:15:15 - 00:15:27 - Birgit Op de Laak
  00:16:03 - 00:16:20 - Birgit Op de Laak
  00:16:41 - 00:17:21 - B&W Wethouder
  00:17:21 - 00:17:33 - Birgit Op de Laak
  00:17:33 - 00:17:41 - interruptie microfoon
  00:17:41 - 00:18:36 - Birgit Op de Laak
 3. 1.b

  Besluit

  De raad heeft unaniem besloten om:
  Wethouder B. Meessen ontheffing van het vereiste van ingezetenschap te verlenen voor de duur van één jaar

  00:18:43 - 00:21:42 - Birgit Op de Laak
  00:24:26 - 00:24:28 - Birgit Op de Laak
  00:24:56 - 00:25:57 - Birgit Op de Laak
  00:25:57 - 00:27:30 - Marcel Vossen
  00:27:30 - 00:30:01 - Birgit Op de Laak
  00:30:01 - 00:31:18 - Marcel Vossen
  00:31:18 - 00:31:26 - Birgit Op de Laak
  00:31:26 - 00:31:49 - Marieke Manders
  00:31:49 - 00:32:01 - Birgit Op de Laak
  00:32:09 - 00:32:32 - Birgit Op de Laak
  00:32:32 - 00:34:15 - Els Vaes-Jacobs
  00:34:15 - 00:35:01 - Birgit Op de Laak
  00:35:01 - 00:38:14 - Marieke Manders
  00:38:14 - 00:39:57 - Birgit Op de Laak
  00:39:57 - 00:40:30 - Marieke Manders
  00:40:30 - 00:40:37 - Birgit Op de Laak
  00:40:37 - 00:41:15 - Martin van Montfort
  00:41:15 - 00:41:19 - Birgit Op de Laak
  00:41:19 - 00:41:38 - Jan van Nierop
  00:41:38 - 00:41:43 - Birgit Op de Laak
  00:41:43 - 00:41:55 - Marcel Vossen
  00:42:01 - 00:42:41 - Birgit Op de Laak
  00:42:41 - 00:45:09 - Marieke Manders
  00:45:09 - 00:48:08 - Birgit Op de Laak
  00:48:08 - 00:49:24 - Rolf Verheijen
  00:49:24 - 00:49:30 - Birgit Op de Laak
  00:49:30 - 00:51:33 - B&W Wethouder
  00:51:33 - 00:51:36 - Birgit Op de Laak
  00:51:36 - 00:51:45 - Rolf Verheijen
  00:51:45 - 00:51:57 - Birgit Op de Laak
  00:51:57 - 00:52:34 - Rolf Verheijen
  00:52:34 - 00:52:40 - Birgit Op de Laak
  00:52:40 - 00:53:13 - B&W Wethouder
  00:53:13 - 00:53:19 - Birgit Op de Laak
  00:53:19 - 00:53:27 - Charlot Koppen
  00:53:27 - 00:53:32 - Birgit Op de Laak
  00:53:32 - 00:54:01 - B&W Wethouder
  00:54:01 - 00:54:13 - Birgit Op de Laak
  00:54:13 - 00:55:55 - Peter Koolen
  00:56:03 - 00:57:34 - B&W Wethouder
  00:57:34 - 00:57:42 - Birgit Op de Laak
  00:57:42 - 00:58:18 - Peter Koolen
  00:58:18 - 00:58:30 - B&W Wethouder
  00:58:30 - 00:59:14 - Birgit Op de Laak
  00:59:14 - 01:04:13 - interruptie microfoon
  01:04:13 - 01:04:32 - Birgit Op de Laak
  01:04:32 - 01:04:44 - Charlot Koppen
  01:04:44 - 01:04:50 - Birgit Op de Laak
  01:04:57 - 01:05:09 - interruptie microfoon
  01:05:09 - 01:06:28 - Birgit Op de Laak
 4. 2
  Vragenhalfuur
 5. 4

  01:05:44 - 01:06:28 - Birgit Op de Laak
 6. 5

  Besluit

  De raad besluit om de agenda conform concept vast te stellen.

  01:06:08 - 01:06:28 - Birgit Op de Laak
 7. 6

  Besluit

  De besluitenlijst, actielijst en termijnagenda worden conform concept vastgesteld.

  01:06:11 - 01:06:28 - Birgit Op de Laak
  01:06:28 - 01:08:44 - Els Vaes-Jacobs
  01:08:53 - 01:09:08 - Birgit Op de Laak
  01:09:08 - 01:10:36 - Marieke Manders
  01:10:44 - 01:12:22 - Birgit Op de Laak
  01:12:22 - 01:12:57 - Jan van Nierop
  01:13:03 - 01:13:54 - Birgit Op de Laak
  01:13:54 - 01:14:36 - Jan van Nierop
  01:14:36 - 01:14:43 - Birgit Op de Laak
  01:14:43 - 01:15:32 - Marcel Vossen
  01:15:32 - 01:15:38 - Birgit Op de Laak
  01:15:38 - 01:16:26 - Jan van Nierop
  01:16:26 - 01:16:33 - Birgit Op de Laak
  01:16:33 - 01:17:02 - Jan van Nierop
  01:17:02 - 01:17:44 - Birgit Op de Laak
  01:17:44 - 01:17:51 - Marieke Manders
  01:17:51 - 01:19:02 - Birgit Op de Laak
 8. 7

  Besluit

  De afdoening van de ingekomen stukken wordt conform concept vastgesteld.

 9. 8

  Besluit

  De raad heeft kennisgenomen van het publieksjaarverslag 2022 van de Veiligheidsregio

  01:18:00 - 01:19:02 - Birgit Op de Laak
 10. 9

  Besluit

  De amendementen Schrap onnodige beperkingen in artikel 15 van het voorliggende RvO betreffende spreekrecht burgers en Schrap onnodige beperkingen in artikel 24 van het voorliggende RvO betreffende ingekomen stukken van de fractie GroenLinks zijn met 16 stemmen tegen en 1 stem voor (fractie GL) verworpen.


  De raad besluit met 16 stemmen voor en 1 stem tegen (fractie GL):

  1. Het Reglement van orde van de raad van de gemeente Nederweert houdende bepalingen over de vergaderingen en werkzaamheden van de raad 2023 (Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Nederweert 2023) vast te stellen.
  2. De verordening op het presidium van de raad van de gemeente Nederweert 2023 vast te stellen.
  3. De verordening op het seniorenconvent van de raad van de gemeente Nederweert 2023 vast te stellen.
  01:18:23 - 01:19:02 - Birgit Op de Laak
  01:19:02 - 01:23:02 - Marieke Manders
  01:23:02 - 01:23:07 - Birgit Op de Laak
  01:23:07 - 01:24:45 - Marcel Vossen
  01:24:45 - 01:25:08 - Marieke Manders
  01:25:08 - 01:27:07 - Marcel Vossen
  01:27:07 - 01:27:14 - Marieke Manders
  01:27:14 - 01:27:20 - Marcel Vossen
  01:27:20 - 01:27:21 - Birgit Op de Laak
  01:27:21 - 01:28:24 - Marieke Manders
  01:28:24 - 01:28:25 - Birgit Op de Laak
  01:28:25 - 01:28:40 - Charlot Koppen
  01:28:48 - 01:29:59 - Marieke Manders
  01:30:06 - 01:30:17 - Charlot Koppen
  01:30:17 - 01:30:36 - Marieke Manders
  01:30:36 - 01:30:38 - Hans van Lierop
  01:30:38 - 01:30:40 - Birgit Op de Laak
  01:30:40 - 01:31:13 - Charlot Koppen
  01:31:13 - 01:31:16 - Hans van Lierop
  01:31:16 - 01:31:21 - Birgit Op de Laak
  01:31:21 - 01:31:28 - Hans van Lierop
  01:31:34 - 01:33:03 - Marcel Vossen
  01:33:03 - 01:33:09 - Birgit Op de Laak
  01:33:09 - 01:34:51 - Martin van Montfort
  01:34:51 - 01:35:04 - Marieke Manders
  01:35:04 - 01:35:40 - Martin van Montfort
  01:35:40 - 01:37:29 - Birgit Op de Laak
  01:37:29 - 01:37:35 - Marieke Manders
  01:37:35 - 01:37:42 - Marcel Vossen
  01:37:42 - 01:37:47 - Marieke Manders
 11. 10

  Besluit

  De raad besluit unaniem:
  1. De Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Nederweert 2023 vast te stellen;
  2. Kennis te nemen van het advies van het Wmo-platform.

  01:37:54 - 01:38:32 - Birgit Op de Laak
  01:38:32 - 01:39:46 - Carin Sieben
  01:39:46 - 01:39:51 - Birgit Op de Laak
  01:39:51 - 01:40:26 - Peter Koolen
  01:40:26 - 01:41:05 - B&W Wethouder
  01:41:05 - 01:41:30 - Birgit Op de Laak
 12. 11

  01:41:16 - 01:41:30 - Birgit Op de Laak
  01:41:30 - 01:42:03 - Marieke Manders
  01:42:10 - 01:42:52 - Birgit Op de Laak
  01:42:52 - 01:43:45 - Jan van Nierop
  01:43:45 - 01:43:57 - Birgit Op de Laak
  01:43:57 - 01:44:22 - Martin van Montfort
  01:44:29 - 01:45:16 - Birgit Op de Laak
  01:45:21 - 01:45:38 - Peter Koolen
  01:45:38 - 01:46:29 - Birgit Op de Laak
 13. 12

  01:45:55 - 01:46:29 - Birgit Op de Laak