Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering

dinsdag 9 april 2024

09:15 - 12:30
Locatie

kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5

  Besluit

  1. De last onder dwangsom deels te herroepen voor wat betreft het onderdeel milieu en voor het overige in stand te laten;
  2. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.

 2. 6

  Besluit

  1. De Samenwerkingsovereenkomst Woonkans Noord- en Midden-Limburg (bijlage A) aan te gaan;
  2. In te stemmen met de kassiersfunctie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord aangaande het Garantiefonds (bijlage 3);
  3. De resultaten van de uitgevoerde Data Protection Impact Assessment vast te stellen (bijlage 5);
  4. De Samenwerkingsovereenkomst Matchingspunt vraag & aanbod passende huisvesting & ondersteuning Midden-Limburg te beëindigen.

 3. 8

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de bestuurlijke gesprekken;
  2. In te stemmen met de gemaakte afspraken zoals verwoord in de raadsinformatiebrief;
  3. In te stemmen met het voornemen om bij de kadernota € 750.000 extra beschikbaar te stellen voor het project N266-N275;
  4. De raadsinformatiebrief te verzenden aan de raad.