Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering

dinsdag 28 mei 2024

09:15 - 12:30
Locatie

kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 4

 2. 8

  Besluit

  1. Onder toepassing van artikel 160 lid 1 sub d van de Gemeentewet tot het aangaan van de “Samenwerkingsovereenkomst gemeenten inzake SUN Noodhulpbureau Midden-Limburg”;
  2. Onder toepassing van artikel 160 lid 1 sub d van de Gemeentewet tot het aangaan van de “Overeenkomst gemeenten en SUN Midden-Limburg “;
  3. De beslissingsbevoegdheden in verband met de subsidieverlening en subsidievaststelling aan Stichting Urgente Noden Midden-Limburg voor de duur van de overeenkomsten zoals genoemd in de eerste twee beslispunten te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Maasgouw;
  4. Op de subsidieverlening en subsidieverstrekking aan Stichting Urgente Noden Midden-Limburg de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017 van toepassing te verklaren