Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering

dinsdag 16 april 2024

09:15 - 12:30
Locatie

kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5

  Besluit

  De verrekenplicht 2023 niet van toepassing te verklaren op de burgemeester en de (voormalig) wethouders.

 2. 6

  Besluit

  Het College besluit de raad voor te stellen om:
  1. Op grond van artikel 16.15a lid b sub 1 Omgevingswet een positief bindend advies te geven inzake de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van 9 eengezinswoningen aan de Graanmolen te Leveroy;
  2. In te stemmen met het toepassen van de reguliere voorbereidingsprocedure bij de vaststelling van deze omgevingsvergunning.

 3. 7

 4. 9

  Besluit

  1.Kennis genomen van de consultatieversie van de Regionale Mobiliteitsvisie van de Metropool Regio Eindhoven (MRE) 2040;
  2.De bijgevoegde brief namens het college van burgemeester en wethouders aan de
  MRE-regio te versturen.

 5. 11

  Besluit

  1. Ingestemd met het instellen van het meldpunt Goed verhuurderschap voor de gemeente Nederweert, via een digitaal meldingsformulier op de gemeentelijke website www.nederweert.nl;
  2. Ingestemd met informatiebrief namens het college waarmee de bij de gemeente bekende verhuurders en woningcorporaties geïnformeerd worden over het gemeentelijke meldpunt;
  3. Ingestemd met het informeren van de gemeenteraad over het besluit tot het instellen van het meldpunt.