Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering

dinsdag 7 mei 2024

09:15 - 12:30
Locatie

kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5

 2. 6

  Besluit

  De zienswijze ongegrond te verklaren en in te stemmen met het voorgenomen besluit om de omgevingsvergunning te verlenen.

 3. 8

  Besluit

  1. De raad voor te stellen in te stemmen met de jaarverantwoording 2023 en de begroting 2025-2028 inclusief gewijzigde begroting 2024 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg Noord;
  2. De financiële effecten te verwerken in de (meerjaren)begroting;
  3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

 4. 9

  Besluit

  1. De raad voor te stellen in te stemmen met de gewijzigde begroting 2024-1, de conceptbegroting 2025 & meerjarenperspectief 2026-2028 en het jaarverslag 2023 van Omnibuzz;
  2. De financiële effecten te verwerken in de (meerjaren)begroting;
  3. De raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen;
  4. De raad voor te stellen om de Landelijke Tarieven Index (LTI) voor 2024 buiten werking te stellen.

 5. 10

  Besluit

  1. Ingestemd met de jaarverantwoording 2023, de begrotingswijziging 1 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord;
  2. Geen reactie in te dienen op de jaarverantwoording 2023 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord;
  3. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 1 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord;
  4. Ingestemd met de bijgevoegde raadsinformatiebrief om de raad te informeren.

 6. 12

 7. 15

  Besluit

  €20.000 beschikbaar te stellen voor de keuring van lichtmasten bij verenigingen.

 8. 18

 9. 19

 10. 20

  Besluit

  Ingestemd met de toetreding tot de nieuwe GR Centrumregeling RES NML.

 11. 22

  Besluit

  Ingestemd met de opzet/uitnodiging voor de technische sessie over het Vitaal Buitengebied van Nederweert.

 12. 23

  Besluit

  1. Het verwerkingsregister 2024 vastgesteld;
  2. Het verwerkingsregister 2024 toezenden aan de raad

 13. 24

  Besluit

  1. De raad voor te stellen in te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 en ontwerp-meerjarenbegroting 2026-2029 van Risse Groep;
  2. De financiële effecten te verwerken in de (meerjaren)begroting;
  3. Aan de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de primaire begroting 2025;
  4. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel

 14. 25

  Bijlagen

  Besluit

  Documenten die zijn opgenomen in de inventarislijst openbaar te maken op grond van de Wet open overheid overeenkomstig bijgevoegd concept-besluit.