Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering

maandag 24 juni 2024

09:15 - 12:30
Locatie

kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 4

  Besluit

  1. Geen principemedewerking te verlenen aan een huisvestingsvoorziening voor 50 internationale werknemers in de verzochte vorm;
  2. Wel principemedewerking te verlenen aan een huisvestingsvoorziening voor in totaal 30 internationale werknemers, waarbij sloop van de varkensstallen, beëindiging van de veehouderijactiviteiten en een ligging van de huisvestingsvoorziening dichter naar de weg toe als specifieke voorwaarden worden gesteld.

 2. 5

 3. 6

  Besluit

  1. Een positief standpunt in te nemen ten aanzien van het ontvangen principeverzoek voor de locatie Winnerstraat en daarmee principemedewerking (met voorwaarden) te verlenen aan een functiewijziging naar wonen, waarbij bouwplan, programma en haalbaarheid nader met de ontwikkelaar worden uitgewerkt op basis van een te sluiten samenwerkingsovereenkomst;
  2. Een termijn van één jaar te koppelen aan de medewerking op dit principeverzoek.

 4. 7

 5. 8

  Besluit

  Gedeeltelijk principemedewerking te verlenen, meer specifiek:
  1. Principemedewerking te verlenen om de intensieve veehouderij op deze locatie te beëindigen;
  2. Principemedewerking te verlenen voor de oprichting van opslagloodsen (twee stuks) voor de uitbreiding van de akkerbouwtak waarbij een statische opslag en een reparatie- en werkplaats wordt toegevoegd;
  3. Principemedewerking te verlenen voor de oprichting van een timmerwerkplaats;
  4. Geen principemedewerking te verlenen voor het realiseren van een bedrijfsmatig in- en verkooppunt van (land)bouwmachines;
  5.Principemedewerking te verlenen voor het realiseren van een zonneveld
  (voor 1850 zonnepanelen).

 6. 9

  Besluit

  Gedeeltelijk principemedewerking te verlenen, meer specifiek:
  1. Principemedewerking te verlenen om de intensieve veehouderij op deze locatie te beëindigen;
  2. Principemedewerking te verlenen voor de omzetting van een bedrijfswoning naar een reguliere woning;
  3. Geen principemedewerking te verlenen voor de vestiging van een niet agrarisch bedrijf met een milieucategorie 3.2 en maximale omvang van 2000m²;
  4. Principemedewerking te verlenen voor de vestiging van een niet agrarisch bedrijf met een milieucategorie 3.1 en maximale omvang van 1500 m2;
  5. Principemedewerking te verlenen voor het plaatsen van zonnepanelen op de grond.

 7. 10

  Besluit

  1. Principemedewerking te verlenen voor de omzetting van een bedrijfswoning naar een reguliere woning;
  2. Principemedewerking te verlenen voor het toevoegen van vier woonkavels.

 8. 11

  Besluit

  Gedeeltelijk principemedewerking te verlenen, meer specifiek:
  1. Principemedewerking te verlenen om de intensieve veehouderij op deze locatie te beëindigen;
  2. Geen principemedewerking te verlenen voor de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten door (statische en dynamische) opslag aan te bieden aan derden en geen principemedewerking te verlenen voor het vestigen van een winkelruimte;
  3. Principemedewerking te verlenen voor oprichting werktuigenbouwberging t.b.v. het akkerbouwbedrijf;
  4. Principemedewerking te verlenen (onder voorwaarden) voor het plaatsen van accu’s voor de opslag elektriciteit.

 9. 12

  Besluit

  1. Ingestemd met de opdracht aan Antea en het plan van aanpak voor het onderzoek naar het verbeteren van de verkeersveiligheid oversteek langzame verkeer N266-Brug 15;
  2. Ingestemd met bijgevoegde RIB en deze te versturen aan de Raad

 10. 13

 11. 14

  Besluit

  Verzoek af te wijzen.

 12. 16

  Besluit

  1. De strategische agenda van de arbeidsmarktregio Midden-Limburg vastgesteld;
  2. Op 11 september commitment uit te spreken op de strategische agenda AMR in een bestuurlijke bijeenkomst met gemeenten, UWV, CNV, FNV, SBB, Gilde Opleidingen, Yuverta, LLTB, MKB-Limburg en LWV