Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering

dinsdag 11 juni 2024

09:15 - 12:30
Locatie

kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 4

  Besluit

  1. Het jaarverslag 2023, jaarrekening 2023 en de rapportage RICK rapporteert Nederweert 2023 ter kennisgeving aangenomen;
  2. De jaarstukken en rapportage aan te bieden aan de gemeenteraad;
  3. De budgetsubsidie 2023 op € 197.604.- en de projectsubsidie op € 50.769,50.- vast te stellen.

 2. 5

  Besluit

  1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2023 Bibliocenter ter kennisgeving aangenomen;
  2. De jaarrekening en aanbiedingsbrief met de link naar het jaarverslag 2023 aan te bieden aan de gemeenteraad;
  3. De subsidie 2023 vast te stellen op:
  - budgetsubsidie € 284.623,-
  - projectsubsidie IDO € 17.173.-
  - projectsubsidie leescoördinator € 12.787,50

 3. 6

  Besluit

  Ingestemd met de opzet/uitnodiging voor de gezamenlijke infosessie Weert/Nederweert inzake invloedsfeer Brainport

 4. 7

  Besluit

  1. Het jaarverslag 2023 en het Jaarbeeld 2023 Nederweert ter kennisgeving aangenomen;
  2. De subsidie vast te stellen op € 183.934,-;
  3. De jaarstukken ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

 5. 8

  Besluit

  1. Mandaat verlenen, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, aan het college van de gemeente Roermond tot het namens het college beslissen op bezwaar, alsmede het voeren van rechtsgedingen, administratieve beroepsprocedures of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, in het kader van het door Discriminatie.nl Limburg ingediende bezwaarschrift d.d. 21 februari 2024 tegen het besluit tot subsidieverlening d.d. 08 februari 2024;
  2. Machtiging verlenen, met de bevoegdheid tot het verlenen van een submachtiging, aan het college van de gemeente Roermond, om het college van burgemeester en wethouders van Nederweert te vertegenwoordigen en namens hen het woord te voeren bij (rechts)zittingen in het kader van voornoemd bezwaarschrift en eventuele verdere juridische procedures (zoals beroep en evt. verder).

 6. 9

  Besluit

  Het bestreden besluit te herroepen en een nieuw besluit te nemen.