Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering

dinsdag 2 april 2024

09:15 - 12:30
Locatie

kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 4

  Besluit

  1. Kennis genomen van het jaarverslag 2023 van de commissie bezwaarschriften;
  2. Het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

 2. 5

  Besluit

  1. De klachten gegrond te verklaren op onderdeel 1;
  2. Niet inhoudelijk in te gaan op klachten onderdeel 2;
  3. Af te handelen volgens bijgevoegd advies en concept-afhandelingsbrief.

 3. 6

  Besluit

  1. Klachten onderdeel 1, 2, 4, 5 en 6 ongegrond te verklaren;
  2. Klachten onderdeel 3 gegrond te verklaren;
  3. Af te handelen volgens bijgevoegd advies en concept-afhandelingsbrief.

 4. 8

  Bijlagen

  Besluit

  Documenten die zijn opgenomen in de inventarislijsten openbaar te maken op grond van de Wet open overheid overeenkomstig bijgevoegd concept-besluit.

 5. 9

  Besluit

  1. Ingestemd met de toetreding van de MLO-gemeenten, zijnde Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond, tot de Basisovereenkomst Hulp bij het Huishouden 2023 e.v. per 1 januari 2025;
  2. Mandaat, machtiging en volmacht te verlenen in overeenstemming met bijgaand concept “Mandaat, machtiging en volmacht voor de regionale contractmanager(s) en inkoopadviseur(s) Sociaal Domein Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West”;

 6. 12

  Besluit

  1. De beleidsregels bijzondere bijstand Nederweert 2024 vastgesteld;
  2. De beleidsregels bijzondere bijstand Nederweert 2022 ingetrokken.