Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering

dinsdag 4 juni 2024

09:15 - 12:30
Locatie

kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5

  Besluit

  1. Ingestemd met de kadernota 2025-2028 incl. de effecten van de meicirculaire 2024; 2. Ingestemd met bijgaand raadsvoorstel.

 2. 6

  Besluit

  1. Ingestemd met de intentieovereenkomst ; 2. Ingestemd met de offerte van VKKL; 3. Hiervoor € 25.000 (afgerond) beschikbaar te stellen; 4. De gemeenteraad informeren via een RIB. De burgemeester neemt geen deel aan beraadslagingen en besluitvorming.

 3. 7

  Besluit

  1. Het bestreden besluit in stand te laten; 2. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.

 4. 8

  Besluit

  1. In principe in te stemmen met een bijdrage van maximaal € 85.000 aan de opwaardering van Bedrijvenpark Pannenweg II; 2. Deze bijdrage op te nemen in de Berap; 3. Hiervoor nadere afspraken te maken over onderhoud, aansprakelijkheid, financiën en de wederzijdse verplichtingen en afspraken middels een samenwerkingsovereenkomst. Dit terugbrengen in het college.

 5. 12

  Besluit

  1. De pilot Jongeren in Beeld te verlengen van 1 juni 2024 tot 1 augustus 2025; 2. De nieuwe uitvoeringsovereenkomst pilot Jongeren in Beeld Weert en Nederweert aan te gaan; 3. De nieuwe verwerkersovereenkomst pilot Jongeren in Beeld Weert en Nederweert aan te gaan.